Strona główna | ProjektowanieOprogramowanie do planowania rusztowań i deskowań

Oprogramowanie do planowania rusztowań i deskowań

Jest to grupa programów specjalistycznych wykorzystywanych przez firmy oferujące tego
 typu sprzęt. Pozwalają one na zaplanowanie rusztowania, czy deskowania dla konkretnej konstrukcji, z uwzględnieniem indywidualnych wymagań, a także na uzyskanie informacji dotyczącej zapotrzebowania materiałowego.


Euroschal – przykładowe zrzuty ekranu
Rys. Altrad-Mostostal


EUROSCHAL
Podstawowym założeniem firmy Altrad–Mostostal Sp. z o.o. jest kompleksowa obsługa klienta – od projektu po dostarczenie pełnego zestawu szalunków lub rusztowań na plac budowy. Aby wypełnić tę misję firma bazuje na profesjonalnym oprogramowaniu do obliczeń i analiz wytrzymałościowych, wykonywania rysunków płaskich i rzutów przestrzennych oraz modelowania ustawień konstrukcji.

W pierwszych latach działalności Altrad-Mostostal wykorzystywał, opracowany przez informatyka spółki – Wojciecha Szczęśniaka autorski program – BM CAD.
W tamtym okresie był on narzędziem, które pozwalało na szybkie i łatwe zliczanie elementów rusztowań. Bazowym i pierwotnym oprogramowaniem był i jest AutoCAD, który służy do tworzenia płaskiej i przestrzennej dokumentacji konstrukcyjnej.

Chcąc nadarzyć za rozwojem informatycznym Altrad-Mostostal wdraża z roku na rok nowsze oprogramowanie oraz aktualizuje już posiadane wersje. Oprócz wspomnianego autorskiego BM CAD-a do projektowania rusztowań wykorzystywane są m.in.: Spec, Euroschal, Inventor oraz oczywiście różne wersje AutoCAD-a.

Wszystkie ww. programy wykorzystywane są do wykonywania specyfikacji rusztowań, tworzenia listy elementów potrzebnych do skompletowania segmentu rusztowania dla zadanych wysokości oraz ilości pionów. W czasie tworzenia listy elementów możliwy jest wybór rodzajów podestów i ram (aluminium lub stal) oraz rozmiarów. Ponadto program Spec umożliwia wydruk specyfikacji elementów z podsumowaniem wagi, wartości, powierzchni oraz ceny za m kw. z opcją przeliczenia na waluty.

Dogłębna analiza statyczna zaprojektowanej konstrukcji dokonywana jest przy użyciu programu Robot Millenium.

Rzuty płaskie i przestrzenne projektowe są przy użyciu Autocad-a i Inventora. Klient dostaje wizualizację w dowodnym ustawieniu obiektu. Rzuty z góry, dołu, boku czy pod dowolnym kątem mogą być wykonane na życzenie, podobnie jak zbliżenie na wybrany element.

Euroschal z kolei służy do modelowania ustawień szalunków oraz tworzenia dokumentacji oszalowania obiektów na bazie elementów produkowanych przez Altrad-Mostostal.

LAYPLAN
Firma Layher do tworzenia rysunków montażowych, m.in. dla rusztowań fasadowych, wykorzystuje program o nazwie Layplan.

Przy pomocy kilku kroków użytkownik ma możliwość rozplanowania siatki rusztowania do konkretnej zabudowy. Program generuje rysunek oraz kompletną listę materiałową potrzebną do montażu rusztowania. Wygenerowana siatka rusztowania spełnia normy bezpieczeństwa, a dodatkowo specyfikacja materiałowa usprawnia logistykę i oszczędza czas.

Layplan posiada przejrzysty i intuicyjny interfejs. Wystarczy poruszać się zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Dzięki temu nie ma konieczności prowadzenia kursów dla użytkowników, bądź czytania obszernych instrukcji. Wprowadzenie do obsługi znajduje się razem z programem na płycie CD.


Layplan – przykładowe zrzuty ekranu
Rys. Layher

Layplan dostępny jest w dwóch wersjach: Layplan system Blitz i Layplan system Allround. Obydwie umożliwiają projektowanie rusztowań fasadowych i dla obiektów cylindrycznych oraz uzyskiwanie list materiałowych. W przypadku Layplan system Allround możliwe jest projektowanie rusztowań przestrzennych (plato).

Layplan umożliwia opracowanie do 20 indywidualnych fasad o maksymalnej długości rusztowania 250 m i maksymalnej wysokości pomostu roboczego 50 m. Zawiera opcje: późniejszego opracowywania i wprowadzania zmian, mierzenia i wczytywania danych do kalkulacji, różnorodnych wydruków, eksportu danych do różnych formatów (np. pdf, txt, xls). Program dostępny jest w kilku wersjach językowych.

Praca z programem rozpoczyna się od wprowadzenia planu fasady i informacji o projekcie. Następnie definiuje się właściwości rusztowania. Po tych operacjach Layplan automatycznie tworzy propozycje rusztowania (rysunek i listę materiałów). Użytkownik ma oczywiście możliwość wprowadzania swoich modyfikacji. Gotowy projekt można wydrukować lub wyeksportować do pliku.

ELPOS i PERI CAD
Oprogramowanie ELPOS i Peri CAD stosowane w firmie Peri rozwijane jest tylko i wyłącznie dla wyrobów Peri. Obydwa programy wspomagają proces przygotowania produkcji w zakresie projektowania systemów deskowań (ściennych i stropowych) i rusztowań. Wynikiem są przejrzyste projekty i dokładne zestawienia materiałów, tworzone jednym kliknięciem myszy. Dzięki tym danym wspomagany jest personel na placu budowy, działy logistyki, przygotowania produkcji budowlanej itd. Ponieważ zarówno ELPOS jak i Peri CAD pracują na tym samym formacie plików (DWG), wzajemnie się uzupełniają.


Projekt deskowania stropu wykonany w systemie ELPOS

Rys. Peri

ELPOS służy do szybkiego przygotowania produkcji w zakresie projektowania systemów deskowań i rusztowań oraz do projektowania cykli betonowania i dyspozycji materiału. Program uwzględnia indywidualne ustawienia jak np. kompensacje. Wykonany automatycznie projekt można dowolnie manualnie przerabiać. Zestawienia materiału dopasowane do harmonogramu

umożliwiają dopasowanie poszczególnych ilości materiału do danego cyklu oraz do konkretnego czasu użytkowania na budowie. Nadwyżki na poszczególnych cyklach zostają wcześniej rozpoznane i uwzględnione przy całkowitym zapotrzebowaniu na materiał. Można je również zminimalizować lub zupełnie wyeliminować.

W przypadku rusztowań ELPOS wspomaga system Peri UP dla fasad. Wykorzystuje zdjęcia cyfrowe, które są przetwarzane przy pomocy zintegrowanego programu PhoToPlan i stanowią podstawę do projektowania. ELPOS posiada funkcje umożliwiające szybkie wstawianie poszczególnych elementów rusztowania. Pojedyncze komponenty systemu są „inteligentne” i wiedzą, jak mają być do siebie dopasowane. Dodatkowo istnieje możliwość pracy w widoku 3D. Gotowy projekt zawiera wszystkie elementy składowe rusztowania, tj. daszki, platformy, drabiny wejściowe i inne.


Trójwymiarowy projekt deskowania ściany wykonany w programie Peri CAD

Rys. Peri


Peri CAD przeznaczony jest do projektowania z wykorzystaniem wszystkich systemów deskowań z oferty Peri oraz systemu rusztowań Peri UP (od fasadowego po podporowe i zadania specjalne). Program wymaga zainstalowania AutoCAD Architecture 2008 firmy Autodesk.

Do dyspozycji projektanta są różne funkcje pomocy i automatyzacji poszczególnych czynności projektowania deskowań. Przykładowo funkcja Block-In umożliwia przejrzyste zarządzanie ok. 6000 rysunków poszczególnych wyrobów, które są usystematyzowane zgodnie z podziałem na grupy wyrobów Peri. Obok bloków do dyspozycji są również obiekty do projektowania w 3D. Dzięki temu projektowanie np. elementów Vario GT 24 jest bardzo proste.

Skomplikowane projekty rusztowań przez optymalne oznaczenie poszczególnych elementów są bardzo czytelne. W oprogramowaniu zintegrowane są funkcje automatyczne, które bazują na ustawieniach wprowadzonych przez użytkownika (tj. długość rygli, przęsła itd.), manualne zmiany możliwe są w każdym momencie.

W Peri CAD można uzyskać zestawienie materiału zarówno dla poszczególnych etapów roboczych, jak i dla całej budowy.

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 1 (2) 2009CZYTAJ WIĘCEJ

Planowanie realizacji przedsięwzięć budowlanychDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej