Strona główna | ProjektowanieBiK Żelbet

BiK Żelbet

Od kilkunastu lat projektanci tworzą dokumentację budowlaną posługując się programem BiK współpracującym z różnymi wersjami AutoCAD-a, zaczynając od wersji R.12 aż do wersji 2009.
BiK znacznie skraca i przyspiesza przygotowanie oraz opracowanie projektów.

Przykładowe zrzuty ekranowe z modułu BiK Żelbet
Rys. BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania


Pakiet BiK składa się z pięciu modułów: BiK Base, BiK Stal, BiK Drewno, BiK Żelbet Siatki, BiK Żelbet. Poniżej opisujemy krótko cztery pierwsze. Możliwości modułu BiK Żelbet zostały szerzej opisane w drugiej części artykułu.

Moduł BiK Base zawiera narzędzia ułatwiające tworzenie rysunków ogólnobudowlanych. Są to m.in. polecenia dotyczące warstw, umożliwiające rysowanie ścian jedno- lub wielowarstwowych, jak również usprawniające ich wykończenie.

BiK Stal umożliwia parametryczne rysowanie płaskich konstrukcji stalowych z zastosowaniem typowych elementów walcowanych oraz zimnogiętych, rysowanie przekroi oraz widoków bocznych. W BiK Stal zawarte są również biblioteki elementów stalowych oraz 10 typów kratownic. Program umożliwia przypisywanie elementów do osi, realizację połączeń doczołowych oraz łatwą zamianę elementów i ich obrót względem osi.

BiK Drewno to program posiadający możliwość rysowania 4 układów więźb dachowych: krokwiowobelkowy z jętką, krokwiowobelkowy z jętką i ścianą stolcową, płatwiowo-kleszczowy, płatwiowy ze ścianą stolcową. Więźby można rysować w widokach: frontowym, bocznym i górnym. Moduł Drewno zawiera możliwość generowania wyżej wymienionych więźb również jako modele przestrzenne. Program zawiera narzędzie dające możliwość budowania w przestrzeni indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych. Niektóre z nich to: słupy, krokwie, belki, jętki, zastrzały, jak również krokwie koszowe i narożne. Istnieje także możliwość wstawiania elementów wobec zadanego szyku, przedłużania jak i ich docinania. W module Drewno można opisywać elementy oraz tworzyć ich zestawiania.Przykładowe zrzuty ekranowe z modułu BiK Żelbet

Rys. BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania

W BiK Żelbet Siatki użytkownik ma możliwość parametrycznego rysowania siatek już zdefiniowanych, jak również dopisywania siatek nowych. Wstawiane siatki są od razu opisywane, co pozwala w dalszej kolejności na szybkie tworzenie zestawień. W module zawarto narzędzia służące do edycji, takie jak kopiowanie i podmiana.

BIK ŻELBET
BiK Żelbet umożliwia parametryczne rysowanie elementów konstrukcji żelbetowych  oraz dowolnych prętów w widoku lub przekroju. Zawiera generator belek i słupów. Pozwala na automatyczne wymiarowanie strzemion, opisy zbrojenia i zestawianie potrzebnej stali.
Najważniejsze możliwości programu BiK Żelbet:
 • dokładna charakterystyka rysowanego pręta (klasa i gatunek stali, określanie kątów zaginania haków – każdego indywidualnie, odcinków prostych haka, średnicy rolki gięcia oraz rodzaju pręta – gładki, żebrowany);
 • automatyczne opisywanie i obliczanie długości pręta – wartość wykorzystywana w zestawieniach (mierzona wzdłuż osi pręta);
 • automatyczna numeracja prętów – każdy otrzymuje w momencie narysowania unikalny numer, który umożliwia identyfikację i zapobiega wstawieniu pręta o takim samym numerze ponownie. W momencie opisu prętów program proponuje kolejny „wolny” numer;
 • pełna edycja pręta lub grupy prętów. Istnieje możliwość zmiany każdego z parametrów określonych w momencie jego rysowania łącznie z możliwością dorysowania lub usunięcia segmentów pręta;
 • „wyciąganie” strzemion oraz automatyczne wymiarowanie strzemiona wraz z rozgięciem jego górnej części;
 • definiowanie 4 typów haków;
 • odwracanie haków względem osi pręta;
 • wstawianie zadanej liczby prętów na określonej odległości;
 • rysowanie zbrojenia uzwojonego;
 • wstawianie maksymalnej liczby prętów na zadanej odległości przy określeniu odległości między nimi;
 • generowanie przekrojów elementów: belka, ława, stopa fundamentowa, słup prostokątny, słup okrągły, schody;
 • okno dialogowe dla każdego z przekrojów, w którym definiowane są wszystkie parametry niezbędne do narysowania przekroju (wymiary, pręty, itp.). Po ich zdefiniowaniu program generuje kompletny rysunek przekroju. Jedną z opcji okna dialogowego jest możliwość zwymiarowania przekroju;
 • punkty informacyjne. Program ma możliwość wstawienia punktu, w którym zapisane są wszystkie informacje dotyczące rysowanego przekroju. Z takiego punktu można zawsze odczytać parametry przekroju i po małej ich modyfikacji (np. jednego lub dwóch) wygenerować następny przekrój;
 • półautomatyczne wykonywanie opisów elementów. Program rozpoznaje typ, wielkość i długość elementu oraz proponuje te wartości do umieszczenia w opisie (użytkownik może zawsze je skorygować);
 • grupowe opisywanie prętów przekrojowych;
 • zmiana cech już narysowanego elementu;
 • tworzenie zestawień ze stworzonych opisów elementów;
 • łatwa aktualizacja zestawień.
Zaletą programu jest bardzo łatwa i intuicyjna komunikacja z użytkownikiem. Pola służące do wprowadzania wartości znajdują się bezpośrednio na liniach wymiarowych co pozwala na łatwiejsze kojarzenie wartości z cechą elementu.

 Wszystkie elementy rysowane za pomocą poleceń znajdujących się w module BiK Żelbet pomimo tego, że tworzą logiczną całość, nadal pozostają standardowymi pojedynczymi elementami AutoCAD-a, a nie blokami.

 Elementy zachowują także możliwość edycji przekrojów za pomocą narzędzi edycji AutoCAD-a: modyfikacja, przesuwanie, kopiowanie oraz usuwanie. Jednak te działania mogą zostać pominięte podczas aktualizacji danych dla całego elementu.

Parametryzacja przekrojów i prętów to funkcjonalne narzędzie do usprawnienia prac projektowych i wyeliminowania błędów, które mogą ewentualnie powstać. Wszystkie cechy modułu BiK Żelbet tworzą spójną całość i znacznie skracają czas wykonywania projektów.

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 1 (2) 2009


CZYTAJ WIĘCEJ

Specbud Konstrukcje Żelbetowe
Wymiarowanie konstrukcji żelbetowych w RM2DDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej