Strona główna | KosztorysowanieSpecyfikator

Specyfikator

Specyfikator to nowoczesne narzędzie, którego zadaniem jest usprawnienie prac przy opracowywaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Twórcą programu jest firma InfoKoszt z Krakowa.

Specyfikator – eksport do MS Excel
Rys. Infokoszt


Dostosowywanie przepisów prawa obowiązującego w naszym kraju do wymogów ustawodawstwa Unii Europejskiej przyczyniło się do zmian w zamówieniach publicznych. Wdrożenie między innymi ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych narzuciło na zamawiających obowiązek stosowania specyfikacji technicznych. Specyfikacje techniczne stanowią jeden z elementów opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych.

Specyfikator powstał z myślą o projektantach, kosztorysantach i innych uczestnikach procesu budowlanego, na których spoczywa obowiązek opracowywania i stosowania specyfikacji technicznych. Jest pierwszym i jedynym narzędziem w Polsce, wspierającym zarządzanie specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).


Specyfikator – porządkowanie specyfikacji
Rys. Infokoszt

Zastosowanie nowatorskiego, dotychczas nie występującego na polskim rynku budowlanym podejścia do zagadnienia, jakim są STWiORB sprawia, że przygotowanie zbioru specyfikacji technicznych jest dużo łatwiejsze.

Zastosowanie Specyfikatora ogranicza do minimum popełnianie prostych błędów przy opracowywaniu przedmiaru robót, np. przywołania w przedmiarze robót numeru nieistniejącej specyfikacji technicznej.

Przejrzysty interfejs pozwala na łatwe tworzenie własnej listy specyfikacji i uporządkowanie posiadanego zbioru plików zawierających STWiORB. Pliki specyfikacji mogą być rozmieszczone w różnych zakątkach komputera, plików nie trzeba ręcznie kopiować lub przenosić, jeśli będzie taka potrzeba Specyfikator automatycznie zrobi kopie wszystkich plików i uporządkuje je zgodnie ze stworzoną listą w kilka chwil.

Wewnętrzna funkcja sprawdzająca nie zezwoli na stworzenie dwóch specyfikacji technicznych o takim samym numerze. Uniemożliwi również przypisanie tego samego pliku specyfikacji dwóm różnym numerom specyfikacji technicznej.

Wczytując plik z programu EdBud, Rodos, Zuzia lub w formacie ath, program automatycznie porówna zawarte w nich numery specyfikacji z wybraną listą specyfikacji. W kilka sekund pozwoli stwierdzić, czy w każdej pozycji przedmiaru została przywołana specyfikacja, oraz czy dla podanego numeru specyfikacji jest odpowiedni plik na liście.


Specyfikator – gotowe zestawienie specyfikacji
Rys. Infokoszt


Po wprowadzeniu korekt w przedmiarze można zapisać jego kopię oraz wyeksportować do Excela. Specyfikator jako jedyny tworzy arkusz Excela, który zawiera formuły liczące, podsumowania, umożliwia również ochronę wybranych kolumn.

Weryfikacja przedmiaru robót nie jest jedyną funkcją, jaką oferuje Specyfikator.

Głównym zadaniem Specyfikatora jest stworzenie, a raczej wygenerowanie jednego dokumentu tekstowego zawierającego wszystkie wybrane specyfikacje techniczne.

Zbiór STWiORB tworzony jest automatycznie na podstawie wczytanego z pliku przedmiaru robót. Do zestawu można również dodać ręcznie wybrane z listy specyfikacje, których nie ma w przedmiarze robót, a są niezbędne w zbiorze STWiORB jak np. „Warunki ogólne”. Treść nagłówka i stopki wprowadzona w programie, automatycznie zostanie dodana podczas tworzenia głównego dokumentu. Numeracja stron również odbywa się automatycznie, o ile tylko jest taka potrzeba. Program daje możliwość skorzystania z gotowego szablonu strony tytułowej. Można również samemu stworzyć szablon, który będzie wykorzystywany do tworzenia nowych stron tytułowych.

Specyfikator współpracuje z dowolnym edytorem tekstu np. MS Office Word lub OpenOffice Writer.

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 2 (11) 2011
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej