Strona główna | KosztorysowanieUżytkownicy programów do kosztorysowania

Użytkownicy programów do kosztorysowania

Programy do kosztorysowania pozostają ciągle najbardziej popularnymi aplikacjami nie tylko w budownictwie. Stąd też duża rzesza ich użytkowników. W naszym opracowaniu przedstawiamy wybranych sześciu oraz krótkie opinie dotyczące programów, które wykorzystują w swojej pracy.
Doceniam zalety Normy

Usługi Ogólnobudowlane Jacek Bogucki
Jednym z wielu użytkowników programu do kosztorysowania Norma Pro jest firma Usługi Ogólnobudowlane Jacek Bogucki z Wołomina. W firmie pracują dwie osoby. Świadczy usługi budo- wlane, remontowe oraz w zakresie instalatorstwa elektrycznego i sanitarnego. Firma Usługi Ogólnobudowlane Jacek Bogucki ma na „stanie” jednostanowiskową Normę Pro kupioną w 2005 roku, w wersji 4.30.

Producentem Normy Pro jest firma Athenasoft. Program skierowany jest do najbardziej wymagających kosztorysantów. Umożliwia tworzenie kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną i mieszaną. Posiada zaawansowane funkcje pozwalające na sporządzanie kosztorysów warian- towych, złożonych i porównawczych, oraz tworzenie pozycji scalonych. Zawiera pełną bazę katalogów typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP i innych. Norma Pro pozwala na tworzenie kosztorysów zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. Daje możliwość zapisu kosztorysu w standardzie XML, czyta- nym przez wiele aplikacji i umożliwiają- cym integrację procesu kosztorysowania z różnymi systemami zarządzania firmą. Współpracuje z programem do planowania i harmonogramowania MS Project i systemem do zarządzania firmą budowlaną Capital, a także z aplikacjami: Viking, ATHExcel, CAD Rysunek, Stawka 2, Wykopy, Ocena. To tylko niektóre zalety Normy Pro.


Norma Pro
Jacek Bogucki
Usługi Ogólnobudowlane Jacek Bogucki

Norma Pro jest bardzo przydatnym narzędziem. Korzystam z niego niemal codziennie. Praca z programem jest prosta, a dzięki intuicyjnemu menu stworzenie kosztorysu zajmuje niewiele czasu. Przyczynia się do tego także pełna i rozbudowana baza katalogów.

Wiele możliwości i przydatnych funkcji powoduje, że program jest bardzo atrakcyjnym narzędziem dla każdego kosztorysanta. Szczególnie przydatnymi funkcjami jest możliwość współpracy z dostępnymi na rynku bazami katalogowymi, możliwość tworzenia kosztorysów złożonych i wariantowych, a także import danych obmiarowych z innych aplikacji.

Kontakty z producentem również należą do bardzo udanych. Szybka reakcja i fachowość pozwalają na błyskawiczne rozwiązanie wszystkich problemów. Aktualizacje programu przesyłane są terminowo, a ich instalacja jest prosta. Dodatkowo, szeroka oferta szkoleniowa pozwala na jeszcze lepsze poznanie i wykorzystanie Normy w mojej codziennej pracy.


Korzystamy z Winbud
Przedsiębiorstwa, które nabyły program Winbud Kosztorys Prof autorstwa firmy Chandney Software zgodnie zwracają uwagę na wiele jego zalet. Przyjazny interfejs zgodny ze standardami MS Windows, prosta obsługa i ergonomia pracy były głównymi czynnikami, które wpłynęły na decyzję o zakupie.

Kolejne cechy, na które zwracają uwagę użytkownicy Winbud to: porównywanie wybranych kosztorysów wg zadanych kryteriów (wykorzystane technologie robót i materiały, obmiary robót, wartości poszczególnych robót, ceny materiałów), porównywanie zgodności użytych w kosztorysie normatywów robót z obowiązującymi katalogami norm KNR, możliwość wprowadzania własnych norm zakładowych, komunikacja z MS Word i MS Excel, generator raportów pozwalający na utworzenie własnych szablonów wydruków, import kosztorysów z innych systemów kosztorysowych dostępnych na rynku.

Cenione jest także świadczone na wysokim poziomie wsparcie technicz- ne ze strony producenta. Odbywa się w ramach usługi abonamentowej Serwis Plus (roczny abonament). Gwarantuje bieżącą modyfikację systemu do obowiązujących przepisów i aktualizację baz danych zawierających technologie robót budowlanych.

KPEC Bydgoszcz
Komunalne Przedsiębiorstwo Energe- tyki Cieplnej Sp. z o.o. z Bydgoszczy jest właścicielem programu Winbud Kosztorys Prof 2010.10 w wersji 8-stanowiskowej.

KPEC Bydgoszcz jest spółką prawa handlowego, a zarazem przedsiębiorstwem energetycznym, które prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło mieszkańców Bydgoszczy oraz gmin: Koronowo, Nakło n. Notecią, Solej Kujawski i Szubin. Obecnie zatrudnia ok. 460 osób.

Dzięki wprowadzeniu Winbud firma zyskała sprawne narzędzie do szacowania, kontrolowania i optymalizacji kosztów napraw remontowych, rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej oraz powiązanych robót budowlanych (z uwzględnieniem czasochłonności i zapotrzebowania materiałowego), a także do przygotowywania przedmiarów robót dla podwykonawców i porównywania spływających ofert, celem wybrania najkorzystniejszej.

Sprawne wdrożenie systemu pozwoliło na znaczące usprawnienie funkcjo- nowania firmy, co przełożyło się na widoczną redukcję kosztów prowa- dzonej działalności.


Winbud Kosztorys Prof

Bogdan Czajkowski
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Bydgoszcz

Program Winbud Kosztorys Prof użytkujemy od wielu lat. Jest niezwykle funkcjonalny, a przede wszystkim przydatny w prowadzonej przez nas działalności. Wbudowane funkcje pozwalają na pracę nawet mniej doświadczonym kosztorysantom, oraz umożliwiają import/eksport kosztorysów do innych programów tego typu znajdujących się na rynku.

Firma nasza od początku użytkowania Winbud korzysta z aktualizacji w ramach usługi Serwis Plus.

Jeżeli zachodzi potrzeba wyjaśnienia jakiegoś z zaistniałych problemów korzystamy z usług serwisowych świadczonych przez przedstawiciela regionalnego.


Budhelp Michał Harasymów
Firma Budhelp Michał Harasymów powstała w 2006 roku. Zatrudnia dwóch pracowników. Jest biurem kosztorysowym zajmującym się kompleksowym oraz profesjonalnym przygotowaniem dokumentacji kosztorysowej (przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) zarówno na potrzeby zamówień publicznych, jak i prywatnych inwestorów – zwłaszcza deweloperów. Pomaga wykonawcom w przygotowaniu kosztorysów ofertowych, zamiennych oraz powykonawczych.

Od 2009, wychodząc na przeciw nowym wymogom, zaczęliśmy także wydawać świadectwa energetyczne.

Właścicielem firmy jest Michał Harasymów – inżynier budownictwa lądowego, absolwent Politechniki Krakowskiej.

Budhelp na stałe współpracuje z firmą Polkomtel oraz J.W. Construction, a także wieloma biurami projektowymi.

A teraz najważniejsze – firma korzysta przede wszystkim z programu Winbud Kosztorys Prof, który kupiła w 2006 roku. Obecnie używana wersja nosi oznaczenie 2010.20.


Winbud Kosztorys Prof
Michał Harasymów Budhelp

W początkowej fazie działalności Budhelp był spółką cywilną zajmującą się kompleksową obsługą firm budowlanych. Od 2008 roku skoncentrowałem się wyłącznie na działalności związanej z kosztorysowaniem robót budowlanych. Co mnie w Winbud „zachwyciło”? Czytelny interfejs, szybka obsługa, duża ilość katalogów, możliwość utworzenia wydruków do formatu tekstowego .rtf oraz arkusza kalkulacyjnego – to tylko niektóre zalety, bardzo przydatne w mojej codziennej pracy.

Mam doskonały kontakt z producentem. Dział techniczny natychmiast rozwiązuje wszystkie problemy. Otrzymuję także trzy aktualizacje w roku, które powodują, że produkt stale „nadąża” za potrzebami rynku.

Wybrałem Zuzię

Usługi Budowlane „Jakob”
Program Zuzia 9 firmy Datacomp wykorzystywany jest w firmie Usługi Budowlane „Jakob”. Właściciel firmy Jacek Opydo zakupił go w II połowie lat 90., w wersji jednostanowiskowej.

Firma „Jakob” powstała w grudniu 1993?r. W pierwszym okresie działalności, obejmującym lata 90. zajmowała się głównie sporządzaniem kosztorysów, zlecanych zarówno przez inwestorów, jak i firmy wykonawcze. W tym czasie współpracowała m.in. z Urzędem Miasta Krzeszowice, Ojcowskim Parkiem Narodowym oraz wieloma biurami projektów. Opracowała szereg kosztorysów inwestorskich dla stacji paliw BP, wybudowanych w Polsce w latach 90. W zależności od potrzeb i ilości zleceń współpracowała wówczas z kilkoma osobami (od 2 do?5), które wykonywały przedmiary robót branżowych.

W połowie lat 90. właściciel Jacek Opydo dokonał wyboru programu kosztorysowego spośród kilku wówczas dostępnych na rynku. Programem tym była Zuzia autorstwa firmy Datacomp.

O wyborze zadecydowały warunki, które ten program spełniał. Okazał się prosty w obsłudze, działał sprawnie zarówno przy małych, jak i dużych kosztorysach – największe liczyły ponad 1000 pozycji. Przy tak obszernym kosztorysie jedynym mankamentem, na jaki zwrócił Jacek Opydo było niewielkie spowolnienie programu, ale przygotowanie do druku nie nastręczało żadnych trudności.

Na przełomie wieków powoli zmienił się charakter napływających zleceń. W związku z tym uległa rozszerzeniu również działalność firmy. Zajęła się ona wykonywałem preliminarzy kosztów, pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru (m.in. na obiektach Centrum Technicznego Delphi, Agencji Własności Rolnej, Krakowskiej Fabryki Armatur).

Firma prowadziła także szkolenia w zakresie kosztorysowania komputerowego, wykorzystując trzy programy, z których Zuzia okazała się najbardziej przystępna dla słuchaczy. Poprzez czytelny układ zakładek i okienek „prowadzi” użytkownika przy opracowywaniu sugerując kolejność wykonywanych czynności.

Usługi Budowlane „Jakob” znalazły się również w kilku dorocznych ogólnopolskich rankingach biur kosztorysowych, zajmując pozycję w drugiej dziesiątce.

Obecnie w ramach wykonywanych usług firma opracowuje: kosztorysy inwestorskie, ofertowe, Wartość Kosztorysową Inwestycji, jak również Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.


Zuzia
Jacek Opydo
Usługi Budowlane „Jakob”

Na początku lat 90. ub. wieku znalazłem się w grupie osób, które w wyniku transformacji utraciły pracę. Wówczas zdecydowałem się na założenie własnej działalności gospodarczej. Od początku głównym obszarem było sporządzanie kosztorysów.

Obecnie posiadam cztery programy kosztorysowe (wynik zleceń na opracowania w różnych programach). Jednak głównym programem, którym się posługuję jest Zuzia. Moim zdaniem na dzień dzisiejszy jest to jeden z najlepszych programów pozwalający przez prostą obsługę, szybkość oraz elastyczność, na tworzenie opracowań w takiej formie, jakie są mi w danym momencie potrzebne.

Program przechodził wiele transformacji, wynikających z aktualnych potrzeb. Moim pierwszym programem była Zuzia 3. Obecnie posługuję się programem Zuzia 9. Mam nadzieję, że na tej wersji się nie skończy, gdyż producent jest otwarty na uwagi użytkowników, jak również na zmieniające się przepisy.


Pracujemy z Kobrą
System Kobra został opracowany przez firmę Orgbud-Serwis. Użytkownicy (także Ci wymienieni poniżej) zwracają uwagę na szereg jego zalet, w tym przede wszystkim na łatwą obsługę.

Kobra umożliwia stosowanie metody szczegółowej i uproszczonej w jednym kosztorysie oraz pracę z wieloma różnymi bazami cen. Jest dostosowana do obsługi zróżnicowanej bazy normatywnej i bazy cenowej, zapewniając ich spójność. Umożliwia równoczesne porównywanie informacji cenowych pochodzących z różnych źródeł i z różnego poziomu cenowego. Posiada niespotykany, kompleksowy moduł sprawdzania poprawności opracowanego kosztorysu. Zapewnia użytkownikowi swobodę kształtowania wydruków w ramach założonych w systemie parametrów oraz ich eksport do MS Word. Pozostałe zalety to: współpraca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel, import rysunków i grafiki, szybka kalkulacja kosztów pracy rusztowań, eksport oraz import kosztorysów zapisanych w formacie ATH, możliwość eksportu danych do programu Planista.

Kobra wyposażona jest również w funkcje ponadstandardowe, takie jak szacowanie przerobu, elementy planowania w czasie, oznaczenia podwykonawców, wielowariantowe przeceny.

A oto użytkownicy Kobry i ich krótkie opinie o tym programie.

Scott Wilson
Firma Scott Wilson z Poznania pierwszą Kobrę nabyła w 1995 roku, w wersji 8.1. Obecnie jest w posiadaniu wersji 9.3.

Scott Wilson jest międzynarodową firmą świadczącą usługi projektowe i inżynieryjne. Zajmuje się projektowaniem autostrad, dróg krajowych, wojewódzkich i układów komunikacyjnych w miastach. Wykonuje również projekty obiektów mostowych. W firmie zatrudnionych jest 110 osób.

Historia firmy zaczęła się w 1967 roku. W Poznaniu powstał oddział Warszawskiego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego. W 1975 roku Minister Komunikacji powołał samodzielne biuro – Poznańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Transprojekt Poznań. W 1991 roku podpisany został akt notarialny Poznańskiego Biura Projektów Dróg i Mostów Transprojekt Sp. z o.o. W grudniu 2005 r. nastąpił zakup całego pakietu udziałów przez firmę Scott Wilson.

Do najważniejszych zleceń firmy z Poznania należą: projekty autostrad wraz z obiektami mostowymi wraz infrastrukturą: A-4 Krzyżowa – Wrocław i Gliwice – Katowice, A-2 Komorniki – Krzesiny – Września – Konin – Koło – Dąbie, A-2 Komorniki – Nowy Tomyśl, A-2 Nowy Tomyśl – Świecko (granica Państwa); projekty obwodnic: Chałupek wraz mostem przez Odrę, Człuchowa, Oleśnicy, Krośniewic, Zachodniej i Wschodniej Obwodnicy Poznania; projekty wielu dróg, ulic, mostów i wiaduktów na terenie Polski.


Kobra
Lech Łączek
Scott Wilson

Kobra to bardzo dobry program kosztorysowy. Duże znaczenie ma dla mnie fakt, że został stworzony przez doświadczonych kosztorysantów i informatyków. Konsekwencją tego jest szybkość działania, komfort pracy i wysokiej jakości „wyrób” końcowy w postaci kosztorysu.

Mishel
W 2008 roku program Kobra 9.0 nabyła firma Mishel z Poznania. Obecnie program został zaktualizowany do wersji 9.3. Firma dysponuje licencją na dwa stanowiska.

Firma Mishel rozpoczęła działalność w 1998 roku podejmując zadania pełnej obsługi osób zmagających się z potrzebami ubezpieczeniowymi. Na polskim rynku działa już ponad 10 lat, w czasie których zdobyła wiele nagród i wyróżnień świadczących o wysokim poziomie oferowanych usług. W firmie pracuje 5 osób. Właścicielem jest rzeczoznawca kosztorysowy Michał Walorek. Wykonuje rocznie kilka tysięcy kosztorysów dotyczących wyceny szkód spowodowanych przez pożary, zalania, huragany itd.

Mishel współpracuje z wieloma firmami ubezpieczeniowymi, a także z osobami fizycznymi i przedsiębiorstwami niezadowolonymi z wypłaty odszkodowania. Głównymi partnerami są: Warta, Generali, Interrisk, Aviva, Signal Iduna, Claim Consulting – a Crawford Company, Expert Service, Primus.

Najważniejsze zlecenia dotyczą np. szkód z tegorocznej powodzi. Co miesiąc do firmy trafia kilkaset zleceń dotyczących przeprowadzenia procesu likwidacji szkody i oszacowania wysokości powstałych strat.


Kobra
Michał Walorek
Mishel

Szkody spowodowane częstymi obecnie klęskami, jak powodzie, pożary, huragany i innymi stanowią dziś poważny problem. Oszacowanie i kompensowanie tychże szkód staje się bardzo często przyczyną niezgody pomiędzy poszkodowanym i ubezpieczycielem.

Kobra umożliwia szybkie określenie wartości odtworzeniowej budynków i budowli, ustalenie sumy ubezpieczenia budynku, zweryfikowanie wartości obiektu, określenie wartości odszkodowania lub ustalenie czy nastąpiła całkowita szkoda. Dysponuje przy tym sprzyjającym użytkownikowi interfejsem. Dodatkową zaletą jest skuteczne wsparcie techniczne producenta programu – firmy Orgbud-Serwis.


Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 3 (8) 2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowości w programach do kosztorysowaniaDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej