Strona główna | ProjektowanieSpecbud Konstrukcje Żelbetowe

Specbud Konstrukcje Żelbetowe

Pakiet Specbud to zestaw programów inżynierskich do obliczeń statycznych i projektowania konstrukcji wykonanych z różnych materiałów, w tym również z żelbetu. Wszystkie programy umożliwiają wykonanie obliczeń wg aktualnych polskich norm, a niedługo także wg norm europejskich PN-EN.


Program „Belka żelbetowa” umożliwia kompleksowe projektowanie belek żelbetowych, także ciągłych

Rys. Specbud


Programy Specbud są przydatne w pracy projektantów budowlanych i architektów, a także inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Znajdują zastosowanie przy projektowaniu obiektów małych i średnich, jak również w analizie większych konstrukcji.

Cechuje je prostota obsługi i kompleksowość działania – w jednym programie zawarte są kolejne etapy projektowania: zestawienie obciążeń, obliczenia statyczne, wymiarowanie, szkice konstrukcyjne i zestawienie stali. Wyniki prezentowane są w zwartym i przejrzystym układzie akceptowanym przez urzędy kontrolne i firmy wykonawcze.

Grupa programów Specbud v. 8.0 zawiera ponad 20 programów, zestawionych w następujących grupach: Konstrukcje Żelbetowe, Konstrukcje Drewniane, Konstrukcje Stalowe, Konstrukcje Murowe, Geotechnika, Statyka, Ekspert.

Grupa programów „Konstrukcje Żelbetowe” zawiera aktualnie sześć programów:
  • Belka żelbetowa,
  • Schody żelbetowe,
  • Kalkulator elementów żelbetowych,
  • Płyta krzyżowo zbrojona,
  • Płyta jednokierunkowo zbrojona,
  • Strop Akermana.
Program „Belka żelbetowa” umożliwia kompleksowe projektowanie belek żelbetowych ciągłych. Kolejne etapy działania programu są następujące: obliczenia statyczne dla wielu schematów i kombinacji obciążeń oraz obwiedni, wymiarowanie na zginanie i ścinanie, sprawdzenie ugięcia i zarysowania, tworzone są rysunki przekrojów poprzecznych z rozmieszczeniem zbrojenia, a także szkice wkładek zbrojeniowych i tabelaryczne zestawienie stali.


Program „Schody płytowe” - rysunek wkładek zbrojeniowych

Rys. Specbud

Program „Schody płytowe” umożliwia projektowanie płyty schodów i belek spocznikowych, wykonuje obliczenia statyczne, wymiarowanie na zginanie i ścinanie, sprawdza ugięcie i zarysowanie, tworzy rysunki zbrojenia oraz zestawienie stali.


Program „Kalkulator elementów żelbetowych” - projektowanie słupa
Rys. Specbud


Grupa „Stropy żelbetowe” zawiera trzy programy: „Płyta jednokierunkowo zbrojona”, „Płyta krzyżowo zbrojona” i „Strop Akermana”, które służą do kompleksowego projektowania stropów żelbetowych jednopolowych. Programy tworzą szkice układu zbrojenia i poszczególnych wkładek oraz tablicę stali zbrojeniowej.


Przykładowy ekran programu „Płyta krzyżowo zbrojona”

Rys. Specbud


Do grupy programów żelbetowych można zaliczyć także program „Fundamenty bezpośrednie”, który służy do projektowania stóp i ław fundamentowych na podłożu uwarstwionym, wykonuje obliczenia geotechniczne i wytrzymałościowe, tworzy szkice konstrukcyjne fundamentu i jego zbrojenia. Programy Specbud umożliwiają kompleksowe rozwiązanie zadania projektowego, od zautomatyzowanego zestawienia obciążeń po rysunki konstrukcji – więźb dachowych, zbrojenia stropów i belek żelbetowych, schematów i przekrojów słupów i belek stalowych – co sprzyja efektywnej i przyjemnej pracy, a przez to skraca czas realizacji projektu.

Programy Specbud są opracowywane przez doświadczonych inżynierów budowlanych i pracowników naukowych przy wykorzystaniu uwag ich użytkowników. Mogą stanowić narzędzie pracy projektantów o różnym poziomie przygotowania zawodowego. Niskie ceny programów Specbud pozwalają na szybkie skompletowanie grupy programów przydatnych w najczęściej wykonywanych projektach.

Na stronie internetowej firmy Specbud znajdują się opisy programów oraz ich wersje demonstracyjne, a także pełne wersje kilku programów do nieodpłatnego pobrania i stosowania w pracy zawodowej lub nauce.

(Marian Kazek, Mariusz Machej,
Biuro Inżynierskie Specbud)


Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 1 (2) 2009

CZYTAJ WIĘCEJ

Konstrukcje drewniane w programach Specbud
Moduły rysunkowe w programach Specbud
BiK Żelbet
Obciążenia konstrukcji budowlanych
Wymiarowanie konstrukcji żelbetowych w RM2DDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej