Strona główna | KosztorysowanieProste sporządzanie przedmiarów

Proste sporządzanie przedmiarów

Athenasoft jest producentem uniwersalnego oraz prostego w obsłudze programu Miara Pro służącego do sporządzania przedmiarów na podstawie projektów CAD. Obmiary można zdejmować po wczytaniu rysunków lub zdjęć zapisanych w najpopularniejszych formatach graficznych: JPG, BMP, GIF, PNG i TIFF.

W panelu „Przedmiar” na pasku narzędziowym dostępne są m.in. polecenia nowy dział, pozycja oraz wiersz obmiarowy, pozwalające zbudować przedmiar
Rys. Athenasoft


Cechą wyróżniającą program jest możliwość zdejmowania obmiarów ze zniekształconych perspektywą fotografii. Po przeprowadzeniu kalibracji i zdefiniowaniu planu można precyzyjnie odczytać dane o poszczególnych obiektach.

Po wczytaniu dokumentu w formacie DWG, DXF lub RYS (CAD Rysunek) program oferuje pracę na warstwach. Oprócz tego można nanieść kilka warstw obiektów przedmiarowych, których tłem mogą być dowolnie wybrane warstwy projektu. Miara Pro może pracować jako niezależna aplikacja – uzyskane wyniki (obiekty przedmiarowe) można zapisać w popularnym PDF-ie, plikach tekstowych, HTML lub formatach obsługiwanych przez arkusze kalkulacyjne: MS Excel, OpenOffice oraz LibreOffice.

Zaletą programu jest współpraca z popularnymi programami kosztorysowymi. Po wczytaniu pliku przedmiaru/kosztorysu do panelu „Przedmiar” można do wybranych pozycji przenosić dane zwymiarowanych obiektów.

Miara Pro umożliwia również, bezpośrednie przenoszenie wymiarów „zdjętych” z obiektów projektu do aktywnej pozycji przedmiaru otworzonego w programie Norma Expert, Norma Pro lub Norma Standard.

Interfejs Miary Pro jest przejrzysty i czytelny. W górnej części okna głównego umieszczona jest wstążka poleceń dająca dostęp do najważniejszych poleceń aplikacji. „Menu główne” zawiera polecenia otwierania, zapisywania, szybkiego wydruku i konfiguracji programu. „Pasek szybkiego dostępu” znajduje się domyślnie nad wstążką poleceń i zawiera przyciski służące do zapisu bieżącego dokumentu, cofnięcia ostatnio wykonanej operacji, ponowienia wykonanej operacji, uporządkowania okien, ustawienia wyglądu okien (wyboru tzw. skórki) oraz uruchomienia systemu pomocy.


Przedmiarowanie w trybie „Wiersze przedmiarowe przekazuję bezpośrednio do programu Norma”
Rys. Athenasoft


Nad okienkiem z projektem znajduje się „Pasek wiersza przedmiaru”. Do pola edycyjnego tego paska wstawiane są wartości ostatnio utworzonego obiektu przedmiarowego. Tak utworzony wiersz przedmiarowy może być wstawiony do wczytanego przedmiaru/kosztorysu.

Lewą część okna programu zajmuje lista obiektów przedmiarowych naniesionych na projekty. Wyświetlaniem tego panelu steruje przycisk na wstążce poleceń – „Obiekty przedmiarowe”.

W programie Miara Pro dostępne są cztery tryby przedmiarowania: „Praca z plikiem przedmiaru/kosztorysu”, „Tworzę własny przedmiar”, „Praca z obiektami przedmiarowymi”, „Wiersze przedmiarowe przekazuję bezpośrednio do programu Norma”. Tryb przedmiarowania wybiera się zawsze na początku tworzenia nowego dokumentu.

Praca z plikiem przedmiaru/kosztorysu wymaga wczytania pliku przedmiaru/kosztorysu oraz pliku projektu lub zdjęcia. W tym trybie można wczytać kosztorys/przedmiar w dowolnym formacie obsługiwanym przez programy serii Norma (ATH, ATH2, XML, RDS i inne). W przypadku pracy z kosztorysami Normy Expert, dane generowane w dokumencie CARP przekazywane są i zapisywane bezpośrednio w kosztorysie. Jeśli praca odbywa się z kosztorysem zapisanym w innych formatach, to dane też są do niego przekazywane, lecz kosztorys jest zapisywany nie we wczytanym formacie tylko w formacie PRDX. Taki dokument można potem wyeksportować do formatów ATH lub ATH2. W tym trybie jak i w trzech pozostałych można wczytywać projekty zapisane w DWG, DXF, RYS oraz zdjęcia w wymienionych wyżej formatach.


Projekty lub obrazy graficzne (projekty Foto), z których zdejmowane są obmiary, wyświetlane są w środkowym panelu
Rys. Athenasoft


Tworzenie własnego przedmiaru wymaga wczytania projektu lub zdjęcia. Po wczytaniu pliku, praca wygląda podobnie jak w trybie pierwszym, z tą różnicą, że nie wczytuje się gotowego przedmiaru tylko tworzy nowy od początku w programie Miara Pro. W panelu „Przedmiar” na pasku narzędziowym dostępne są między innymi polecenia: nowy dział, pozycja oraz wiersz obmiarowy, pozwalające zbudować przedmiar. Przedmiar zapisywany jest w pliku o rozszerzeniu CARP. Możliwy jest eksport do formatu PRDX, ATH lub ATH2, po wybraniu w głównym menu panelu „Eksport”.

Praca z obiektami przedmiarowymi wymaga również wczytania pliku projektu lub zdjęcia. W tym trybie nie tworzy się przedmiaru, tylko obiekty przedmiarowe. Nad panelem projektu nie ma paska wiersza przedmiaru. Niedostępny jest również panel „Przedmiar”. Obiekty przedmiarowe można wyeksportować w jednym z dostępnych formatów. Domyślnym jest CSV i w tej postaci dane są odczytywane przez Normę Expert i Pro. Można również skorzystać z innych formatów (opcja „Zapisywanie jako”, np.: XML, PDF, HTML, XLS i XLSX.

W ostatnim, czwartym trybie – „Wiersze przedmiarowe przekazuję bezpośrednio do programu Norma”, wymagane jest wczytanie pliku projektu lub zdjęcia i otworzenie NEX, NPRO lub NSTD na widoku przedmiaru/obmiaru. Miara Pro może efektywnie współpracować z programami Norma Expert, Pro i Standard, umożliwiając bezpośrednie przenoszenie wymiarów „zdjętych” z obiektów projektu CAD lub Foto do obmiarów w kosztorysie (do pozycji, która jest aktualnie wybrana w widoku „Przedmiar” programu kosztorysowego). Przenoszenie obmiarów będzie możliwe tylko wtedy, gdy w Normie, w „Opcjach programu”, zostanie aktywowana funkcja współpracy z innymi programami (CAD Rysunek).

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 3-4 (18) 2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Przedmiar i obmiar - podstawa kosztorysu
Profesjonalne wspomaganie przedmiarowania
Profesjonalne przedmiarowanie
Przedmiary z projektów CADDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej