Strona główna | KosztorysowanieUniwersalny Edbud Kosztorys

Uniwersalny Edbud Kosztorys

Tworząc program do kosztorysowania Edbud firma MTM Digital wyszła z założenia, że każdego użytkownika należy traktować indywidualnie. Ma on swoje przyzwyczajenia, potrzeby i wymagania. Twórcy postarali się więc, by program był jak najbardziej uniwersalny na płaszczyźnie funkcjonalnej, bez szkody dla zawartości merytorycznej.

Edbud Kosztorys – wyszukiwanie w oknie dodawania pozycji
Rys. MTM Digital


Program Edbud Kosztorys daje możliwość wykonywania wszelkich operacji na kilka sposobów. Dzięki temu można tworzyć kosztorys wykonując operacje tak jak jest wygodniej – obsługując program przy pomocy myszy lub korzystając ze skrótów klawiaturowych.

Dowolna konfiguracja ekranu
W programie Edbud Kosztorys użytkownik ma bardzo duży wpływ na wygląd ekranu. Może m.in.:
  • ustawić kilka rodzajów widoków dokumentu, to znaczy na ekranie może być widoczna jego całość lub wybrane części (np. drzewo elementów i pozycje lub atrybuty pozycji);
  • definiować wyświetlanie dowolnych kolumn oraz określić ich szerokości i kolejność występowania;
  • wybrać własne kroje i wielkości czcionek oraz dowolną kolorystykę.
Wszystkie ustawienia pomagają w organizacji pracy, a co za tym idzie, wpływają na jej szybkość i wydajność.

Możliwość pracy wielu użytkowników
Na zainstalowanej jednej kopii programu Edbud Kosztorys może pracować dowolna ilość użytkowników, i – co ważne – każdy z nich może mieć własne indywidualne ustawienia ekranu, wydruku, ścieżek zapisu dokumentów itp. Każdy użytkownik ma swój login i hasło, które zapewniają bezpieczeństwo danych.

Wiele metod wyszukiwania w katalogach i kosztorysie
Program Edbud Kosztorys posiada rozbudowane zaawansowane funkcje wyszukiwania zarówno w katalogach norm, jak i w stworzonym kosztorysie.

Wyszukiwanie pozycji w katalogach norm po fragmencie nazwy pozycji może odbywać się zarówno z poziomu okna dodawania pozycji, jak i w formie rozbudowanej, z poziomu „Menadżera katalogów”.

Opcja wyszukiwania pozycji w kosztorysie pozwala na szybkie znalezienie pozycji wg różnych kryteriów np. po fragmencie kodu i nazwy, wg wartości pozycji np. znajdź najdroższą/najtańszą pozycję, wg wartości składników RMS, np. znajdź pozycję, w której jest najdroższa/najtańsza robocizna.

Tworzenie katalogów norm na podstawie kosztorysu
Ciekawym rozwiązaniem programu Edbud Kosztorys jest opcja tworzenia własnych katalogów norm na podstawie sporządzonego kosztorysu. Opcja ta dostarcza użytkownikowi wiele wariantów tworzenia takiego katalogu. Katalog może zawierać zarówno pozycje szczegółowe jak i uproszczone.

Konfiguracja wydruków
Stworzenie poprawnego merytorycznie kosztorysu to dopiero połowa sukcesu. Dla tych, którzy przygotowują dokumentację nie jest tajemnicą, jak ważny jest wygląd przedstawianych materiałów. Poprawnie i czytelnie wykonany kosztorys, wydrukowany w atrakcyjnej formie, z licznymi zestawieniami, wykresami, rysunkami stanowi istotny element prezentacji. Edbud proponuje do wyboru bogaty zestaw gotowych form wydruków, niezbędnych przy opracowywaniu dokumentacji kosztorysowej, które można w bardzo dużym stopniu dostosować do indywidualnych potrzeb. Użytkownik może sam określić takie szczegóły jak np.: wielkość i rodzaj czcionki, kolorystykę dla każdego z pól, ustawienie kolumn, ustawienie wierszy (odstępy, linie pomiędzy wierszami), ustawienie marginesów, logo.

Współpraca z innymi programami
O elastyczności systemu świadczy również stopień jego integracji z innymi aplikacjami – programami do kosztorysowania i systemami do harmonogramowania.

Edbud Kosztorys współpracuje z innymi programami do kosztorysowania w zakresie wymiany danych poprzez najpopularniejsze formaty ATH i XML (import/eksport obmiarów i kosztorysów). Dzięki tej współpracy użytkownicy programu mogą zaoszczędzić czas poświęcany dotychczas na żmudne przepisywanie danych.

Program Edbud umożliwia także eksport kosztorysu do plików odczytywanych przez aplikacje pakietu MS Office, Open Office, Libre Office. Wyeksportowane dokumenty można poddawać edycji, a więc np. wstawiać do generowanego dokumentu logo firmy, rysunki techniczne lub też uzupełniać kosztorysy o pisma ofertowe.

Poza tym – dzięki współpracy z programami Harmonogram, Planista – dane z kosztorysu mogą zostać wykorzystane do tworzenia harmonogramów i zarządzania procesem inwestycyjnym. Bezpośrednio z programu Edbud również można wygenerować mini harmonogram.


Edbud Kosztorys – opcja eksportu do formatu HTML
Rys. MTM Digital


Natomiast, jeśli użytkownik chce przesłać kosztorys w wersji elektronicznej osobie, która nie posiada żadnego programu do kosztorysowania, a chce mieć wgląd i możliwość edycji danych – może skorzystać z opcji eksportu do formatu HTML. Wyeksportowane do formatu HTML dokumenty, można przeglądać przy pomocy przeglądarki internetowej lub ich treść skopiować i wkleić do programu MS Word. Wklejony tekst jest sformatowany i ma postać estetycznie wyglądającej tabeli z możliwością edycji.

Program Edbud Kosztorys współpracuje także z konwerterem przedmiarów/kosztorysów – PDF Kosztorys. Dzięki czemu użytkownicy mogą w szybki sposób z dowolnego przedmiaru/kosztorysu z pliku PDF stworzyć kosztorys w programie Edbud czy formacie ATH. Nie trzeba już przepisywać setek pozycji przedmiarowych ręcznie, wystarczy program PDF Kosztorys i aktualna wersja programu by dane szybko zaimportować i błyskawicznie stworzyć kosztorys.

To tylko niektóre z form swobodnego kreowania przedmiarów i kosztorysów w programie Edbud Kosztorys.

Program Edbud Kosztorys jest stale rozwijany. W ostatnim kwartale program został wzbogacony m.in. o:
  • eksport danych do formatu ATH rozbudowany o eksportowanie wyliczeń przedmiarowych i kodów CPV,
  • dostęp z poziomu programu do aktualnych aktów prawnych dotyczących kosztorysowania i zamówień publicznych,
  • współpracę z programem Libre Office (eksport kosztorysów),
  • nowy katalog KNR EM-01 Okablowanie strukturalne EmiterNet.
Aplikacja daje dużo więcej możliwości, o których warto się przekonać zapoznając się z wersją demonstracyjną lub umawiając na prezentację. Oprogramowanie MTM Digital dostępne jest także w modelu chmurowym (pay per use) na platformie Oxycom.

Małgorzata Komorowska
MTM Digital


Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 1-2 (17) 2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowości w Edbud Kosztorys
Kolejna aktualizacja programu Edbud
Edbud Kosztorys wersja branżowa
Nowe możliwości Edbud KosztorysDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej