Strona główna | KosztorysowaniePrzedmiary z projektów CAD

Przedmiary z projektów CAD

Miara Pro to uniwersalny i prosty w obsłudze program do sporządzania przedmiarów na podstawie projektów CAD. Po wczytaniu dokumentu w formacie DWG, DXF lub RYS (CAD Rysunek) program oferuje pracę na warstwach. Oprócz tego można nanieść kilka warstw obiektów przedmiarowych, których tłem mogą być dowolnie wybrane warstwy projektu.

Projekty lub obrazy graficzne (projekty Foto), z których zdejmowane są obmiary, wyświetlane są w środkowym panelu
Rys. Athenasoft


W programie Miara Pro obmiary można zdejmować po wczytaniu rysunków lub zdjęć zapisanych w najpopularniejszych formatach graficznych: JPG, BMP, GIF, PNG i TIFF. Cechą wyróżniającą program jest możliwość zdejmowania obmiarów ze zniekształconych perspektywą fotografii. Po przeprowadzeniu kalibracji i zdefiniowaniu planu można precyzyjnie odczytać dane o poszczególnych obiektach. Miara Pro może pracować jako niezależna aplikacja – uzyskane wyniki (obiekty przedmiarowe) można zapisać w popularnym PDF-ie, plikach tekstowych, HTML lub formatach obsługiwanych przez arkusze kalkulacyjne: MS Excel, OpenOffice oraz LibreOffice.

Ogromną zaletą programu jest współpraca z popularnymi programami kosztorysowymi. Po wczytaniu pliku przedmiaru/kosztorysu do panelu „Przedmiar” można do wybranych pozycji przenosić dane zwymiarowanych obiektów.

Miara Pro umożliwia również, bezpośrednie przenoszenie wymiarów „zdjętych” z obiektów projektu do aktywnej pozycji przedmiaru otworzonego w programie Norma Expert, Norma Pro lub Norma Standard.

Interfejs programu
Interfejs Miary Pro jest przejrzysty i czytelny. W górnej części okna głównego umieszczona jest wstążka poleceń dająca dostęp do najważniejszych poleceń aplikacji. „Menu główne” zawiera polecenia otwierania, zapisywania, szybkiego wydruku i konfiguracji programu.

„Pasek szybkiego dostępu” znajduje się domyślnie nad wstążką poleceń i zawiera przyciski służące do zapisu bieżącego dokumentu, cofnięcia ostatnio wykonanej operacji, ponowienia wykonanej operacji, uporządkowania okien, ustawienia wyglądu okien (wyboru tzw. skórki) oraz uruchomienia systemu pomocy.


Przyciski na pasku szybkiego dostępu
Rys. Athenasoft


Nad okienkiem z projektem znajduje się „Pasek wiersza przedmiaru”. Do pola edycyjnego tego paska wstawiane są (operacja „+”) wartości (kolumna „ilość”) ostatnio utworzonego obiektu przedmiarowego. Tak utworzony wiersz przedmiarowy może być wstawiony do wczytanego przedmiaru/kosztorysu.


„Pasek wiersza przedmiaru”. W polu edycyjnym wstawia się wartości ostatnio utworzonego obiektu przedmiarowego
Rys. Athenasoft


Lewą część okna programu zajmuje lista obiektów przedmiarowych naniesionych na projekty. Wyświetlaniem tego panelu steruje przycisk na wstążce poleceń - „Obiekty przedmiarowe”.

Z prawej strony znajduje się panel „Przedmiar”, który można wyświetlić przyciskiem o tej samej nazwie umiejscowionym na wstążce. Zawartość tego okienka jest różna w zależności od wybranego trybu przedmiarowania.

W dolnej części okna programu znajduje się „Pasek stanu”, na którym umieszczone są informacje o stopniu powiększenia obrazu, lista wyboru branż z pokazaną aktywną branżą, opcja „Przyciągaj do węzłów” oraz wybór koloru tła projektu.


Na „Pasku stanu” umieszczone są m.in. informacje o stopniu powiększenia obrazu
Rys. Athenasoft


Tryby przedmiarowania
W programie dostępne są cztery tryby przedmiarowania:
  • Praca z plikiem przedmiaru/kosztorysu,
  • Tworzę własny przedmiar,
  • Praca z obiektami przedmiarowymi,
  • Wiersze przedmiarowe przekazuję bezpośrednio do programu Norma.
Tryb przedmiarowania wybiera się zawsze na początku tworzenia nowego dokumentu.

Praca z plikiem przedmiaru/kosztorysu wymaga wczytania pliku przedmiaru/kosztorysu oraz pliku projektu lub zdjęcia. W tym trybie można wczytać kosztorys/przedmiar w dowolnym formacie obsługiwanym przez programy serii Norma (ATH, ATH2, XML, RDS i inne). W przypadku pracy z kosztorysami Normy Expert, dane generowane w dokumencie CARP przekazywane są i zapisywane bezpośrednio w kosztorysie. Jeśli praca odbywa się z kosztorysem zapisanym w innych formatach, to dane też są do niego przekazywane, lecz kosztorys jest zapisywany nie we wczytanym formacie tylko w formacie PRDX. Taki dokument można potem wyeksportować do formatów ATH lub ATH2. W tym trybie jak i w trzech pozostałych można wczytywać projekty zapisane w DWG, DXF, RYS oraz zdjęcia w wymienionych wyżej formatach.


Tworzenie własnego przedmiaru wymaga wczytania projektu lub zdjęcia
Rys. AthenasoftPraca z plikiem przedmiaru/kosztorysu wymaga wczytania pliku przedmiaru/kosztorysu oraz pliku z projektem lub zdjęciem
Rys. Athenasoft


Tworzenie własnego przedmiaru wymaga wczytania projektu lub zdjęcia. Po wczytaniu pliku, praca wygląda podobnie jak w trybie pierwszym, z tą różnicą, że nie wczytuje się gotowego przedmiaru tylko tworzy nowy od początku w programie Miara Pro. W panelu „Przedmiar” na pasku narzędziowym dostępne są między innymi polecenia: nowy dział, pozycja oraz wiersz obmiarowy, pozwalające zbudować przedmiar. Przedmiar zapisywany jest w pliku o rozszerzeniu CARP. Możliwy jest eksport do formatu PRDX, ATH lub ATH2, po wybraniu w głównym menu panelu „Eksport”.

Praca z obiektami przedmiarowymi wymaga również wczytania pliku projektu lub zdjęcia. W tym trybie nie tworzy się przedmiaru, tylko obiekty przedmiarowe. Nad panelem projektu nie ma paska wiersza przedmiaru. Niedostępny jest również panel „Przedmiar”. Obiekty przedmiarowe można wyeksportować w jednym z dostępnych formatów. Domyślnym jest CSV i w tej postaci dane są odczytywane przez Normę Expert i Pro. Można również skorzystać z innych formatów (opcja „Zapisywanie jako”), np.: XML, PDF, HTML, XLS i XLSX (MS Excel).


W panelu „Przedmiar” na pasku narzędziowym dostępne są między innymi polecenia nowy dział, pozycja oraz wiersz obmiarowy, pozwalające zbudować przedmiar
Rys. AthenasoftKorzystając z opcji „Zapisywanie jako” obiekty przedmiarowe można zapisać również w formatach: XML, PDF, HTML, XLS i XLSX
Rys. Athenasoft

W ostatnim, czwartym trybie – „Wiersze przedmiarowe przekazuję bezpośrednio do programu Norma”, wymagane jest wczytanie pliku projektu lub zdjęcia i otworzenie NEX, NPRO lub NSTD na widoku przedmiaru/obmiaru. Miara Pro może efektywnie współpracować z programami Norma Expert, Pro i Standard, umożliwiając bezpośrednie przenoszenie wymiarów „zdjętych” z obiektów projektu CAD lub Foto do obmiarów w kosztorysie (do pozycji, która jest aktualnie wybrana w widoku „Przedmiar” programu kosztorysowego). Przenoszenie obmiarów będzie możliwe tylko wtedy, gdy w Normie, w „Opcjach programu”, zostanie aktywowana funkcja współpracy z innymi programami (CAD Rysunek). Oba programy (Norma i Miara Pro) muszą być uruchomione – najlepiej, aby ich okna były ułożone obok siebie. Do Normy wczytuje się kosztorys, wyświetla go w widoku „Przedmiar” i wybiera pozycję, którą będzie się wymiarować. W programie Miara Pro tworzy się dokument w „trybie 4” lub otwiera dokument tego typu, z którego będzie się zdejmować wymiary. W panelu „Przedmiar”, na liście „Aktywny program” zostanie wyświetlona informacja o wykrytych (otwartych) programach Norma. Z listy tej należy wybrać tę, z którą chce się współpracować – wtedy poniżej wyświetli się nazwa aktywnego kosztorysu oraz numer, nazwa i jednostka miary zaznaczonej pozycji.


Przedmiarowanie w trybie z przekazywaniem wierszy do programu Norma
Rys. Athenasoft


Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 1-2 (17) 2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Przedmiar i obmiar - podstawa kosztorysu
Profesjonalne wspomaganie przedmiarowania
Profesjonalne przedmiarowanie
Proste sporządzanie przedmiarówDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej