Strona główna | ProjektowaniePakiet Specbud

Pakiet Specbud

Pakiet Specbud to zestaw programów inżynierskich do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz do obliczeń statycznych i zestawień obciążeń.

    

Rys. Specbud

Programy Specbud są przydatne w pracy projektantów budowlanych i architektów, a także inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Znajdują zastosowanie przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Cechuje je prostota obsługi i kompleksowość działania - w jednym programie zawarte są kolejne etapy projektowania: zestawienie obciążeń, obliczenia statyczne, wymiarowanie, szkice konstrukcyjne i zestawienie stali. Wyniki prezentowane są w zwartym i przejrzystym układzie akceptowanym przez urzędy kontrolne i firmy wykonawcze.

Programy zawarte w pakiecie umożliwiają wykonanie obliczeń wg aktualnych polskich norm do projektowania konstrukcji budowlanych, a w nieodległej przyszłości także wg norm europejskich PN-EN.

Pakiet programów Specbud v. 8.0 zawiera ponad 20 programów, zestawionych w następujących grupach:
  • Konstrukcje żelbetowe: Kalkulator elementów żelbetowych, Belka żelbetowa, Schody żelbetowe, Płyta krzyżowo zbrojona, Płyta jednokierunkowo zbrojona, Strop Akermana,
  • Konstrukcje drewniane: Kalkulator elementów drewnianych, Belka drewniana, Wiązar jętkowy, Wiązar płatwiowo-kleszczowy,
  • Konstrukcje stalowe: Kalkulator elementów stalowych, Belka stalowa,
  • Konstrukcje Murowe: Kalkulator elementów murowych,
  • Geotechnika: Fundamenty bezpośrednie, Kalkulator parametrów geotechnicznych gruntów,
  • Statyka: Kalkulator obciążeń normowych, Belka, Rama,
  • Ekspert: Belka jezdna wciągników, Kalkulator długości wyboczeniowych słupów.Rys. Specbud

Programy Specbud umożliwiają kompleksowe rozwiązanie zadania projektowego, od zautomatyzowanego zestawienia obciążeń po rysunki konstrukcji - więźb dachowych, zbrojenia stropów i belek żelbetowych, schematów i przekrojów słupów oraz belek stalowych - co sprzyja efektywnej i przyjemnej pracy, a przez to skraca czas realizacji projektu. Projektant nie musi walczyć z zawiłościami programu, ale może poświęcić czas na myślenie koncepcyjne i optymalizację rozwiązań projektowych. Kolejne fazy nowych obliczeń uruchamiają się automatycznie prowadząc użytkownika do końcowego rozwiązania. Ustalanie obciążeń przebiega niezwykle szybko - dzięki modułowi definicji obciążeń stałych, zmiennych użytkowych i klimatycznych programy same określają ciężar własny konstrukcji czy przyjętego pokrycia dachu, zestawiają obciążenia stałe i użytkowe, ustalają wartości obciążeń klimatycznych (śnieg, wiatr) wg przedmiotowych norm. Geometrię ustroju można często opisać za pomocą kilku parametrów geometrycznych. Wyniki prezentowane są w tradycyjnym układzie inżynierskim, bez zbędnych informacji zajmujących często wiele stron papieru. Założenia i wyniki obliczeń można przekazać do dokumentu edytora tekstu, co pozwala zachować jednolitą formę całości dokumentacji projektowej. Rozszerzany jest zakres wymiany danych między poszczególnymi programami.

Programy mogą stanowić narzędzie pracy projektantów o różnym poziomie przygotowania zawodowego. Dzięki prostocie obsługi i istniejącym podpowiedziom mogą z nich korzystać początkujący projektanci - programy przeprowadzą ich przez obliczenia, a wielokrotność powtórzeń ułatwi zdobycie doświadczenia. Z kolei możliwość korzystania z zaawansowanych opcji wymiarowania może zaspokoić oczekiwania dociekliwych, wymagających konstruktorów.

(Marian Kazek, Mariusz Machej, Biuro Inżynierskie Specbud)

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 1 (1) 2008

CZYTAJ WIĘCEJ

Konstrukcje drewniane w programach Specbud
Moduły rysunkowe w programach Specbud
Obciążenia konstrukcji budowlanychDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej