Strona główna | KosztorysowanieNowa Norma - nowe możliwości

Nowa Norma - nowe możliwości

Norma Expert jest następczynią programu do kosztorysowania Norma Pro. Nie jest to jednak kolejna wersja tego samego oprogramowania. Aplikacja ta – w dużej mierze z racji wyboru bardziej zaawansowanej platformy programistycznej – została stworzona od nowa.

Przedmiar to jedna z wielu funkcjonalności programu Norma Expert
Rys. Athenasoft


Celem, jaki przyświecał firmie Athenasoft, producentowi Normy Expert, było dostarczenie narzędzia łączącego w sobie wszystkie zalety Normy Pro z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi przy projektowaniu oprogramowania. W ten sposób powstał produkt skutecznie odpowiadający na potrzeby zróżnicowanych użytkowników oraz dobrze przygotowany do współpracy z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w procesie inwestycyjnym.

Norma Expert dostępna jest zarówno w wersji na pojedyncze stanowiska komputerowe, jak i w wersji sieciowej z modułem administracyjnym do zarządzania centralnymi bazami danych katalogów, cen i kartotek. To drugie rozwiązanie przeznaczone jest dla firm, gdzie równolegle prowadzonych jest szereg prac, często w różnych lokalizacjach oraz gdzie wymagany jest dostęp do wspólnej bazy danych. Program służy do wykonywania praktycznie każdego rodzaju kosztorysów – od kosztorysów ofertowych, inwestorskich przez kosztorysy uproszczone, do kosztorysów zgodnych z warunkami FIDIC. Wspomaga cały proces kosztorysowania – od sporządzania przedmiarów po graficzną prezentację przygotowanych kalkulacji w formie wydruków i wykresów. Jest to aplikacja, z której mogą korzystać zarówno mniej doświadczeni kosztorysanci (sprzyja temu sposób prezentacji danych i mechanizmy, takie jak kreator dodawania pozycji, funkcja inteligentnego autouzupełniania, sygnalizowanie błędnych wyrażeń), jak i prawdziwi profesjonaliści, którym oferowanych jest z kolei szereg bardziej zaawansowanych funkcjonalności, takich jak porównywanie wersji kosztorysów, rozwinięte moduły filtrów czy wydruków, edytor katalogów własnych itp.

Poniżej opisano główne cechy i funkcjonalności Normy Expert.

Przedmiar
Przedmiar to niezbędna funkcjonalność każdego programu do kosztorysowania, a jednocześnie jeden z najbardziej czasochłonnych etapów sporządzania kosztorysu. Stąd duże znaczenie mają wszelkie ułatwienia, jakie można zaoferować użytkownikowi. W Normie Expert takimi ułatwieniami są: mechanizm sygnalizujący błędne wyrażenia obmiarowe; wyświetlanie podpowiedzi przy odwołaniach, wzorach i własnych obliczeniach pomocniczych; import obmiarów z PDA i plików tekstowych; wbudowany moduł „Wykopy” czy też obsługa wielopoziomowych struktur sum częściowych.


Kosztorys – najważniejsza część programu
Rys. Athenasoft


Kosztorys/program główny
Jest to najważniejsza część programu, pozwalająca na stworzenie kosztorysu, w tym również realizację wszystkich typowych zadań związanych ze wstawianiem pozycji, wyliczaniem ilości i wartości nakładów. Także i tu zastosowano szereg niestosowanych wcześniej rozwiązań wartych uwagi, takich jak: wyróżnianie nakładów bez wstawionych cen i z zerowymi obmiarami; możliwość wbudowania własnych filtrów do wyszukiwania potrzebnych informacji; zapamiętywanie kilku wersji tego samego kosztorysu w jednym pliku w celu ich porównania; różne sposoby wstawiania pozycji; generowanie wykresów wartości kosztorysowych.

Wyróżniającą cechą Normy Expert stał się też nowoczesny interfejs z panelami zastępującymi stare okna dialogowe, ze wstęgą poleceń ułatwiającą dostęp do najważniejszych funkcji programu oraz kartami widoków pozwalającymi szybko przełączać się pomiędzy przedmiarem, kosztorysem, zestawieniami i wydrukami. W ten sposób zapewniono elastyczne środowisko pracy umożliwiające użytkownikowi dostosowanie wyglądu programu do swoich potrzeb i preferencji. Dodatkowymi udogodnieniami są płynne skalowanie widoków kosztorysu oraz jego edycja w trybie drag&drop („przeciągnij i upuść”).


Podstawę opracowania każdego kosztorysu stanowią katalogi. Norma Expert posiada ich ponad 350
Rys. Athenasoft


Baza katalogowa
Podstawę opracowania każdego kosztorysu stanowią katalogi norm ilościowych nakładów rzeczowych. Wszystkie dzisiejsze programy dysponują elektronicznymi wersjami katalogów, co znacząco przyspiesza prace kosztorysanta. Norma Expert posiada ponad 350 katalogów typu KNR, KNNR, KNR, TZNBK, KNP i inne. Ponieważ wraz z rozwojem technologii budowlanej konieczne jest stałe uzupełnianie bazy normatywnej, Athenasoft jako jedna z nielicznych firm opracowuje nowe katalogi zawierające normy zużycia RMS i udostępnia je w swoim oprogramowaniu. Zaletami i wyróżniającymi cechami bazy katalogowej w Normie Expert są: moduł katalogów własnych umożliwiający pełną edycję katalogu, opartego o własne normy użytkownika; rozwinięta wyszukiwarka oraz domyślny podział katalogów na grupy, ułatwiający wybór właściwej podstawy normatywnej kosztorysu.

Cenniki
Bez tych danych nie może powstać żaden kosztorys. Norma Expert współpracuje praktycznie ze wszystkimi bazami cenowymi dostępnymi na rynku. Import cenników jest zautomatyzowany – program sam rozpoznaje wydawnictwo i po kliknięciu jednego przycisku wczytuje ceny; w przypadku bazy Intercenbud możliwy jest także import on-line. Zarządzanie bazami cenowymi ułatwia mechanizm historii cen, dzięki któremu użytkownik ma dostęp nie tylko do cen bieżących, lecz także archiwalnych.

Wydruki i wykresy
Norma Expert oferuje wiele możliwości graficznej prezentacji wyników pracy kosztorysanta. Osoby preferujące szybkie rozwiązania skorzystają z gotowych szablonów, z kolei bardziej wymagający użytkownicy mogą niemal dowolnie kształtować format wydruków. Unikalnym rozwiązaniem jest możliwość obserwowania na bieżąco na szybkim podglądzie zmian, jakie są wprowadzane w szablonach lub opcjach drukowanych kosztorysów. Dla uproszczenia poruszania się po wydrukach wprowadzono drzewo nawigacyjne oraz opcję wyszukiwania słów kluczowych na podglądzie wydruku.

Użytkownicy preferujący elektroniczny obieg dokumentów mogą wyeksportować wydruk kosztorysu do pliku zapisanego w jednym z popularnych formatów, takich jak: PDF, HTML, RTF, XLS lub w formie bitmapy JPG, BMP, PNG czy TIFF, a następnie przesłać go pocztą elektroniczną. Z kolei moduł wykresów – jak nazwa wskazuje – pozwala na graficzną prezentację wybranych danych kosztorysowych w formie wykresów. Ułatwia to analizę struktury i wielkości kosztów, a także zidentyfikowanie ewentualnych błędów.

Współpraca z innymi aplikacjami
W ostatnich latach jest to coraz ważniejszy parametr każdego oprogramowania. Z uwagi na złożoność procesu inwestycyjnego oraz różnorodność software’u stosowanego na kolejnych jego etapach kluczową staje się kwestia wymiany danych pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. Potrzeba takiej komunikacji nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zarządzania inwestycjami w oparciu o BIM. Dzięki możliwości importu plików w formatach IFC i NWD Norma Expert może pracować w środowisku BIM, korzystając z danych pochodzących z projektów sporządzonych w takich technologiach i przekazując dalej dane kosztorysowe, np. do aplikacji przeznaczonych do zarządzania projektami.


Norma Expert oferuje wiele możliwości graficznej prezentacji wyników pracy kosztorysanta
Rys. Athenasoft


Norma Expert wczytuje kosztorysy z większości popularnych aplikacji kosztorysowych, takich jak Zuzia, Rodos, Seko i inne. Proces wymiany danych pomiędzy dostępnym na rynku oprogramowaniem do kosztorysowania wspiera uniwersalny format wymiany danych ATH, opracowany przez Athenasoft. Przedmiary do Normy Expert mogą być importowane z plików w formatach PDF, NWD, IFC i CSV, zaś gotowe kosztorysy zapisywane dodatkowo w formacie XML.

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 4 (13) 2011

CZYTAJ WIĘCEJ

Kosztorysowanie z Normą ProDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej