Strona główna | Organizacje

‹‹‹ poprzednia1234następna ›››
Izba Rzeczoznawców PTI
Polskie Towarzystwo Informatyczne Izba Rzeczoznawców

Cele i środki działania Polskiego Towarzystwa Informatycznego określono w Statucie następująco: popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i doskonalenia metod jej efektywnego wykorzystania w gospodarce narodowej; podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków, a także oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką;ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym; popularyzacja w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej zastosowań;  reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Al. Solidarności 82A m.5
01-003 Warszawa

Adres do korespondencji
ul. Puławska 39 / 4
02-508 Warszawa

tel: 22 838 47 05
fax:22 636 89 87

www.pti.org.pl
PRO
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO zostało założone przez twórców i producentów oprogramowania w roku 1992. PRO jest obecnie jedyną organizacją w Polsce, która uzyskała zezwolenie Ministerstwa Kultury i Sztuki (DP/041/Z/2/95) na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do programów komputerowych.

Poza ochroną praw autorskich Stowarzyszenie PRO działa na rzecz zapewnienia właściwych prawnych warunków funkcjonowania firm informatycznych, prowadzi badania polskiego rynku oprogramowania i stanowi forum integracji środowisk twórców, producentów i sprzedawców oprogramowania.
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO Agencja Ochrony Praw Autorskich

ul .Nowogrodzka 31. pok.213
00-511 Warszawa

tel/fax: 22 622-06-92

www.pro.org.pl
PIIiT
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku. Członkami Izby są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki - telekomunikacji i informatyki. Obecnie do Izby należy ponad 180 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli. Zajmujemy się też promocją polskiego rynku teleinformatycznego oraz działających na nim firm. Współorganizowaliśmy Kongresy Informatyki Polskiej. Patronujemy najważniejszym imprezom teleinformatycznym. Na potrzeby firm wyjaśniamy i postulujemy zmiany (często z sukcesem) w wielu ustawach i rozporządzeniach dotyczących przepisów: podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz prawa zamówień publicznych i prawa telekomunikacyjnego. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji


ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa
(wejście B, lokal 03 230 - III p.)

tel.: 22 628 22 60, 22 628 24 06
fax: 22 628 55 36

www.piit.org.pl
SIP
Stowarzyszenie Informatyków Polskich

Stowarzyszenie Informatyków Polskich

ul. Górczewska 228D m. 43
01-460 Warszawa

tel.: 604 600 720 Radoslaw Maćkiewicz

www.informatycy.org.pl
‹‹‹ poprzednia1234następna ›››