Strona główna | KosztorysowanieRozliczanie rusztowań

Rozliczanie rusztowań

Rusztowania są bardzo istotnym składnikiem ceny robót budowlanych. Są też jednym z elementów, który przysparza sporo kłopotów kosztorysantom. Wykorzystując istniejące rozwiązania informatyczne można jednak łatwo poradzić sobie z tym problemem.

Definiowanie kompletów rusztowań
Rys. OWEOB Promocja


Metoda kosztorysowa dobrze sprawdza się do rozliczania rusztowań tradycyjnych, dla których mamy ustaloną cenę za jedną maszynogodzinę pracy.

Przyjrzyjmy się, jak skorzystać z tej metody mając do dyspozycji program SeKo Prix (Sekocenbud).
Pracę rozpoczynamy od zdefiniowania kompletów rusztowań. W tym celu wybieramy pozycję kosztorysu, do której chcemy dołączyć pracę rusztowań. Następnie z menu Nakład wybieramy polecenie Komplety rusztowań.

Zdefiniowaliśmy już komplety rusztowań, których będziemy używać w kosztorysie, pozostało nam zatem dodanie pracy rusztowań do bieżącej pozycji kosztorysowej. Przechodzimy na zakładkę Praca rusztowań. Do pól pod listą dostępnych rusztowań zostają wprowadzone dane wybranego rusztowania. Pozostaje nam podać współczynnik przestoju rusztowań i określić wielkość składu zespołu roboczego. Informacje te można znaleźć w tablicach 9924 i 9923 znajdujących się w założeniach do rozdziału 16 katalogu KNR 2-02.

Tak wstawioną pracę rusztowań możemy dowolnie modyfikować.

Wyceniliśmy wyłącznie pracę rusztowań na budowie, pozostaje nam uwzględnić jego koszty jednorazowe, czyli transport oraz montaż i demontaż. Transport musimy skalkulować indywidualnie, w kwestii montażu i demontażu (oraz ewentualnego przestawienia) możemy skorzystać z nakładów rozdziału 16 KNR 2-02 lub rozdziału 15 KNNR nr 2.


Założenia do rozdziału 16 KNR 2-02 – Minimalne składy robocze – tablica 9924
Rys. OWEOB Promocja

W cennikach firm zrzeszonych w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Rusztowań z siedzibą w Poznaniu mamy do czynienia z ceną za określony czas wynajmu (7, 14 lub 21 dni) dla kompletu o określonej wielkości (100, 200, 300, 600 lub 900 m2) z wliczonym transportem na odległość do 50 km oraz montażem i demontażem. Większość programów kosztorysowych wymaga obliczenia ceny za wynajem rusztowania samodzielnie, poza programem. Inaczej jest w programie SeKo Prix. Pomoże w tym nowa funkcja o nazwie Pozycja rusztowań.

Jak to zrobić przedstawiono na poniższym przykładzie: załóżmy, że musimy skalkulować rusztowania wykorzystywane do wykonania na elewacji budynku tynków zewnętrznych z zaprawy gruboziarnistej. Zarusztowana została cała elewacja – przyjęty zestaw rusztowań (560 m2) dostarczony i zmontowany na budowie (14 przęseł rusztowania o szerokości 2,0 m każde). Skład zespołu roboczego przyjęto w wielkości 7 osób, a współczynnik przestoju zgodnie z KNR 2-02 w wysokości 0,84.


Dodatkowy nakład w pozycji – rozliczenie pracy rusztowań
Rys. OWEOB Promocja

Jeśli mamy już wprowadzone pozycje zawierające roboty wykonywane z rusztowań, wystarczy z menu Pozycja wybrać jedno z poleceń: Wstaw pozycję rusztowań przed…, Wstaw pozycję rusztowań do… lub Wstaw pozycję rusztowań za…

W pierwszym kroku musimy wybrać z kosztorysu roboty, które będą wykonywane z kalkulowanego przez nas rusztowania. W tym celu w sekcji Pozycje klikamy na przycisk Dodaj i pojawia się okno Lista pozycji, pozwalające na wybranie przez nas z kosztorysu pozycji, dla których obliczać będziemy pracę rusztowań. Kolejnym krokiem będzie określenie parametrów w polu właściwości rusztowania. Mamy tu do dyspozycji skład zespołu roboczego, współczynnik przestoju oraz ilość roboczogodzin na dniówkę. Teraz należy dodać pozycje zawierające ceny wynajmu rusztowań. W sekcji Nakłady, koszty, praca rusztowań klikamy na przycisk Dodaj. Pojawi się okno Nowy nakład rusztowań, gdzie będziemy mogli podać dane dotyczące rusztowania, takie jak symbol klasyfikacyjny, jednostka miary, nazwa, cena jednostkowa oraz ilość. Najwygodniej skorzystać z cenników Sekocenbud, dostęp do nich realizowany jest po kliknięciu na przycisk Pobierz z cennika.


Okno wstawiania pozycji rusztowań
Rys. OWEOB Promocja

Teraz musimy dokonać ważnego wyboru. W sekcji Pozycję rusztowań rozliczaj jako: decydujemy, czy nasza pozycja rusztowań zostanie rozliczona jako pozycja kalkulowana metodą szczegółową czy jako pozycja uproszczona. W pierwszym przypadku rusztowania zostaną potraktowane jako nakłady pracy sprzętu, a do pozycji zostaną doliczone narzuty (koszty pośrednie Kp oraz zysk Z). Jeśli zdecydujemy się na drugi z wariantów, do kosztorysu zostanie wstawiona tylko pozycja ryczałtowa zawierająca wyliczony koszt pracy rusztowań. Narzuty Kp i Z nie będą już dodatkowo doliczane – rusztowania zostaną policzone jako usługa obca.


Rusztowanie skalkulowane jako pozycja uproszczona (podana tylko cena)
Rys. OWEOB Promocja


Rusztowanie skalkulowane jako pozycja szczegółowa (podane nakłady, doliczone narzuty)
Rys. OWEOB Promocja

Na koniec pozostaje zająć się sekcją Właściwości rusztowania, w której mamy możliwość zmodyfikowania kodu (symbolu), nazwy oraz opisu naszej pozycji zawierającej pracę rusztowań.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych możliwości wyliczania rusztowań na budowie z wykorzystaniem istniejących rozwiązań informatycznych. Zainteresowanych pogłębieniem i usystematyzowaniem swojej wiedzy zachęcamy do zapoznania się z zeszytem 13 serii Vademecum Kosztorysanta zatytułowanym „Kalkulacja kosztorysowa rusztowań na budowie” lub publikacją „Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego”, wydawana co kwartał w ramach systemu Sekocenbud.

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 3 (12) 2011
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej