Strona główna | ProjektowanieWymiarowanie konstrukcji żelbetowych w RM2D

Wymiarowanie konstrukcji żelbetowych w RM2D

Jednym ze składników popularnego wśród projektantów pakietu programów komputerowych RM2D jest moduł o nazwie RM_ZELB. To doskonałe narzędzie służy do obliczeń statycznych i wymiarowania konstrukcji żelbetowych.

RM_ZELB przeznaczony jest do kompleksowego wymiarowania jednowymiarowych elementów żelbetowych zgodnie z zasadami i wymaganiami normy PN-B-03264:2002 – „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie”. Najważniejszymi cechami modułu RM_ZELB są:
 • pełna zgodność algorytmów obliczeń z regułami określonymi w normie;
 • automatyczne ustalanie listy kontekstów (reguł) wymiarowania jakim dany element (pręt) konstrukcji powinien podlegać, co zależy od jego pracy statycznej, kinematycznej i kształtu przekroju;
 • zadawanie obciążeń działających w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny ustroju, co pozwala na uwzględnienie w wymiarowaniu przestrzennej pracy pręta;
 • automatyczne wyznaczanie aspektów (długości wyboczeniowe, mimośrody niezamierzone i statyczne, współczynnik wpływu smukłości) związanych z analizą stateczności prętów, w których działa ściskająca siła osiowa;
 • automatyczne ustalanie miarodajnej kombinacji grup obciążeń dla określenia wielkości zbrojenia wymaganego (obwiednie zbrojenia);
 • deklarowanie zbrojenia rzeczywistego w postaci pojedynczych wkładek z możliwością ich odginania i skracania, dzięki czemu możliwym jest sprawdzanie warunków SGN i SGU dla zbrojenia projektowanego;
 • doraźne sprawdzanie oraz automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszego, normowego warunku nośności granicznej przekrojów prostopadłych pręta (obwiednia nośności);
 • automatyczne ustalanie przekroju oraz miarodajnej kombinacji grup obciążeń, przy której współczynnik rezerwy nośności tego przekroju jest najmniejszy;
 • automatyczne, wstępne określanie rodzaju i rozstawu strzemion;
 • deklarowanie zbrojenia na ścinanie (strzemiona i odgięcia wkładek);
 • automatyczne ustalanie oraz wyszukiwanie i sprawdzanie na ścinanie najniekorzystniejszych odcinków ścinania pręta z możliwością automatycznego wykorzystania obwiedni sił ścinających;
 • automatyczne wyznaczanie kąta nachylenia krzyżulców betonowych do osi podłużnej elementu;
 • automatyczne wyszukiwanie miejsca maksymalnych szerokości rys prostopadłych i ukośnych w pręcie;
 • wyznaczanie linii ugięcia pręta poprzez całkowanie krzywizny określanej na podstawie rozkładu rzeczywistej sztywności przekrojów;
 • umieszczanie w schowku lub bezpośrednie przesyłanie do edytora MS Word wyników liczbowych oraz rysunków w formie gotowego arkusza, zredagowanego w konwencji obliczeń ręcznych, z możliwością jego „wklejania” do dokumentu dowolnego edytora operującego formatem RTF, co pozwala na swobodne łączenie dokumentacji wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej;
 • generowanie i umieszczanie w schowku (w postaci tzw. metapliku) rysunku pręta, który wraz z zadeklarowanym zbrojeniem oraz zaznaczonymi przekrojami, może być importowany w programach do sporządzania rysunków (AutoCAD, MegaCAD) jako podkład do wykonania szczegółowego rysunku konstrukcyjnego wymiarowanego pręta.

Najważniejszą zaletą modułu jest to, że wybrany pręt konstrukcji żelbetowej może być analizowany w kontekście jego pracy statycznej i kinematycznej, przy jednoczesnym wykorzystaniu obwiedni sił przekrojowych, pochodzących z kombinatoryki grup obciążeń dokonywanej przez program główny pakietu RM_WIN. Dzięki temu, przy wyznaczaniu zbrojenia lub sprawdzaniu warunków stanu granicznego nośności, unika się ryzyka pominięcia kombinacji obciążeń, która decyduje o wytężeniu elementu (pręta).


Wysoce cenioną przez użytkowników właściwością modułu RM_ZELB jest sposób dokumentowania wyników obliczeń w formie upodobnionej do notacji wykonywanej „ręcznie”. Pozwala to użytkownikowi na ich konfrontowanie z konkretnymi kontekstami normy oraz szczegółową weryfikację poprawności wyników obliczeń. Poniżej przytoczono przykład udokumentowania części obliczeń związanych ze sprawdzeniem nośności elementu żelbetowego na ścinanie.

(Tadeusz Smoleń
Jarosław Szczęsny
CadSiS)

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 4 (13) 2011

CZYTAJ WIĘCEJ

BiK Żelbet
Specbud Konstrukcje Żelbetowe
Wymiarowanie konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1993DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej