Strona główna | ProjektowanieWymiarowanie konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1993

Wymiarowanie konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1993

Pakiet RM3D zyskał nowy składnik – moduł o nazwie Stal1993-3D. Został on opracowany z myślą o obliczeniach związanych z oceną warunków nośności i użytkowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych zgodnie z zasadami i zaleceniami normy PN-EN 1993 będącej implementacją normy europejskiej EC-3.

RM3D/Stal1993-3D – schemat hali stalowej
Rys. CadSiS

Idea opracowania modułu Stal1993-3D zasadza się na takich samych przesłankach jak w przypadku modułów opartych na normach PN, a mianowicie:
 • łatwości opanowania przez użytkownika,
 • wysokim poziomie merytorycznym,
 • komunikatywności w korzystaniu z różnych opcji,
 • zautomatyzowaniu wielu funkcji związanych z wymiarowaniem,
 • swobodzie w sporządzaniu dokumentów tworzonych w formacie rtf i w konwencji typowej dla obliczeń ręcznych.
Zakres wymiarowania obejmuje następujące aspekty normowe dla stanu granicznego nośności:
 • rozciąganie,
 • ściskanie (stateczność),
 • skręcanie,
 • ścinanie,
 • zginanie (stateczność),
 • zginanie z siłą podłużną,
 • zginanie ze ściskaniem,
 • środnik pod obciążeniem skupionym,
 • nośność łączników (pręty wielogałęziowe),
Z kolei dla stanu granicznego użytkowania aspekty normowe dotyczą:
 • ugięcia prętów,
 • przemieszczenia węzłów.
Do podstawowych walorów modułu Stal1993-3D należą:
 • pełna zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-EN 1993-1-1:2006,
 • wymiarowanie prętów dowolnie złożonych przekrojów jednogałęziowych,
 • wymiarowania prętów o przekrojach wielogałęziowych o różnej konfiguracji i rodzaju kształtowników gałęzi,
 • automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania odpowiadających normowym warunkom stanów granicznych,
 • automatyczne określanie niektórych aspektów normowych wynikających ze stanu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju,
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku nośności pręta,
 • wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków nośności pręta,
 • indywidualne i grupowe zadawanie normowych parametrów wymiarowania,
 • łatwa lokalizacja pręta o najniekorzystniejszym warunku nośności,
 • prostota posługiwania się opcjami i funkcjami.


RM3D/Stal1993-3D – podgląd wyników obliczeń
Rys. CadSiS


Twórcy modułu zadbali także o jego stronę graficzno-tekstową. Stal1993-3D dysponuje możliwością wizualizacji danych i wyników obliczeń. Tabele warunków normowych generowane są wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza. Obowiązuje całkowita swoboda w tworzeniu dokumentacji dzięki korzystaniu z gotowych arkuszy opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, automatycznie przesyłanych do zaawansowanych edytorów tekstu (WordPad, MS Word, MS Works, OpenOffice).

(Tadeusz Smoleń
Jarosław Szczęsny
CadSiS)


Informatyka w budownictwie, nr 2 (15) 2012

CZYTAJ WIĘCEJ

Wymiarowanie konstrukcji żelbetowych w RM2DDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej