Strona główna | InternetUsługi hostingowe dla firm budowlanych

Usługi hostingowe dla firm budowlanych

Serwer jest usługą, od której zależy stabilne i bezawaryjne działanie firmowego serwisu. Decyzja o wyborze serwera jest ważna dla przedsiębiorstwa, dlatego warto dokonywać jej rozważnie. Wybór nie może być więc przypadkowy.
Serwer to miejsce, z którego pobierane są wszystkie elementy strony WWW przedsiębiorstwa. Przechowywana jest na nim również poczta elektroniczna pracowników oraz w wielu przypadkach dokumenty otrzymywane od klientów, bądź kontrahentów. Stabilne funkcjonowanie hostingu w przypadku firm budowlanych jest bardzo ważne, wpływa bowiem na ich konkurencyjność na rynku. Możliwość zarządzania powierzchnią dyskową serwera oraz transfer rozliczany w skali roku to podstawowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę kupując firmowy hosting.

Przy doborze odpowiedniego hostingu należy zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych spraw takich jak: powierzchnia dyskowa, transfer danych, liczba domen, które można przekierować na serwer oraz liczba kont e-mail, które można stworzyć w jego ramach.

Przestrzeń dyskowa
Powierzchnia dyskowa w przypadku usługi hostingowej to parametr opisujący ilość danych, które będzie można przechowywać na serwerze. Parametr ten najłatwiej porównać do wielkości dysku twardego. Trzeba pamiętać, że powierzchnia jest wykorzystywana nie tylko do utrzymania serwisu WWW (w tym baz danych), ale także do obsługi kont poczty elektronicznej pracowników firmy. Im więcej pracowników będzie korzystać z poczty elektronicznej, tym większe będzie zapotrzebowanie na dostępną powierzchnię.

Oprócz wielkości kupionej powierzchni dyskowej nie mniejsze znaczenie ma także sposób, w jaki można nią zarządzać – im większa swoboda, tym lepiej. Firma może wtedy samodzielnie podzielić dostępną przestrzeń między poszczególne usługi, np. strony WWW, bazy danych czy konta pocztowe. W przypadku firm z branży budowlanej jest to aspekt niezwykle ważny, gdyż na witrynie przedsiębiorstwa powinny znajdować się pliki graficzne przedstawiające zrealizowane już projekty. Warto pamiętać o tym, że bardzo często firmy budowlane otrzymują od klientów, biur projektowych lub architektonicznych projekty w postaci plików o znacznej wielkości. Dlatego odpowiednio duża część powierzchni serwera powinna być przeznaczona na pocztę elektroniczną. Często zdarza się, że przygotowane dokumenty są zbyt dużych rozmiarów i nie można ich przesłać e-mailem. W takich sytuacjach serwer może być również używany do wymiany plików z klientami, jako zewnętrzny dysk. Dzięki temu klienci mają możliwość zamieszczenia projektu na serwerze firmy budowlanej za pomocą klienta FTP. Jednak, aby było to rozwiązanie wygodne i bezpieczne wybrany hosting powinien zapewniać możliwość tworzenia nieograniczonej liczby kont FTP. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, dzięki któremu firma budowlana może wydzielić oddzielną przestrzeń na swoim serwerze dla każdego klienta i zabezpieczyć ją hasłem. Takie rozwiązanie nie tylko wpływa na szybkość komunikacji na linii firma – klient, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo wymiany danych.

Transfer danych
Transfer serwera to ilość danych, które mogą zostać przesłane do i z serwera w określonym czasie. Najczęściej jest on rozliczany w skali roku. To najwygodniejsze rozwiązanie dla firm budowlanych. W przypadku miesięcy, gdy przedsiębiorstwo realizuje wiele projektów natężenie ruchu na jego stronie internetowej rośnie. Wiąże się to z dużym wykorzystaniem transferu serwera, z którego pobierane są dane do wczytania witryny. Również liczba projektów, które zamieszczane są na nim powoduje wykorzystanie parametru transferu.

Niektóre firmy hostingowe podają transfer w skali roku, a rozliczają go miesięcznie, przy czym niewykorzystana w danym miesiącu ilość danych możliwych do przesłania nie przechodzi na kolejny miesiąc. Gdy transfer rozliczany jest miesięcznie, istnieje zagrożenie, że przez kilka miesięcy w roku przekraczany będzie dopuszczalny transfer, natomiast w pozostałych będzie on wykorzystywany w minimalnym zakresie.

Domeny i konta pocztowe
Aspektem, o którym należy pamiętać wybierając hosting dla firmy budowlanej jest możliwość przekierowania nieograniczonej liczby domen na serwer. Dlatego przed zakupem serwera przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić kalkulację, ile stron WWW znajdzie się na firmowym hostingu, a także ile domen będzie do każdej z nich kierować. Jest to związane z tym, że niektórzy usługodawcy hostingowi ograniczają liczbę możliwych przekierowań domen, wprowadzając limity np. 2 domeny na 1 serwer. Taka liczba domen wystarcza, i to z trudem, na obsługę jednej firmowej strony WWW. W takim przypadku przedsiębiorstwo zmuszone jest do zakupu osobnego hostingu pod każdy tworzony serwis internetowy. Zwiększa to zdecydowanie koszty ponoszone na promocję firmy w Internecie.

Usługa nie powinna również zawierać ograniczenia liczby kont pocztowych przypisanych jednemu serwerowi. Umożliwia to firmie dowolną konfigurację listy i liczby kont pocztowych. To bardzo ważne w przypadku przedsiębiorstw, które wraz z rozwojem zatrudniają nowych pracowników. Ewentualne limity w tworzeniu kont e-mail skutkują niepotrzebnymi wydatkami przedsiębiorstwa ponieważ firma musi wykupić kolejny serwer specjalnie na potrzeby poczty elektronicznej. Kolejna istotna sprawa to możliwość tworzenia aliasów adresów e-mail, czyli nadawanie rożnych nazw tej samej skrzynce pocztowej. Często zdarza się, że firmy nie chcą ujawniać danych personalnych swoich pracowników i dlatego tworzą dla nich aliasy kont pocztowych. Przykładowo nazwa konta pocztowego pracownika dostępna dla zatrudnionych w przedsiębiorstwie to jan.kowalski@firma.pl, a jego alias skierowany do odbiorców zewnętrznych to biuro@firma.pl W powyższym przypadku wszystkie wiadomości wysłane na adres biuro@firma.pl są dostarczane na skrzynkę jan.kowalski@firma.pl.

Bezpieczeństwo
Najważniejszym kryterium przy wyborze odpowiedniego serwera jest jego stabilność. Dane zamieszczone na serwerze w każdej chwili muszą być dostępne dla pracowników firmy i Internautów. Niezbędne jest zabezpieczanie serwerów oprogramowaniem antywirusowym i antyspamowym. Należy również sprawdzić jak często wykonywana jest kopia bezpieczeństwa (backup) danych zawartych na serwerze. W razie awarii serwera pozwala to na przywrócenie przechowywanych informacji. Warto sprawdzić, czy odzyskanie danych możliwe jest np. rok wstecz i czy jest to usługa płatna.

Regulaminy – warto czytać
Bez względu na wybraną ofertę powinno się poświęcić czas, na zapoznanie się z regulaminem serwera. Wiedza na temat warunków, które będą obowiązywały podczas trwania okresu abonamentowego zakupionych świadczeń, powinna mieć priorytetowe znaczenie przed dokonaniem wpłaty na konto usługodawcy. W przypadku usług zakupionych w modelu abonamentowym warto zwrócić uwagę na warunki dotyczące kolejnych okresów użytkowania. Jest to ważny punkt, ponieważ może zdarzyć się, że w umowie znajduje się zapis, który zmusza Abonenta do przedłużenia usługi. Kolejnym ważnym elementem zawartym w regulaminie jest zapis o cenie usługi. Warto zwrócić uwagę na to, czy podana cena to kwota netto czy brutto. Korzystne może okazać się sprawdzenie informacji w regulaminie, dotyczących przetwarzania danych osobowych klientów firmy. Usługodawca powinien szczegółowo określić komu będzie udostępniał dane klientów i do jakich celów będą wykorzystywane.

Informacje o Grupie Kapitałowej NetArt
NetArt istnieje od 1997 roku. Zapewnia kompleksową obsługę w zakresie rejestracji oraz pośrednictwa sprzedaży domen internetowych. Świadczy także usługi hostingu oraz tworzenia stron WWW.

Firma działa w oparciu o trzy marki produktowe: nazwa.pl – rejestracja domen internetowych, usługi hostingowe, strony WWW; serwery.pl – serwery wirtualne, serwery dedykowane; interactive.pl – agencja interaktywna.

NetArt oferuje jedne z najpopularniejszych na rynku rozwiązań hostingowych – serwery Active i ActivePro. W ofercie znajdują się także bardziej zaawansowane rozwiązania serwerowe, przeznaczone do profesjonalnych zastosowań w Internecie – serwery wirtualne serii Provider oraz serwery dedykowane NetAdmin. Świadczenie usług hostingowych odbywa się w oparciu o własne Data Center zlokalizowane w Krakowie.

Do Grupy NetArt należą cztery firmy: NetArt Piotr Nowak (usługodawca w zakresie rejestracji oraz pośrednictwa sprzedaży domen, a także usług hostingowych), NetArt Consulting Sp. z o.o. (świadczy usługi zaawansowanych serwerów dedykowanych przeznaczonych do profesjonalnych zastosowań biznesowych w Internecie), NetArt Registrar Sp. z o.o. (pierwszy polski rejestrator z akredytacją ICANN – The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) i NetArt Interactive Sp. z o.o. (agencja interaktywna specjalizująca się w tworzeniu serwisów korporacyjnych oraz usługach e-commerce).


(Opracowano na podstawie materiałów Grupy NetArt)

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 1 (6) 2010
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej