Strona główna | ProjektowanieProjektowanie w zgodzie z ekologią

Projektowanie w zgodzie z ekologią

Projektowanie budynków w zgodzie z wymogami ekologii to temat niezwykle aktualny. To nie tylko obowiązek sprostania obowiązującym przepisom i dążenie do obniżenia kosztów eksploatacji,
ale też wyraz troski o wspólne dobro, jakim jest środowisko.

Rys. Graphisoft

Ocena energetyczna gotowego projektu, choć często wymagająca sporego nakładu pracy, od strony metodologii jest zadaniem stosunkowo prostym. Gorzej z bieżącą kontrolą decyzji podejmowanych we wstępnych etapach projektowania. Tu projektanci kierować się muszą wiedzą teoretyczną, doświadczeniem i intuicją. W sukurs przychodzą im jednak najnowsze zdobycze technologii informatycznych, pomagające precyzyjnie monitorować wpływ przyjmowanych rozwiązań na bilans energetyczny budynku jeszcze w trakcie projektowania.

Świadome decyzje projektowe
Ocenia się, że efektywność energetyczna inwestycji zależy aż w 80 procentach od decyzji podejmowanych we wstępnej fazie projektowania. Jeśli koncepcja projektu nie jest korzystna z punktu widzenia ekologii, doprowadzenie budynku do choćby tylko względnej poprawności energetycznej pochłania znacznie więcej środków. Zdarza się, że najlepszym wyjściem okazuje się całkowita zmiana projektu. Problemów można uniknąć podejmując właściwe decyzje już na początku projektowania. Przeprowadzenie obliczeń dopiero na etapie końcowych uzgodnień, gdy na poważniejsze zmiany jest już za późno, to bardzo zła praktyka, niestety wciąż powszechna. Uzyskanie świadectwa energetycznego zwykle nie jest problemem, jeśli tylko stosuje się w miarę nowoczesne rozwiązania i nie popełnia zasadniczych błędów, trudno to jednak nazwać projektowaniem ekologicznym. O ekologii należy myśleć już na etapie założeń. Cała późniejsza praca nad projektem powinna być kontrolowana na bieżąco pod kontem efektywności energetycznej przyjmowanych rozwiązań.


Rys. WSC Witold Szymanik i S-ka

EcoDesigner dla ArchiCAD
Narzędziem służącym ewaluacji przyjmowanych rozwiązań na każdym etapie projektowania jest program EcoDesigner firmy Graphisoft. EcoDesigner pozwala wykonywać bilanse energetyczne wewnątrz programu ArchiCAD, na bieżąco podczas projektowania. Dzięki zintegrowaniu obu programów użytkownicy ArchiCADa mogą posługiwać się EcoDesignerem „z marszu”. Dzięki EcoDesignerowi Wirtualny Budynek powstający w programie ArchiCAD jest jeszcze bardziej zaawansowanym modelem BIM, uwzględniającym właściwe rozwiązania energetyczne już od pierwszych chwil pracy nad koncepcją. Dotyczy to zarówno rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, jak i usytuowania budynku i źródeł energii. Możliwości programu pozwalają uwzględnić w obliczeniach również odnawialne źródła energii, między innymi pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.Rys. WSC Witold Szymanik i S-ka

Optymalizacja projektu
EcoDesigner pomaga zoptymalizować projekt dzięki umożliwieniu sprawdzenia alternatywnych rozwiązań projektowych i ich konsekwencji dla charakterystyki energetycznej budynku nawet we wstępnej fazie wykonywania projektu. EcoDesigner jest szybki, wszechstronny i łatwy w użyciu. Bilanse energetyczne tworzone są „jednym kliknięciem”. Porównania zużycia energii, miesięczne zestawienia zapotrzebowania na energię w zależności od pory roku oraz szereg innych wskaźników pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji projektowych.


Rys. WSC Witold Szymanik i S-ka

Analiza zużycia energii tworzona jest szybko, w sposób prosty i intuicyjny. Program pozwala wprowadzić i uwzględnić wiele zmiennych, a następnie sam wykonuje resztę zadania. Dane meteo dla konkretnej lokalizacji (temperatura i wilgotność względna, prędkości wiatru oraz wartości nasłonecznienia) pobierane są samoczynnie. Ocena energetyczna uwzględnia współczynniki przenikalności U struktur, właściwości termiczne otworów oraz powiązane dane z systemów MEP.

Raporty
Wyniki przeprowadzonej analizy prezentowane są nie tylko w formie raportów, ale też poprzez zróżnicowanie kolorami struktury budowli na rzutach i przekrojach, a także na modelu 3D. Zmiany widoczne są na bieżąco podczas projektowania.

Raporty zapotrzebowania na energię generowane są w formie czytelnych wykresów i tabel prezentujących zużycie energii przez systemy budynku (chłodzenie, ogrzewanie, oświetlenie) oraz w podziale na źródła (węgiel, prąd elektryczny, gaz, olej, energia jądrowa, źródła odnawialne). Raporty zawierają również precyzyjne informacje o wartości rocznej emisji dwutlenku węgla związanej z eksploatacją budynku. Miesięczne bilanse energetyczne mają formę wykresów słupkowych obrazujących energię dostarczaną do budynku i oddawaną przez budynek, w kolejnych miesiącach roku. Program tworzy również syntetyczne raporty oceny energetycznej, szybko i czytelnie przedstawiające główne wskaźniki w formie dokumentu PDF. Symulacje bilansów energetycznych tworzone są dynamicznie w oparciu o czytelne wyniki weryfikowane godzinowo. Mogą one być zapisane w formacie XLS, jako arkusz kalkulacyjny.

ArchiCAD we współpracy z programem EcoDesigner pozwala projektować ekologicznie w całym znaczeniu tego słowa. Pozwala zoptymalizować nakłady na inwestycję oraz obniżyć koszty eksploatacji, sprzyja ochronie środowiska i pozwala uwzględnić w projektowaniu odnawialne źródła energii i pasywne systemy jej odzysku. Technologia BIM (modelowania informacji o budynku), w oparciu o którą działa ArchiCAD, może być wykorzystana jeszcze bardziej efektywnie.

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 1 (14) 2012

CZYTAJ WIĘCEJ

Więcej o hałasie przy projektowaniu inwestycji
Wspomaganie projektowania konstrukcji mostowych
Tekla Structures - innowacja w projektowaniu i detalowaniu
Projektowanie w epoce informacji
Jak zwiększyć wydajność w pracowni projektowej
Projektowanie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych
Projektowanie instalacji kanalizacyjnych zgodne z EN
Programy do projektowania konstrukcji drewnianych
Rewolucja w projektowaniu i kosztorysowaniu
Nowoczesne projektowanie mostów
Efektywne projektowanie mostów
Nowoczesne projektowanie w technologii BIM
Wykorzystanie Solid Edge w budownictwie
Proste projektowanie elewacji zewnętrznychDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Tekla Structures w praktyce

Większość współczesnych inwestycji jest niewątpliwie wyzwaniem dla projektanta strukturalnego. Musi on pogodzić bezbłędność i dokładność dokumentacji z ograniczeniami czasu, jak również uwzględnić np. elementy projektów z innych branż czy harmonogram montażu. Z pomocą przychodzą rozwiązania BIM. Czytaj więcej