Strona główna | AktualnościWięcej o hałasie przy projektowaniu inwestycji

Więcej o hałasie przy projektowaniu inwestycji

Podpisana w ostatnim czasie przez prezydenta RP nowelizacja Prawa budowlanego oraz rozporządzenia o planowaniu przestrzennym powodują zwiększenie ilości informacji o hałasie projektowanej inwestycji już na jej początkowym etapie.
Nowelizacja ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U nr 80, poz. 717 z poźn. zm.) w art. 65 przy tworzeniu opisu planu realizacyjnego nakłada obowiązek opracowania analizy wpływu inwestycji na środowisko w zakresie wzrostu zanieczyszczenia hałasem oraz zasięgu tego zanieczyszczenia. Opracowujący plan realizacyjny będzie również zobowiązany do opisania rozwiązań ochrony przed hałasem. To wymaganie pozwoli na lepszą ocenę lokalnego wpływu inwestycji na zmianę klimatu akustycznego na terenie inwestycyjnym oraz na terenach okolicznych. W miastach, gminach i powiatach, które posiadają opracowane programy kształtowania klimatu akustycznego, będzie można szybko zweryfikować, czy zamierzenie inwestycyjne wpłynie na zmianę klimatu akustycznego w stosunku do zakładanego. Pozwoli to w przypadkach koniecznych na wskazanie inwestorowi stosowania działań opracowywanych już na etapie planowania inwestycji, które nie spowodują zmian tegoż klimatu.

(mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski, Fabryka Ciszy)

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 1 (1) 2008

CZYTAJ WIĘCEJ

Projektowanie w zgodzie z ekologiąDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej