Strona główna | ProjektowanieInnowacyjne rozwiązania BIM w Tekla Structures

Innowacyjne rozwiązania BIM w Tekla Structures

Tekla Structures jest samodzielnym systemem BIM, przeznaczonym do modelowania informacji o budynku, obejmującym cały proces strukturalnego projektowania. Poniżej przedstawiamy innowacyjność rozwiązań BIM na przykładzie oprogramowania Tekla Structures.

Kirnu - fiński pawilon na Expo 2010 - przykład kompleksowego wykorzystania Tekla BIM
Rys. Construsoft


System Tekla Structures posiada wszystkie cechy charakteryzujące oprogramowanie BIM. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które można porównać do encyklopedii projektu, zawierających każdy detal i informację o całości procesu konstrukcyjnego. Tekla Structures daje do dyspozycji szeroki zestaw narzędzi w postaci filtrów, cięć, wizualizacji itp., przy czym ich zastosowanie w niczym nie zaburza pracy w 3D, niezależnie od wielkości modelu.

Tekla Structures jest multimateriałowa – znajdziemy w niej rozwiązania dla stali, jak i dla żelbetu. Model może jednocześnie zawierać elementy z obu materiałów, które będą ze sobą połączone. Program posiada bogatą bibliotekę komponentów oraz połączeń. Istotny jest tu fakt, że Tekla Structures nie ogranicza użytkownika zawartością swoich bibliotek. Komponenty można tworzyć od podstaw wykorzystując kreatora, który umożliwia m.in. nadawanie „inteligencji” oraz parametryzację. Użytkownik nie musi przy tym posiadać żadnych umiejętności programistycznych.

BIM oznacza również możliwość kontroli zmian i szybkiego dostosowania do nowej sytuacji. Modyfikacje, które inwestor przedstawia zazwyczaj w ostatnim momencie są bardzo poważnym problemem. Z wykorzystaniem oprogramowania Tekla istnieje możliwość szybkiej reakcji na zaistniałą sytuację i zapanowania nad zmianami w taki sposób, aby nie dopuścić do błędów czy nieścisłości. Tekla Structures automatycznie generuje rysunki i raporty w każdym momencie procesu modelowania. Dokumenty są zawsze aktualne, ponieważ informacje są pobierane z modelu. Z pomocą Tekla można stworzyć wszystko – od rysunków złożeniowych po nieograniczone raporty materiałów. Opcje dostępne w tym środowisku BIM pozwalają rozwiązać problemy i uniknąć błędu już podczas projektowania – przez co znacząco ograniczyć kłopoty, które mogą wystąpić na budowie.


Tekla Structures charakteryzuje się bogatą biblioteką komponentów oraz przystępnym dla użytkownika środowiskiem pracy
Rys. Construsoft


Współpraca
Znaczące miejsce w BIM zajmuje komunikacja i wymiana danych. Tekla Structures jest rozwiązaniem dla wszystkich, którzy biorą udział w procesie konstrukcyjnym: od projektanta, inżyniera po generalnego wykonawcę i właściciela. W modelu stworzonym w Tekla można wykorzystywać informacje architektoniczne, strukturalne czy mechaniczne. Wszystkie te modele dopełniają się wzajemnie i tworzą całość konstrukcji. Bardzo istotna jest bezbłędna wymiana i przesyłanie informacji pomiędzy różnymi systemami. Użytkownicy Tekla mają szeroki zakres możliwości importu i eksportu, pozwalających na umieszczenie w modelu elementów referencyjnych – jak np. instalacje elektryczne czy wentylacyjne, okna, drzwi, maszyny itp.

Współpraca kilku osób przy jednym modelu jest już dzisiaj szeroko stosowanym rozwiązaniem. Przy dużym skomplikowaniu projektów oraz ilości danych, które są w takich sytuacjach przetwarzane, istotne jest, aby każdy pracujący na tym samym modelu miał dostęp do aktualnych i poprawnych informacji. Tekla Structures wyróżnia się na rynku systemów BIM unikalną zdolnością do operowania dużymi modelami. Wszystkie informacje o projekcie znajdują się w bardzo małym pliku, przez co umożliwiają łatwą wymianę danych o modelu nawet w czasie rzeczywistym przez Internet.

Podczas procesu powstawania budynku nie można zapomnieć o wymianie informacji pomiędzy biurem projektowym a placem budowy. Tekla Structures posiada taką funkcję w postaci bezpośredniego połączenia ze sprzętem geodezyjnym firmy Trimble. Nie ma teraz problemu z przeniesieniem warunków montażu prosto do modelu i dokonania w nim niezbędnych korekt. Kooperacja ta daje również możliwość wykorzystania informacji zawartych w modelu Tekla na placu budowy i użycie ich np. do wytyczania fundamentów czy dokładnego położenia słupów. Taka współpraca nowoczesnego oprogramowania oraz przyrządów pomiarowych przyczynia się do oszczędności czasu oraz pracy.

Wytworzony w Tekla model można połączyć z samodzielnym oprogramowaniem do obliczeń statycznych (np. Robot, STAAD.Pro, Dlubal), analizować go oraz dokonywać potrzebnych zmian. Po przeprowadzonej analizie wyniki sił i wprowadzone zmiany optymalizacji profili konstrukcji są automatycznie uzupełnione zwrotnie w modelu Tekla, co usprawnia przebieg pracy w biurach inżynierskich.

Zarządzanie konstrukcją
W modelu Tekla osadzone są wszystkie informacje potrzebne dla konstrukcji od fazy projektowania do zaopatrzenia i instalacji. Są to nie tylko dane dotyczące użytych profili, materiałów czy połączeń, lecz również daty przypisane do elementów. Użytkownik wykorzystując moduł „Zarządzanie konstrukcją”, może stworzyć dokładny harmonogram dla projektowanego obiektu. Plan ten jest ściśle powiązany z modelem i pomaga np. ocenić ryzyko czy zaplanować różne rozwiązania dla całości budowy. Narzędzie to pozwala dokładnie określić termin montażu dla każdego elementu oddzielnie. Wykorzystanie harmonogramu oraz aktualnych informacji z placu budowy umożliwia bieżące monitorowanie stanu konstrukcji. Tak dokładne dane modelu Tekla mogą posłużyć do stworzenia wizualizacji w 4D, czyli przedstawienia konstrukcji w określonym czasie. Jest to doskonały sposób zaprezentowania różnych rozwiązań i ich wpływu na przebieg budowy np. dla zleceniodawcy.


Rozwiązania BIM pozwalają zrealizować nawet bardzo złożone połączenia
Rys. Construsoft


Zastosowanie BIM
Dobrym przykładem wykorzystania wszystkich zalet technologii BIM jest zastosowanie Tekla Structures w tak znanych konstrukcjach jak stadion olimpijski „Bird’s Nest” czy fiński pawilon na Expo. W takich wypadkach, gdzie biura projektowe i wykonawcy pochodzili z innych krajów doskonałe rozwiązania BIM dostarczane przez Tekla Structures pozwoliły zrealizować tak skomplikowane konstrukcje. Tekla Structures z powodzeniem spełnia wszystkie założenia BIM: łatwe modelowanie konstrukcji, gromadzenie wszystkich informacji, które są niezbędne do przeprowadzenia całego procesu oraz zarządzanie tymi informacjami, wymianę z innymi uczestnikami czy łączenie z innym oprogramowaniem.

(dr inż. Tomasz Olszewski Construsoft Sp. z o.o.)

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 1 (10) 2011

CZYTAJ WIĘCEJ

Tekla Structures w praktyce
BIM - przejściowa moda czy przyszły standard?
Budowanie zgodnie z BIMDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej