Strona główna | KosztorysowanieNowe możliwości dla kosztorysantów

Nowe możliwości dla kosztorysantów

Wiele osób jest przekonanych, iż w kosztorysowaniu nic nowego już się nie wymyśli. Wbrew temu poglądowi, Athenasoft stale doskonali swoje produkty, stąd w nowym programie firmy pojawiło się szereg niestosowanych wcześniej rozwiązań służących usprawnieniu pracy kosztorysantów. Niektóre z nich przedstawione zostały w poniższym artykule.

Norma Expert – zakładka „Nakłady”
Rys. Athenasoft


Norma Expert to kolejny program kosztorysowy firmy Athenasoft, wprowadzony do sprzedaży pod koniec 2009 roku. Projektując tą aplikację, jej twórcy musieli zmierzyć się nie tylko z wyzwaniami wynikającymi z zastosowania nowej technologii, lecz także z oczekiwaniami, iż będzie to produkt co najmniej tak dobry, jak Norma Pro, uznawana za jeden z najlepszych programów kosztorysowych na polskim rynku. Rozwijana od 2003 roku Norma Pro zyskała uznanie w branży dzięki m.in. intuicyjnej obsłudze, obszernej, stale rozwijanej bazie katalogów oraz ciągle ulepszanej funkcjonalności wycen, analiz i weryfikacji kosztorysów.

Pierwsze nowe rozwiązania, na które warto zwrócić uwagę, pojawiły się w module przedmiarowania. Przedmiarowanie to funkcjonalność dostępna niemal w każdym programie do kosztorysowania, a jednocześnie jeden z najbardziej czasochłonnych i błędorodnych etapów sporządzania kosztorysu. Stąd tak duże znaczenie mają wszelkie ułatwienia, jakie można tu zaoferować użytkownikowi. W Normie Expert takimi ułatwieniami są m.in.: import obmiarów z aplikacji CAD zapisanych w plikach *.ifc oraz obmiarów z urządzeń PDA (Personal Digital Assistant) i plików tekstowych; mechanizm sygnalizujący błędne wyrażenia obmiarowe; wyświetlanie podpowiedzi przy odwołaniach, wzorach i własnych obliczeniach pomocniczych; wbudowany moduł „Wykopy” czy też obsługa wielopoziomowych struktur sum częściowych.


W nowej Normie kosztorysant otrzymał mechanizmy pozwalające na pełną edycję katalogu własnego
Rys. Athenasoft

Także w części głównej programu, gdzie powstaje kosztorys i gdzie realizowane są wszystkie typowe zadania związane ze wstawianiem pozycji, wyliczaniem ilości i wartości nakładów zastosowano szereg ciekawych rozwiązań. Są to np. wyróżnianie nakładów, w których nie wstawiono ceny lub nie zdefiniowano żadnego obmiaru; możliwość filtrowania informacji zawartych w kosztorysie za pomocą samodzielnie predefiniowanych filtrów; zapamiętywanie kilku wersji tego samego kosztorysu w jednym pliku w celu ich porównywania; wstawianie pozycji umożliwiające stałe monitorowanie tworzonego kosztorysu; generowanie wykresów wartości kosztorysowych.

Z kolei w części programu odpowiadającej za obsługę katalogów norm pracę kosztorysanta ułatwią takie ulepszenia, jak: mechanizmy pozwalające na pełną edycję katalogu własnego z możliwością definiowania wariantów nakładów rzeczowych, technologii robót oraz współczynników norm, wynikających z utrudnień podczas wykonywania robót; rozbudowana wyszukiwarka pozycji według wybranych słów kluczowych w opisach robót lub w nazwach nakładów; podział katalogów na grupy ułatwiający wybór właściwej pozycji, przydatny szczególnie tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kosztorysowaniem.


Kosztorys wykonany w Normie Expert – zestawienie materiałów
Rys. Athenasoft

Nowy program współpracuje praktycznie ze wszystkimi wydawnictwami dostępnymi na rynku, co ważne – import cenników jest zautomatyzowany. Import cen zawartych na płycie CD wymaga od użytkownika minimalnej liczby operacji: wskazania źródła danych(napędu CD lub DVD) i akceptacji importu przyciskiem „OK”. W przypadku bazy Intercenbud możliwy jest także import on-line. Moduł cenników został tak zaprojektowany, aby kosztorysant w jednej bazie miał pełną historię zmian cen danego asortymentu. Dzięki temu równie łatwo wyceni nakłady na podstawie aktualnych, jak i archiwalnych cen.

Normę Expert charakteryzuje również nowoczesny interfejs z panelami zastępującymi dotychczasowe okna dialogowe. Wstążka poleceń ułatwia dostęp do najważniejszych funkcji programu oraz kart widoków, dzięki którym można szybko przełączać się pomiędzy widokiem przedmiaru, kosztorysu, zestawieniami i wydrukami. W ten sposób zapewniono elastyczne środowisko pracy umożliwiające użytkownikowi dostosowanie wyglądu programu do swoich preferencji.

Nowa aplikacja oferuje wiele możliwości graficznej prezentacji wyników pracy kosztorysanta. Osoby preferujące szybkie rozwiązania skorzystają z gotowych szablonów, z kolei bardziej wymagający użytkownicy mogą niemal dowolnie kształtować format wydruków. Unikalnym rozwiązaniem jest możliwość obserwowania na bieżąco zmian, jakie są wprowadzane w szablonach lub opcjach drukowanych kosztorysów. Dla uproszczenia poruszania się po wydrukach wprowadzono drzewo nawigacyjne oraz opcję wyszukiwania słów kluczowych na podglądzie wydruku. Dodatkowo wydruk kosztorysu można wyeksportować do pliku zapisanego w jednym z popularnych formatów, takich jak: PDF, HTML, XLS lub w formie bitmapy JPG, BMP, PNG czy TIFF, a następnie przesłać go pocztą elektroniczną.

Z uwagi na złożoność procesu inwestycyjnego oraz różnorodność oprogramowania stosowanego na kolejnych jego etapach, kluczową staje się kwestia wymiany danych pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. Potrzeba takiej komunikacji nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zarządzania inwestycjami w oparciu o BIM. Dzięki możliwości importu plików w formatach IFC i NWD Norma Expert może pracować w środowisku BIM, korzystając z danych pochodzących z projektów sporządzonych w takich technologiach i przekazując dalej dane kosztorysowe, np. do aplikacji przeznaczonych do zarządzania projektami.

Norma Expert wczytuje kosztorysy z większości popularnych aplikacji kosztorysowych, takich jak Zuzia, Rodos, Seko i inne. Proces wymiany danych pomiędzy dostępnymi na rynku programami do kosztorysowania wspiera uniwersalny format wymiany danych ATH, opracowany przez Athenasoft. Przedmiary do Normy Expert mogą być importowane z plików w formatach PDF, NWD, IFC i CSV, zaś gotowe kosztorysy zapisywane dodatkowo w formacie XML.

Nowa Norma dostępna jest zarówno w wersji na pojedyncze stanowiska komputerowe, jak i w wersji sieciowej z modułem administracyjnym do zarządzania centralnymi bazami danych katalogów, cen i kartotek. To drugie rozwiązanie przeznaczone jest dla firm, gdzie równolegle prowadzonych jest szereg prac, często w różnych lokalizacjach oraz gdzie wymagany jest dostęp do wspólnej bazy danych.

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 1 (14) 2012

CZYTAJ WIĘCEJ

Pakiet dla kosztorysanta
Katalogi i bazy cen dla kosztorysantów
Narzędzia dla kosztorysantów
Bazy cen dla kosztorysantów
Narzędzia nowoczesnego kosztorysanta
PDF Kosztorys "Top Model" dla kosztorysantówDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Tekla Structures w praktyce

Większość współczesnych inwestycji jest niewątpliwie wyzwaniem dla projektanta strukturalnego. Musi on pogodzić bezbłędność i dokładność dokumentacji z ograniczeniami czasu, jak również uwzględnić np. elementy projektów z innych branż czy harmonogram montażu. Z pomocą przychodzą rozwiązania BIM. Czytaj więcej