Strona główna | KosztorysowanieKosztorysowanie z Normą Pro

Kosztorysowanie z Normą Pro

Norma Pro jest wygodnym, oferującym wiele możliwości narzędziem służącym do kosztorysowania robót budowlanych, inżynieryjnych i instalacyjnych; zarówno na potrzeby prac inwestycyjnych, jak i remontowych. Program cieszy się uznaniem wielu firm, wśród których znajduje się również opisywany w drugiej części artykułu Elektromontaż Rzeszów.

Przykładowy kosztorys sporządzony w programie Norma Pro
Rys. Athenasoft

Jak wiadomo, w zależności od przeznaczenia, formy i treści wyróżnia się kosztorysy inwestorskie, ofertowe, kosztorysy obiektów, dodatkowe, powykonawcze i nakładcze. Wszystkie mogą być sporządzane zarówno metodą szczegółową, uproszczoną, jak również mieszaną. Kosztorysy szczegółowe opracowywane są w oparciu o katalogi KNR, KNNR, KSNR, PKZ, AT i inne oraz przy wykorzystaniu dostępnych na rynku cenników. Do sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną służą cenniki jednostkowe robót, jak również cenniki obiektów. Złożoność problematyki kosztorysowania sprawia, iż opracowanie kosztorysu nie jest łatwym zadaniem. Niniejszy artykuł pokazuje, jak to zrobić korzystając z Normy Pro.

W każdym przypadku sporządzenie kosztorysu za pomocą programu Norma Pro jest proste i szybkie. Sprowadza się do otwarcia nowego dokumentu, polegającego na:
  • utworzeniu kosztorysu za pomocą polecenia „Nowy” z menu „Plik”;
  • nadaniu własnej nazwy dla stworzonego właśnie pliku kosztorysu;
  • określeniu rodzaju kosztorysu (przedmiar, kosztorys, kosztorys inwestorski, kosztorys FIDIC);
  • wyborze odpowiedniego szablonu, wg którego wyliczane będą narzuty;
  • wyborze cenników, z jakich będzie się korzystać.
Następnie można przystąpić do wprowadzania pozycji kosztorysowych, co odbywa się w równie nieskomplikowany sposób. Zaczyna się od wyboru polecenia „Wstaw pozycję” lub kliknięcia przycisku ikony „KNR”. Pojawia się wówczas okno wyboru pozycji - wyświetlona zostaje lista zainstalowanych katalogów norm i baz cenowych. Wybiera się z niej odpowiedni katalog, rozdział, tablicę oraz kolumnę, która ma być wprowadzona do kosztorysu jako pozycja kosztorysowa. Należy jeszcze tylko podać wartość obmiaru oraz potwierdzić lub dokonać wyboru cen nakładów. Kolejne pozycje do kosztorysu wstawia się w taki sam sposób.

Ponieważ Norma Pro zawiera bazę ponad 300 katalogów nakładów rzeczowych, zaś liczba wszystkich nakładów we wszystkich katalogach sięga ponad 1,7 mln, wybór odpowiedniej pozycji katalogowej dla niewprawnego kosztorysanta jest niemałym wyzwaniem. Aby ułatwić to zadanie, katalogi norm pokazane są w postaci drzewa, umożliwiającego łatwą nawigację, zaś sam program dysponuje rozbudowaną wyszukiwarką pozwalającą na szybkie odnalezienie właściwej pozycji. Dodatkową pomocą są narzędzia modyfikacji, wyboru wariantu nakładu oraz jednoczesne wyświetlanie opisu i zakresu robót.

Zastosowanie kalkulatorów wyboru umożliwia wstawianie pozycji zawierających nie tylko elementy bezpośrednio z tablic katalogowych, lecz także uwzględniających zasady przedmiarowania oraz współczynniki nakładów, zawarte w opisach do katalogów, rozdziałów i tablic. Ta unikalna funkcja znacznie przyspiesza pracę nad kosztorysem. Zaawansowani użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z mechanizmów wyliczania wartości nakładów metodą interpolacji i ekstrapolacji.


Zawarty w Normie Pro system obsługi błędów nie pozwala na wprowadzenie niepoprawnych wyrażeń w sporządzonym przedmiarze
Rys. Athenasoft

Każdy użytkownik może tworzyć swoje własne katalogi, modyfikować opisy, jednostki miar, normy oraz dodawać i usuwać nakłady. Do katalogów własnych można wstawiać pozycje szczegółowe, scalone oraz obiekty, tworząc w ten sposób bazę pozycji dostosowaną do swoich potrzeb.

Najtrudniejszym elementem opracowywania kosztorysu jest sporządzenie rzetelnego, wolnego od błędów przedmiaru robót. Zawarty w Normie Pro system obsługi błędów nie pozwala na wprowadzenie niepoprawnych wyrażeń. Dostępne w programie narzędzia, takie jak: sumy częściowe, obliczenia pomocnicze, funkcje i wzory matematyczne, przeliczniki jednostek miar, odwołania do innych pozycji, definiowanie stałych obliczeniowych, znacznie ułatwiają proces tworzenia przedmiaru. Możliwość zamieszczania w „Przedmiarze” załączników multimedialnych pozwala na weryfikację i udokumentowanie wartości liczbowych, z kolei moduł „Wykop” znacznie ułatwia określenie ilości robót ziemnych. W Normie Pro można również wprowadzać wymiary bezpośrednio z projektów CAD w formacie DWG.


Katalogi norm pokazywane są w postaci drzewa, umożliwiającego łatwą nawigację. Rozbudowana wyszukiwarka pozwala na szybkie odnalezienie właściwej pozycji
Rys. Athenasoft

Przy dużej ilości pozycji kosztorys warto podzielić na działy, dzięki czemu jest on czytelniejszy oraz łatwiej jest kontrolować koszty poszczególnych elementów robót, składających się na szacowane przedsięwzięcie. W każdym dziale i poddziale, jak również w całym kosztorysie, można zadeklarować dowolną liczbę parametrów techniczno-ekonomicznych, otrzymując jednocześnie gotową „Tabelę elementów scalonych”.

Zastosowanie kosztorysów złożonych daje możliwość szybszego przygotowania ofert oraz lepszą kontrolę nad całością inwestycji przy pracy w dużym zespole. Połączenie wielu kosztorysów w jeden – zbiorczy, pozwala na kontrolę procesu ich powstawania, śledzenie wprowadzanych zmian oraz tworzenie „Zbiorczego zestawienia kosztów”.

Dużym atutem programu jest możliwość sporządzania kosztorysów zawierających elementy kosztorysowania wariantowego. Dzięki zastosowaniu wariantów użytkownik może wykonać kosztorysy uwzględniające różne technologie wykonania robot, użycie różnych materiałów i różnych opcji cenowych.


Norma Pro – zestawienie materiałów
Rys. Athenasoft

Ceny wstawianych pozycji i nakładów pobierane są automatycznie z podłączonych cenników. Możliwe jest jednoczesne korzystanie z wielu cenników cen jednostkowych i cen elementów RMS.

Dzięki rozbudowanemu systemowi wydruków możliwe jest przedstawienie wyników pracy praktycznie w dowolnej, nawet najbardziej wyszukanej formie. Na koniec, opracowany kosztorys można wysłać mailowo, bezpośrednio z programu.

Użytkownik z Rzeszowa
Z ogromnej rzeszy użytkowników programu Norma Pro postanowiliśmy przybliżyć Elektromontaż Rzeszów S.A. Firma zatrudniona 586 osób. Jest jedną z największych firm produkcyjno-montażowych branży elektrycznej w Polsce. Realizuje projekty dla wszelkiego typu obiektów w przemyśle energetycznym, ochrony środowiska, spożywczym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym, chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym, telekomunikacyjnym oraz papierniczym. Prowadzi również wykonawstwo obiektów biurowych, hotelowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej i administracji.

Historia firmy zaczęła się w 1968 roku, kiedy to powstało Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa wykonujące zarówno roboty elektryczne, jak i sanitarne. Po 3 latach działalności przekształcono je w Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych, które objęło swoim zasięgiem cały południowo-wschodni region Polski, koncentrując się na wykonywaniu instalacji elektrycznych dla budownictwa i produkcji urządzeń elektrycznych. W latach 70. i 80. przedsiębiorstwo prowadziło prace elektroinstalacyjne i było dostawcą urządzeń elektrycznych na rynki zagraniczne. Pracownicy firmy obecni byli na budowach w: Austrii, Bułgarii, Czechach, Libii, Iraku, Niemczech, Słowacji, Rosji i Ukrainy.

Od roku 1982 RPRE uzyskało status Elektromontażu, co potwierdziło rosnącą rangę firmy, ale i wymuszało zmiany organizacyjne, poszerzenie oraz unowocześnienie produkcji a także poprawę jej jakości. Na tym jednak zmiany się nie skończyły. Od sierpnia 1991 roku dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną Elektromontaż Rzeszów o całkowicie prywatnym kapitale.

Julian Jaworski
Elektromontaż Rzeszów S.A.

Interfejs Normy Pro jest niezwykle przyjazny i intuicyjny, a program jest wygodny w użytkowaniu. Wśród wielu funkcji, jakie posiada, dla nas najbardziej przydatne są zwłaszcza trzy, tj. ustalanie grup materiałowych, tworzenie pozycji scalonych oraz możliwość zapisania kosztorysu w Excel’u. Jeżeli mogę troszeczkę pomarudzić, to przydałaby się jedynie historia ceny dla danego materiału, tzn. po wyświetleniu danego materiału i kliknięciu na odpowiednią ikonę użytkownik miałby podgląd historii cen materiału z podaniem dat jej zmiany. Taka informacja jest bardzo przydatna przy opracowywaniu ofert, które będą realizowane za pół roku, czy za rok.

Współpraca z producentem – firmą Athenasoft układa się wręcz doskonale. W przypadku problemów fachowi pracownicy „serwisu” reagują szybko i bez opóźnień. Z dotychczasowych kontaktów jesteśmy bardzo zadowoleni.

Dużą pomocą jest dla nas również kwartalnik kosztorysanta „Buduj z Głową”. Dzięki wykupionej prenumeracie co kwartał otrzymujemy nowe katalogi i najnowsze poprawki do programu.


Elektromontaż Rzeszów „kosztorysuje” z Normą Pro od 2005 roku. Jest właścicielem licencji jednostanowiskowych, jak i sieciowych programu. Obecnie są to wersje 4.33. Z Normy Pro korzysta ok. 40 osób. Program wykorzystywany jest do kosztorysowania robót elektrycznych, opracowywania ofert, kosztorysów powykonawczych, itp.

Od początku 2011 roku firma otrzymała blisko 100 zleceń, z czego największe to: Centrum Handlowo-Rozrywkowe Millenium Hall w Rzeszowie, Lotnisko Okęcie Terminal nr 2, hala produkcyjna WSK Rzeszów Hamilton, zakład produkcyjny AGD Meta-Zel Rogoźnica, Centrum Dydaktyczne Politechniki Rzeszowskiej, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, hale Sikorsky w PZL-Mielec, hala produkcyjna Cobi w Mielcu.

Program dostępny jest również w firmie Astino: https://astino.pl/

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 3 (12) 2011

CZYTAJ WIĘCEJ

Norma Expert
Nowa Norma - nowe możliwości
Nowości w programach do kosztorysowaniaDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej