Strona główna | ProjektowanieArCADia-Siec Światłowodowe - program uniwersalny

ArCADia-Siec Światłowodowe - program uniwersalny

ArCADia-Sieci Światłowodowe to program do tworzenia profesjonalnej dokumentacji branżowej w zakresie obiektowego projektowania zewnętrznych sieci teletechnicznych (światłowodowych). Jest to kolejny moduł systemu ArCADia od kilku lat tworzonego przez łódzką firmę ArCADiasoft
Chudzik sp. j.

Rys. ArCADiasoft


Jak wszystkie poprzednie moduły, może on funkcjonować także jako nakładka na programy AutoCAD lub IntelliCAD. Użytkownik korzystający z programu ArCADia-Sieci Światłowodowe ma możliwość szybkiego stworzenia rysunków zewnętrznych sieci teletechnicznych na planach zagospodarowania przestrzennego bądź wykonania własnego rysunku przedstawiającego istniejącą lub projektowaną sieć w zakresie jej pasywnych składników.

Ze względu na specyfikę projektowania zewnętrznych sieci światłowodowych (konieczność budowy lub rozbudowy teletechnicznej kanalizacji kablowej pierwotnej, wtórnej, rurociągów kablowych, istniejących bądź projektowanych linii napowietrznych, przebudowy istniejących kabli) zakres programu obejmuje projektowanie kabli światłowodowych w powiązaniu z wyżej wymienionymi elementami sieci. Skierowanie programu do projektantów zewnętrznych sieci światłowodowych nie wyklucza możliwości przeznaczenia go także dla firm projektowo-wykonawczych zajmujących się tworzeniem koncepcji sieci teletechnicznych, sporządzaniem rysunków branżowych, opracowywaniem inwentaryzacji istniejącej sieci oraz dla wszystkich osób związanych z branżą telekomunikacyjną. Program udostępnia bazę do sporządzenia kosztorysu poprzez kompleksowe zestawienie podstawowych materiałów wykorzystanych przy budowie sieci teletechnicznych z uwzględnieniem kabli i osprzętu do zakończenia kabli światłowodowych w obiektach końcowych.

Użytkownik ma do dyspozycji bibliotekę obiektów wykorzystywanych przy projektowaniu, z możliwością ich edycji i nadawania im parametrów. Prócz możliwości sprawnego wykonania rysunków i schematów program przeprowadza obliczenia niezbędne do poprawnego zaprojektowania sieci. Połączenie specjalistycznych funkcji wykorzystanych w aplikacji z przeprowadzanymi obliczeniami i dokonywaniem sprawdzenia poprawności zaprojektowanej sieci daje perfekcyjne narzędzie do tworzenia projektów sieci teletechnicznych z wykorzystaniem kabli światłowodowych.Okna własności: studni kablowej, zasobnika kablowego, szafy zewnętrznej
Rys. ArCADiasoft


Cechy i możliwości programu
Program ArCADia-Sieci Światłowodowe umożliwia projektowanie zewnętrznych sieci światłowodowych na trasie: przełącznica światłowodowa początkowa ? trasa linii optotelekomunikacyjnej ? przełącznica światłowodowa końcowa, jak również dowolnej konfiguracji sieci z rozbiciem jej na wybrane elementy składowe. Przy projektowaniu linii doziemnej definiujemy wymagane długości kanalizacji kablowej, studnie kablowe, kanalizację wtórną, rurociąg kablowy oraz kable światłowodowe. Specyfika projektowania sieci światłowodowych wymaga użycia takich wielkości, jak złącze kablowe, zapas kabla, przełącznica światłowodowa wewnątrzbudynkowa lub umieszczona w szafie zewnętrznej. Program pozwala na dodanie tych obiektów i umieszczenie ich w projekcie we wskazanym miejscu. W przypadku projektowania kabli światłowodowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej program umożliwia zdefiniowanie wybranych elementów i zapisanie ich jako istniejące, a następnie dodanie elementów projektowanych. Program zapewnia swobodę działania bez narzucania konieczności zaprojektowania kompletnej sieci. Można więc dowolnie zaprojektować i narysować całą sieć bądź jej wybrany element, w zależności od potrzeb. Biorąc pod uwagę, iż mamy do wyboru warianty: projektowania całkowicie nowej sieci, wykorzystania już istniejącej po jej wcześniejszym zdefiniowaniu (np. kanalizacji pierwotnej bądź wtórnej dla budowy w niej kabla światłowodowego) lub też rozbudowy istniejącej sieci, scenariusze użycia będą w dużym stopniu uwarunkowane stanem wejściowym do projektowania. Program zapewnia pełną możliwość wyboru rozpoczęcia, jak i zakończenia pracy w dowolnym miejscu sieci. Program może być więc użyty do projektowania jedynie kanalizacji kablowej pierwotnej, studni kablowej bądź odcinka rurociągu kablowego. Ze względu na wymaganą kolejność budowy nowej lub rozbudowy istniejącej sieci (najpierw należy wybudować rury osłonowe kanalizacji lub rurociągu kablowego, a dopiero później zaciągnąć w niej kable światłowodowe bądź też wybudować sieć napowietrzną) jedynym ograniczeniem dla zaprojektowania kabli światłowodowych jest wcześniejsze zdefiniowanie wyżej wymienionych elementów składowych sieci.
Przykładowy przebieg kanalizacji pierwotnej
Rys. ArCADiasoft

Przy projektowaniu linii kablowych zewnętrznych na planach zagospodarowania przestrzennego projektant ma możliwość szybkiego uzyskania wykazu współrzędnych geodezyjnych (w postaci raportu RTF) w punktach kluczowych sieci (zagięcie linii, studnia kablowa, słup linii napowietrznej, zasobnik kablowy). Program przewiduje również możliwość wykonania podstawowych obliczeń oraz wygenerowania raportów i sprawdzeń dla projektowanych elementów sieci.


Schemat z rozwiniętym kablem
Rys. ArCADiasoft

Zakres merytoryczny realizowany przez program oraz jego podstawowe funkcje:
  • projektowanie doziemnej kanalizacji kablowej pierwotnej, wtórnej i rurociągu kablowego;
  • projektowanie linii napowietrznej;
  • projektowanie kabli światłowodowych z wykorzystaniem projektowanej bądź zdefiniowanej istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej;
  • sprawdzenie poprawności przebiegu zaprojektowanych odcinków jednostkowych kabla, wybranej relacji kabla oraz poprawności podłączeń pozostałych elementów składowych projektu;
  • generowanie raportów obliczeniowych, takich jak analiza tłumienia, wykazy odcinków kabla, opis trasy przebiegu kabla, zestawienie odcinków kanalizacji pierwotnej i wtórnej;
  • generowanie schematów przebiegu kabla, zestawienia materiałów, zestawienia studni kablowych;
  • raport wybranego obiektu bądź grupy obiektów.
Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 4 (9) 2010
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej