PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Branża "myśląca projektami"

Zastosowanie kompleksowego systemu klasy ERP wspierającego obszar zarządzania projektami pozwala na wzrost bezpieczeństwa finansowego realizowanych projektów. Zapewnia także większą przejrzystość wszystkich działań, możliwość szybkiego podejmowania czynności korygujących, lepszą współpracę z podwykonawcami, a także efektywniejszą komunikację. Czytaj więcej