Strona główna | AktualnościBezpłatny biuletyn cen dla robót po klęskach żywiołowych

Bezpłatny biuletyn cen dla robót po klęskach żywiołowych

W związku z masowym zaistnieniem kataklizmów klimatycznych, które wystąpiły w ostatnim czasie w Polsce, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjny Budownictwa Promocja Sp. z o.o., podjął inicjatywę pomocy instytucjom wyceniającym wielkości powstałych szkód oraz szacowaniem potrzebnych środków na ich odbudowę.
Firma opracowała bezpłatny biuletyn cen robót remontowych po klęskach żywiołowych – BCK, służący do szybkiej i rzetelnej wyceny szkód powstałych w wyniku takich zdarzeń. Publikacja wydana została w wersji broszurowej oraz na płycie CD. Wersja elektroniczna umożliwia wykorzystanie jej w programach kosztorysowych autorstwa OWEOB Promocja tj. SeKo Prix oraz SeKo Smart.

Zostało to ujęte także w informacji, która ukazała się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącej zasad i procedur ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi. Czytamy w niej m.in., że: wysokość strat powinna być ustalona z zastosowaniem cen podanych w Biuletynie cen Sekocenbud (zestaw zagregowanych cen jednostkowych) lub z wykorzystaniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U nr 130, poz. 1389), albo innych przepisów wydanych na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 1 (1) 2008
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej