Strona główna | ProjektowaniePakiet programów do projektowania instalacji grzewczych

Pakiet programów do projektowania instalacji grzewczych

InstalSoft oferuje projektantom instalacji grzewczych pakiet programów Instal-therm/Instal-OZC.
Jest on kontynuacją znanych od lat 90. programów OZC i Instal-c.o.


Rys. 1. Nawigacja po rzucie kondygnacji

Rys. InstalSoft

Pakiet Instal-therm/Instal-OZC składa się z programów:
  • Instal-therm HCR – do opartego na graficznych danych wejściowych projektowania instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego oraz hydraulicznych obliczeń obiegów czynnika chłodniczego. Program jest również graficznym edytorem struktury budynku dla potrzeb programu Instal-OZC;
  • Instal-OZC – do obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynków oraz sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Program umożliwia tradycyjne tabelaryczne wprowadzanie danych, ale współpracuje z Instal-Therm w przetwarzaniu danych budynku opisanego graficznie jako zbiór rzutów kondygnacji;
  • Instal-mat – moduł kosztorysowy, czytający i przetwarzający zestawienia materiałów z projektów policzonych programem Instal-therm;
  • Sklejacz skanów – pomocnicza aplikacja współpracująca ze skanerami i dostarczająca podkładów graficznych do projektowania na rzutach czytanych z rysunków nie ograniczonych formatem do formatu skanera;
  • Zarządca pakietu – wspomaga uruchamianie i aktualizację aplikacji i ich katalogów.

Graficzna edycja struktury budynku

Przełomowym rozwiązaniem jest możliwość pracy na jednym pliku w programach Instal-OZC i Instal-Therm. Narysowana w edytorze graficznym lub zaimportowana z pliku DWG struktura planów poszczególnych kondygnacji automatycznie tworzy strukturę pomieszczeń, wraz z ich przegrodami chłodzącymi. Daje to możliwość kontroli danych do obliczeń cieplnych budynku przez jednoczesne otwarcie projektu w dwóch aplikacjach; wykonania obliczeń cieplnych na strukturze budynku opisanej graficznie jako podkład projektu instalacji, bez potrzeby żmudnego wprowadzania danych geometrycznych oraz kontroli pokrycia potrzeb cieplnych pomieszczeń.


Rys. 2. Projekt ogrzewania płaszczyznowego i jego eksport do DWG
Rys. InstalSoft


Podkłady z plików DWG lub skanów
Tworzenie rzutów – podkładów może odbywać się na kilka sposobów, z których najbardziej efektywne są dwa: import z pliku w formacie DWG lub DXF z interpretacją, czyli rozpoznaniem ścian, okien i drzwi; ręczne narysowanie pomieszczeń jako wielokątów na tle podkładu graficznego z istniejącego rysunku – skanu lub pliku DWG wczytanego bez interpretacji. Po przerysowaniu zewnętrznego obrysu budynku kolejnym „pomieszczeniem” program automatycznie utworzy ściany o odpowiednich grubościach w przestrzeniach pomiędzy pomieszczeniami.

Graficzna edycja struktury instalacji
Edycję schematu instalacji wspomagają liczne ułatwienia, w tym automatyczne wstawianie grzejników na rzutach pod okna, szybkie wstawianie podłóg grzejnych do pomieszczeń, automatyczne podłączanie odbiorników do sieci mieszkaniowej. Edycję rozwinięć płaskich wspomagają moduły z typowymi fragmentami pionów. Nawigacja po arkuszu roboczym jest niezwykle wygodna dzięki widokowi „lotniczemu” (rys. 1).

Opcja wirtualnych połączeń
W przypadku wstępnego projektu ogrzewania podłogowego, kiedy celem jest określenie liczby i podziału grzejników podłogowych oraz oszacowanie zużycia materiałów, rysowanie przyłączy nie jest konieczne, tym bardziej, że ich liczba może po próbie pierwszych obliczeń ulec zmianie. Z myślą o tym wprowadzono możliwość wykonania obliczeń ogrzewania podłogowego bez uzupełnionych przyłączy – program umownie połączy w ramach kondygnacji wszystkie podłogi grzejne z najbliższymi rozdzielaczami, rozdzielacze zaś wirtualnie podłączy do niskotemperaturowego źródła.

Pełne zestawienie materiałów
Cechą wyróżniającą pakiet InstalSystem spośród innych tego typu programów jest automatyczny, oparty całkowicie na bazie danych katalogowych, dobór złączek i kształtek wymaganych do realizacji wszystkich węzłów w sieci, połączeń z armaturą i podłączeń odbiorników. Dzięki temu zestawienie materiałów z programu może być podstawą do sporządzenia kompletnego kosztorysu materiałowego, np. w programie Instal-mat.

Prezentacja wyników obliczeń
Wyniki liczbowe zestawiane są w licznych tabelach, które mogą być wklejone do edytora graficznego, wówczas wyszukiwanie elementów będzie skoordynowane między tabelami i rysunkiem. Zawartość i układ typograficzny tabel można konfigurować, obserwując rezultaty na podglądzie wydruku. Możliwy jest eksport tabel wyników do arkuszy MS Excel.
Rysunki mogą być wydrukowane wprost z programu lub wyeksportowane m.in. w formacie DWG lub DXF (rys. 2), zarówno do nowego pliku, jak i do kopii pliku, z którego zaimportowano rzut danej kondygnacji. W tym drugim przypadku do istniejącego pliku zostaną tylko dodane nowe warstwy z projektem instalacji. W ten sposób możliwe staje się przekazanie gotowego projektu wraz z podkładem (i wcześniej wykonanymi innymi projektami w tym obiekcie) projektantom innych branż.

(Paweł Rylik, dyrektor ds. technicznych
InstalSoft Sp. z o.o.)

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 2 (3) 2009
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej