Strona główna | KosztorysowanieNowości w oprogramowaniu do kosztorysowania

Nowości w oprogramowaniu do kosztorysowania

Coroczne opracowanie redakcyjne dotyczące zmian jakie zaszły w istniejących programach do kosztorysowania, a także pojawiających się nowych aplikacji dla kosztorysantów. Obejmuje okres od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 roku.

Przykładowy zrzut ekranowy programu Norma Expert firmy Athenasoft

Rys. Athenasoft


Norma Expert
Norma Expert to najnowszy program firmy Athenasoft przeznaczony dla użytkowników zajmujących się sporządzaniem kosztorysów. Wygoda i łatwość użytkowania to nadrzędny cel programu, a przełomowa technologia .net jest gwarancją łatwej i przyjemnej pracy.

Podstawową cechą Normy Expert jest nowoczesny interfejs z panelami zastępującymi okna dialogowe, wstęgą poleceń ułatwiającą dostęp do najważniejszych funkcji programu i kartami widoków pozwalającymi szybko przełączać się pomiędzy przedmiarem, kosztorysem, zestawieniami czy wydrukami. To elastyczne środowisko pracy, pozwala użytkownikowi dostosować wygląd programu do swoich potrzeb. Płynne skalowanie widoków kosztorysu na pewno ułatwia pracę, a edycja kosztorysów w technice drag&drop (przeciągnij i upuść) sprawia, że praca z programem jest intuicyjna i naturalna.

Kreator dodawania pozycji do kosztorysu umożliwia łatwe i szybkie sporządzenie kosztorysów, bowiem prowadzi użytkownika przez cały proces wyboru danych: wariantów, modyfikacji i interpolacji. Inteligentne autouzupełnianie usprawnia proces tworzenia przedmiaru, podpowiadając np. składnię funkcji i wzorów matematycznych, czy też wyświetlając listę zdefiniowanych obliczeń pomocniczych, a przez system ostrzeżeń, potrafi uchronić przed błędnie wprowadzonymi danymi.

Mając na uwadze dbałość o środowisko naturalne, Norma Expert oferuje nowatorski sposób na gospodarkę odpadami budowlanymi, które powstają podczas prowadzonych prac np. remontowych. Ten nowy typ nakładu, zawarty w normatywach katalogów robót remontowych, umożliwia automatyczne sporządzanie zestawień ilości odpadów w kosztorysie, a tym samym określenia ilości oraz kosztów ich utylizacji. Rozbudowany mechanizm filtrowania danych pozwala wyświetlać zawartość widoku kosztorysu, listy pozycji lub zestawień nadkładów według rozmaitych kryteriów. Graficzna prezentacja zestawień dopełnia obraz prezentowania danych. W systemie można dowolne kształtować wygląd i formę wydruków kosztorysu, jednak producent zachęca do elektronicznego obiegu dokumentów proponując eksport kosztorysów do plików w jednym z wielu popularnych formatów, np. .pdf, .html, .rtf, .xls, lub też formę bitmapy .jpg, .bmp, .png czy .tiff i automatyczne przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej do odbiorcy.

Najnowsza technologia bazodanowa SQL, umożliwia śledzenie historii zmian ceny każdego nakładu w zaimportowanych cennikach, tworzenie i edycję danych teleadresowych.

Moduł katalogów własnych umożliwia tworzenie ich z pełną, wielopoziomową strukturą, oraz edycję wszystkich elementów katalogu: wariantów i modyfikacji z mechanizmem interpolacji, ekstrapolacji, dodatków i potrąceń, oraz kalkulatorów wyboru dla specyficznych warunków wykonywania robót.

Dostępna jest także możliwość pobierania cen on-line z Ogólnopolskiej Bazy Cen w Budownictwie za pomocą Internetu.

Winbud Kosztorys
Firma Chandney Software w ciągu ostatniego roku udostępniła użytkownikom trzy aktualizacje programów Winbud Kosztorys Start i Prof (Winbud Kosztorys wersja 2010.10 znajduje się aktualnie w sprzedaży), zawierające nowe katalogi norm oraz funkcje.

Wśród nowych funkcji znalazły się m.in.:
 • optymalizacja pracy systemów w środowisku Vista, Winbodws 7;
 • możliwość stosowania odwołań do obliczeń obmiarowych z innych pozycji;
 • mechanizm podpowiedzi, wyboru i wstawiania, z proponowanej listy, współczynników korygujących z złożeń ogólnych i szczegółowych dla katalogów;
 • przeniesienie założeń i wyszczególnienia robót na zakładkę Opis dla katalogów z możliwością wydruku informacji na kosztorysie;
 • dodatkowe opcje wyszukiwania zaawansowanego w katalogach;
 • nowe szablony oraz dodatkowe opcje wydruków i eksportu do MS Excel;
 • zautomatyzowanie wyboru pompy do betonu w pozycjach z KNR 2-02;
 • optymalizacja importu/eksportu kosztorysów z/do innych programów kosztorysowych.

Winbud Kosztorys Prof wersja 2010.10 – główne okno programu

Rys. Chandney Software


Nowe katalogi dołączone do programu to trzy opracowania wydawnictwa Orgbud-Serwis: KNR 9-10 – Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie nowoczesne silikaty (wydanie II), KNR 9-14 – Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie, Technologia Szybki Syntan SBS – Icopal S.A., KNR 9-19 – Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń w technologii firmy Belfor; oraz Bistyp-Consulting: KNR BC-01 – Roboty budowlane w systemie Ytong.

Nowym programem udostępnionym przez Chandney Software w ciągu ostatniego roku jest Act! by Sage. Jest to nowoczesny system do zarządzania kontaktami z klientem (CRM). Umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom podnoszenie efektywności obsługi klientów oraz skuteczności zarządzania procesami sprzedażowymi. Systematyzuje wiedzę o relacjach z klientami i ułatwia planowanie działań komunikacyjnych.

Dostęp do najnowszych wersji programów Windbud, aktualizacji bazy normatywnej oraz możliwość pobierania aktualizacji ze strony WWW jest możliwy dzięki rocznym abonamentom Serwis Plus i Symfopakiet Plus.

Zuzia 10
Firma Datacomp wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom kosztorysantów udostępniła najnowszą wersję programu znanego wielu użytkownikom i obecnego na rynku już kilkanaście lat – Zuzia 10. Wersja ta została wyposażona w nowoczesne menu główne jako wstęga zadań (ribbon), które daje użytkownikowi łatwość obsługi zachowując dotychczasową ergonomiczność interfejsu. Oprócz wielu nowości i standardowych funkcji zawiera kilka możliwości szczególnie cenionych przez użytkowników.

Otwartość – program daje możliwość zapisu kosztorysu w uniwersalnym formacie .xml, który umożliwia komunikację z wieloma aplikacjami oraz integrację programu do kosztorysowania z systemami do zarządzania, a także wymianę kosztorysów z innymi programami do kosztorysowania.

Zuzia 10 daje użytkownikowi możliwość importu danych zapisanych w MS Excel. Przez nowatorskie narzędzie Excel - Zuzia pozwala na zdefiniowanie danych, które będą przeniesione do programu kosztorysowego, aby w nim dokonać ich analizy i wyceny. Z uwagi na to, że Zuzia wykorzystuje do współpracy format .xls jej możliwości eksportu i importu zostają zachowane również dla systemu Open Office.

Edytor katalogów własnych to opcja znana z poprzednich wersji pozwalająca na pełną edycję danych w katalogach własnych i zawartych w programie. Daje możliwość tworzenia swoich precyzyjnie dobranych nakładów wraz z funkcją pełnej modyfikacji wszystkich innych danych zawartych w katalogu. Nowatorskim rozwiązaniem jest możliwość przepisania całego kosztorysu do struktury katalogu z zachowaniem jego podziału na rozdziały, tablice i kolumny za pomocą jednego kliknięcia.

Program Zuzia 10 umożliwia wydrukowanie kosztorysu w postaci różnorodnych raportów oraz w formacie pliku .pdf.


Zuzia 10. Import kosztorysu z MS Excel
Rys. Datacomp

W programie można tworzyć elementy scalone (pozycje scalone), składające się z dowolnych pozycji kosztorysowych. Można również składać różne pozycje jako złożone. Zuzia 10 pozwala także tworzyć w kosztorysie pozycje wariantowe, umożliwiające przedstawienie alternatywnych technologii lub systemów wykonania danej roboty. Tak opracowane kosztorysy pozwalają na szybkie i profesjonalne wybranie optymalnego rozwiązania, a dana robota może być przedstawiona w różnych wersjach realizacji.

Pionierskim rozwiązaniem umożliwiającym dostęp do cennika aktualizowanego na bieżąco jest Megacennik (cennik on-line), zawierający aktualne ceny oraz ich jednoznaczne identyfikatory handlowe i producenta oraz różnorodne opcje handlowe (złożenie zamówienia, upusty itd.). Obecnie w pełni dostępny jest cennik komponentów elektrycznych opracowany z siecią ponad 250 producentów, 20 sieci hurtowni z ok. 200 punktami sprzedaży.

Edbud Kosztorys
Tradycyjnie, co kwartał, ukazują się nowe wersje programu Edbud Kosztorys. W przeciągu ostatniego półrocza producent – firma MTM Digital, wprowadził wiele innowacyjnych możliwości. Oto niektóre z nich:
 • kompletny wydruk kosztorysu inwestorskiego (wydruk zbiorczy), w formacie .html, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r., składający się z:
– strony tytułowej,
– ogólnej charakterystyki obiektu lub robót,
– przedmiaru robót,
– kalkulacji uproszczonej,
– tabeli wartości elementów scalonych (sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku),
– załącznika a/ – założeń wyjściowych do kosztorysowania,
– załącznika b/ – kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych, analiz indywidualnych nakładów rzeczowych oraz analiz własnych cen czynników produkcji, wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku;
 • tworzenie miniharmonogramu w formacie MS Excel na podstawie danych z kosztorysu;
 • wyświetlanie dodatkowych informacji o kosztorysach (stawka r-g, narzuty, nazwa bazy cenowej, notatka) w oknie Otwórz. Nie trzeba otwierać każdego z kosztorysów, żeby sprawdzić jego parametry;
 • opcja odzyskiwania dokumentów;
 • eksport do formatu .ath kosztorysu ślepego/obmiaru;
 • uwzględnianie numerów specyfikacji technicznych w eksporcie kosztorysów do formatu .ath;
 • optymalizacja importu danych z innych programów do kosztorysowania przez format .ath (m.in.: zapamiętywanie ostatnio wybranej ścieżki, automatyczne proponowanie nazwy kosztorysu na podstawie nazwy pliku .ath, import stawki roboczogodziny, import narzutów);
 • dodatkowa opcja „Nie drukuj końcowych zer”, dzięki której można obciąć końcowe zera na wydruku, niezależnie od ilości miejsc po przecinku;
 • import kosztorysów z programu Zuzia (format .xml);
 • zapamiętywanie i wczytywanie globalnych narzutów użytkownika. Można wprowadzić własne wzorcowe narzuty i używając przycisku „Zapisz” w oknie „Narzuty”, zapisać je, a następnie wczytać w dowolnym kosztorysie;
 • raport wyceny kosztorysu, dla tych, którzy trudnią się robieniem kosztorysów na zamówienie. Użytkownik może obliczyć cenę za stworzenie kosztorysu w dwojaki sposób: licząc jako procent od wartości kosztorysu lub jako ilość pozycji razy cena za pozycję i przedstawić wycenę swojemu zleceniodawcy w formie szczegółowego raportu;
 • zmiana w opcji „Oblicz koszt składowania gruzu”. W pozycji, która powstaje po użyciu tej opcji dodano wyliczenia przedmiarowe. Zapamiętywanie wyliczeń odbywa się gdy długość wyliczeń nie przekracza 255 znaków. Jeśli jest dłuższe, to zapamiętywany jest tylko wynik;
 • opcja ukrywania podpowiedzi (dymków) na liście pozycji;
 • rozszerzona ilość miejsc po przecinku dla norm i mnożników do 9 znaków po przecinku;
 • drukowanie logo na stronie tytułowej kosztorysu;
 • zmiany w imporcie cen Intercenbud. Ceny można importować on-line ze strony www i z płyty CD.

Edbud Kosztorys – ustawienie opcji

Rys. MTM Digital


W przeciągu ostatniego półrocza firma MTM Digital wprowadziła do programu także cztery nowe katalogi norm.

Użytkownicy programu, którzy mają wykupiony abonament, poza aktualizacją programu i katalogów otrzymują na płycie biuletyn informacyjny, zawierający szereg ciekawych informacji na temat samego programu, a także aktualne rozporządzenia i ustawy branżowe, artykuły z zakresu budownictwa, wyjaśnienia pojęć itp.

Kobra 9.3
Firma Orgbud-Serwis, wydawca publikacji cenowych oraz systemów kosztorysowych w najnowszej wersji systemu Kobra 9.3 wprowadził kilka istotnych zmian.

Baza cen robót została rozszerzona o nowy zbiór cenowy umożliwiający wycenę robót mostowych. Informacje kosztowo-cenowe zawarte w cenniku, odzwierciedlają z dużym przybliżeniem faktyczny układ kosztów i cen na rynku budowlanym. Opierają się one na badaniu reprezentacyjnym obejmującym losową próbę wielu przedsiębiorstw wykonujących roboty mostowe, przedsiębiorstw sprzętowo-transportowych i jednostek obrotu towarowego. Zamieszczone w zestawie wartości mają charakter średnich cen.

W wersji 9.3 systemu Kobra wprowadzono możliwość dołączenia do kosztorysu dodatkowych plików tekstowych:
 • charakterystyka obiektu/robót budowlanych,
 • założenia/dane wyjściowe do kosztorysowania,
 • klauzule/uzgodnienia,
 • inny dokument opisowy związany z kosztorysem.
Wprowadzono dodatkowy mechanizm wyszukiwania pozycji w kosztorysie:
 • skok do pozycji o podanym przez użytkownika numerze,
 • skok do pozycji zawierającej w opisie podane przez użytkownika słowo/słowa.
Dodano także możliwość zaznaczania wszystkich pozycji kosztorysowych wskazanej grupy (stanu, elementu, asortymentu lub pozycji złożonej). Ułatwia to proces kasowania, kopiowania lub przesuwania wszystkich pozycji danej grupy.


Kobra 9.3. Podgląd parametrów wydruków

Rys. Orgbud-Serwis

Zwiększono funkcjonalność rejestracji danych o wykonanym przerobie. Oprócz dotychczasowego sposobu rejestracji postępu prac wprowadzono również możliwość zapamiętania dotychczasowego przerobu – przez zapisanie tych informacji jako przerobu „poprzedniego”. Poszerzono zakres informacji przerobowych na ekranie i wydrukach – dodano zaawansowanie dla stanów, elementów, asortymentów oraz pozycji złożonych.

Zasadnicza zmiana związana jest ze sposobem sterowania wydrukami. W miejsce zakładki Wydruki wprowadzono nowe, dowolnie skalowane okno wyboru oraz zmiany ustawień parametrów wydruku. Okno wyposażono w panele ułatwiające proces przeglądania oraz doboru parametrów wydruków.

Wprowadzono również możliwość zapamiętania wprowadzonych ustawień. Użytkownik może opracować szereg różnych wariantów wydruków i zapamiętać je jako własny „wzorzec”, nadając takiemu zestawowi indywidualną nazwę. Wybór z listy dowolnego z wcześniej opracowanych wzorców, pozwala otrzymać odpowiednio skonfigurowane „środowisko” dla aktualnych potrzeb drukowania.

Opracowano nowy wydruk tabeli elementów scalonych z informacjami o udziale procentowym danego elementu w stosunku do wartości całkowitej robót. W przypadku wprowadzonych informacji przerobowych – także z prezentacją zaawansowania prac.

System Sekocenbud
System Sekocenbud tworzy rodzina programów kosztorysowych SeKo – aplikacje SeKo Prix oraz SeKo Smart. Są one stale rozwijane oraz aktualizowane zgodnie ze stanem prawnym, oczekiwaniami użytkowników i wymogami stawianymi przez nowoczesny sprzęt komputerowy.

Programy SeKo pozwalają na sporządzenie wszelkich rodzajów kosztorysów, na każdym etapie realizacji inwestycji swobodnie łącząc ze sobą szczegółową i uproszczoną metodę kosztorysowania. Oferują wiele form prezentacji kosztorysu, w tym przedmiar, widoki mieszane oraz zaawansowanie robót. Posiadają pełną bazę normatywną (269 katalogów KNNR, KNR, TZKNBK i innych), Wspólny Słownik Zamówień. Programy są aktualizowane dwa razy w roku.

Programy SeKo gwarantują pełną i bezproblemową współpracę z bazami Sekocenbudu. Ponadto współpracują również z cennikami wydawanymi przez inne firmy oraz pozwalają na tworzenie własnych baz cenowych (SeKo Prix). Niezwykle użyteczna jest jednoczesna możliwość wyceny kosztorysu na podstawie wielu uzupełniających się cenników, wg hierarchii ustalonej przez użytkownika.

SeKo Prix oraz SeKo Smart pozwalają na bezproblemową komunikację z innymi programami kosztorysowymi przez zapis i odczyt formatu .ath. Jest również możliwość przekazania wyniku swojej pracy osobom nie posiadającym programu kosztorysowego. W tym przypadku korzysta się z zapisu w formatach przeglądarki internetowej (.html) oraz programów MS Word i MS Excel.


Program SeKo Prix z otwartym kosztorysem
Rys. OWEOB-Promocja

Użytkownicy mają także do wyboru program SeKo Smart, zawierający pełną bazę katalogową, lecz nieco mniejszą ilość funkcji. Dla dużych firm udostępniono program w wersji pozwalającej na pracę w technologii „terminal services”.

W przypadku SeKo Prix nie zapomniano o osobach, które zajmują się weryfikacją kosztorysów. Specjalnie dla nich stworzono funkcję porównywania pozycji znajdujących się w kosztorysie z pozycjami zawartymi we wzorcowej bazie normatywnej. Analizowane są zmiany nakładów, jednostek miary jak również opisów pozycji.

Obecną wersję Seko Prix poszerzono o dodatkowe możliwości. Unikalną funkcją programu SeKo Prix jest obsługa przetargów. Program pozwala na porównywanie kosztorysów ofertowych z kosztorysem inwestorskim już na poziomie pojedynczej pozycji. Efekty tego porównania można wydrukować lub zapisać do jednego ze standardowych formatów eksportu używanych przez SeKo Prix: .html, .doc oraz .xls.

OWEOB-Promocja jest twórcą pierwszego w Polsce programu do obliczania wartości kosztorysowej inwestycji SeKo-WKI. Służy on również do szacowania wartości zamówienia na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną. Program przeznaczony jest dla inwestorów, projektantów, kosztorysantów i inżynierów. Obecnie oferuje jego następcę – SeKo WKI-Plan.

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 2 (7) 2010
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej