Strona główna | ProjektowanieTekla Structure w projektach firmy Consolis

Tekla Structure w projektach firmy Consolis

Consolis Polska specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju prefabrykatów betonowych, jak również realizacji konstrukcji w technologii prefabrykowanej. Pozycja firmy wymaga stosowania najnowocześniejszych technologii, również w sferze projektowania. Przykładem może być wykorzystywanie przez Dział Projektowy oprogramowania BIM-Tekla Structures.

Widok fragmentu konstrukcji nośnej w modelu Tekla Structures
Rys. Construsoft


Aktualnie za pomocą Tekla Structures projektowana jest galeria handlowa Rondo w Bochni. Będzie to konstrukcja żelbetowa, prefabrykowana z fragmentami monolitycznymi o powierzchni ok. 17 tys. m kw. Główna konstrukcja nośna składa się ze słupów dwukondygnacyjnych, dźwigarów głównych sprężonych oraz belek uzupełniających. Stateczność konstrukcji jest zapewniona dzięki współpracy słupów, trzonów monolitycznych i stropów z płyt sprężonych kanałowych HC.

Podczas modelowania w Tekla Structures używano w większości elementów dostępnych w katalogu profili programu. Znajdziemy tutaj różne, nawet złożone kształty profili (np. belki RCDL, RCDX, płyty otworowe). Biblioteka profili Tekla nie jest ograniczona, nowe elementy można zaprojektować lub zaimportować do programu - zrobiono tak z wyciętymi profilami belek głównych galerii. Do połączeń elementów wykorzystano gotowe, dostępne w Tekla Structures komponenty jak np. osadzenie na wytyki z dwóch prętów. Część z nich została zmodyfikowana i dostosowana do warunków konstrukcyjnych. Za pomocą przystępnego narzędzia dostępnego w Tekla, stworzono komponenty użytkownika, które zostały następnie zastosowane np. do połączeń słupów z fundamentami i belkami.


Przykład połączenia dwóch belek i słupa, wraz ze zbrojeniem
Rys. Construsoft

Do zbrojenia słupów czy belek posłużono się automatycznymi komponentami systemowymi Tekli. Używano również przygotowanych do potrzeb tego modelu wtyczek służących do specjalnych zbrojeń (stworzonych w .NET). Wykorzystano także detale jak np. kotwy do transportu elementów.

Tekla Structures na podstawie danych zapisanych w modelu umożliwia automatyczną generację raportów i rysunków. Wygenerowane zostały m.in. zestawienie prętów zbrojeniowych czy raporty dotyczące elementów i materiałów, połączone z arkuszem MS Excel. Rysunki zestawieniowe pozwoliły na wgląd w całość lub wybraną część konstrukcji, również w 3D. Z kolei na rysunkach zbrojenia dla belek czy słupów przedstawiono układ prętów zbrojeniowych wraz z dokładnym wymiarowaniem. Model wykonywany jest w kilku biurach projektowych, jednak dzięki możliwościom Tekla Structures nie ma problemu z wymianą informacji i danych w całej międzynarodowej grupie Consolis.

(Tomasz Olszewski, Construsoft Sp. z o.o. Marcin Babicki, Consolis Polska Sp. z o.o.)

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 2 (7) 2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Tekla Structures w praktyceDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej