Strona główna | ProjektowanieProjektowanie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych

Projektowanie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych

Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, jak ważna jest poprawa wydajności pracy oraz oszczędność czasu potrzebnego na wykonanie konkretnego zadania. Powszechne stało się więc korzystanie z narzędzi komputerowych wspomagających projektowanie.

Rys. 1. Net-san – przykładowy projekt sieci kanalizacyjnej
Rys. InstalSoft


O konkurencyjności danego narzędzia decydują: cena, dostępność, łatwość w użytkowaniu, a przede wszystkim możliwość kompleksowego obsłużenia całego procesu projektowania.

Jednym z narzędzi dostępnych obecnie na rynku jest aplikacja Net-san 4, łącząca cechy edytora graficznego i zaawansowanego programu do obliczeń hydraulicznych.

Czy oprogramowanie to jest narzędziem kompleksowym i profesjonalnym? Oto kilka najistotniejszych jego zalet.

Zintegrowane funkcje edytora graficznego i modułu obliczeniowego
Większość programów dostępnych na rynku umożliwia bądź rysowanie schematu sieci i profili w środowisku typu CAD, bądź alternatywnie – wykonanie obliczeń dla danych tabelarycznych. Net-san integruje cechy edytora graficznego oraz modułu obliczeniowego, dając możliwość rysowania i automatycznego wymiarowania sieci przy zachowaniu wymaganych parametrów ułożenia odcinków. Środowisko pracy, charakterystyczne dla programu Net-san, zilustrowano na rys. 1, przedstawiającym przykładowy projekt sieci kanalizacyjnej.

Mechanizm układania odcinków sieci
Unikalny mechanizm układania odcinków sieci kontroluje zachowanie istotnych kryteriów – minimalnego/maksymalnego zagłębienia, minimalnych/maksymalnych spadków oraz maksymalnego wypełnienia.

Własny edytor graficzny schematów i profili sieci
Zintegrowany edytor graficzny, niezależny od aplikacji Autodesk, pozwala na współpracę z plikami typu DWG/DXF. Edytor ten umożliwia wczytanie podkładu w wielu różnych formatach graficznych, także powstałych poprzez skanowanie map papierowych.

Automatyczna
kontrola i omijanie kolizji
Automatyczna kontrola kolizji umożliwia projektowanie pionowego przebiegu sieci z ominięciem ewentualnych kolizji z innymi sieciami projektowanymi oraz uzbrojeniem istniejącym w gruncie.

Diagnostyka
Rozbudowana diagnostyka danych ułatwia wykrywanie błędów, wpływających na poprawny przebieg obliczeń. W momencie zdiagnozowania problemu wyświetlany jest stosowny komunikat w formie podpowiedzi, ostrzeżenia lub błędu.

Automatyczne generowanie profili
Profile w programie generowane są automatycznie dla wskazanych tras sieci wykreślonej na planie sytuacyjnym. Każdy profil dynamicznie powiązany jest z mapą – wszelkie zmiany wprowadzane na jednej płaszczyźnie automatycznie przekładają się na drugą. Generowane profile zawierają szereg opisów i elementów graficznych, podlegających możliwej konfiguracji zakresu i sposobu ich wyświetlania. Przykładowy profil przedstawiono na rys. 2.


Rys. 2. Net-san – przykładowy profil zawierający opisy i elementy graficzne
Rys. InstalSoft


Automatyczne zestawienie wymaganych elementów studzienek

W przypadku użycia w projekcie studni i przepompowni konkretnego producenta automatycznie dokonywane jest zestawienie wymaganych elementów składowych studzienek.

Pomocne narzędzia graficzne
Użytkownik ma do dyspozycji precyzyjne narzędzia wspomagające rysowanie. Narzędzie „Asystent Rysowania” pozwala na rysowanie lub wstawianie elementów w zadanej odległości lub pod zadanym kątem do elementu z podkładu DWG/DXF lub innego elementu sieci.

Należy podkreślić, że Net-san jest narzędziem nie tylko kompleksowym, ale także nieskomplikowanym w obsłudze i łatwo dostępnym. Program oferowany jest w dwóch wariantach, tj. wersja pełna z bibliotekami asortymentu różnych producentów oraz wersja firmowa dystrybuowana przez producentów systemów kanalizacyjnych.

dr inż. Dorota Jóźwiak,
mgr inż. Marcin Krzyżanowski, InstalSoft


Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 1 (14) 2012

CZYTAJ WIĘCEJ

Projektowanie instalacji kanalizacyjnych zgodne z EN
Komputerowe wspomaganie projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnychDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Tekla Structures w praktyce

Większość współczesnych inwestycji jest niewątpliwie wyzwaniem dla projektanta strukturalnego. Musi on pogodzić bezbłędność i dokładność dokumentacji z ograniczeniami czasu, jak również uwzględnić np. elementy projektów z innych branż czy harmonogram montażu. Z pomocą przychodzą rozwiązania BIM. Czytaj więcej