Strona główna | ZarządzanieCapital - system zarządzania przedsiębiorstwem

Capital - system zarządzania przedsiębiorstwem

Capital należy do systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Charakterystyczną cechą wprowadzonego na początku lat 90. standardu ERP jest integrowanie w ramach jednego systemu różnych szczebli i obszarów zarządzania, z uwzględnieniem całego procesu produkcji lub świadczenia usług.

Foto: Athenasoft

Tak też zostało to rozwiązane w systemie Capital, gdzie odpowiednie moduły służą wspomaganiu pracy przedsiębiorstw budowlanych od momentu przygotowania oferty i kosztorysu, przez opracowanie harmonogramu, wspieranie zarządzania budową, aż do końcowego rozliczenia z inwestorem.

W skład systemu Capital wchodzą następujące moduły:
  • SPRZEDAŻ – obejmująca m.in. rejestrowanie zakupów, prowadzenie sprzedaży, obsługę ofert i zamówień, prowadzenie kasy, rozrachunków; obsługę rachunków bankowych;
  • MAGAZYN – pozwalający na wystawianie dokumentów magazynowych, przeglądanie stanu towarów, obrotów na towarze; wykonywanie operacji na partiach towarów i innych;
  • KLIENT – służący zarządzaniu relacjami z klientami i kontrahentami;
  • INTERNET - dający możliwość publikowania danych w Internecie;
  • UMOWY I PROJEKTY – wspomagające planowanie i kontrolę realizacji projektów oraz rejestrowanie i rozliczanie umów;
  • KSIĘGOWOŚĆ – zawierająca typowe dla tego rodzaju modułów funkcjonalności, takie jak: tworzenie i używanie planu kont, dekretowanie i księgowanie dokumentów, wprowadzanie zapisów do rejestrów, tworzenie i obliczanie deklaracji, definiowanie i obliczanie zestawień czy wykonywanie raportów księgowych;
  • GRUPY KOSZTOWE - dzięki którym można prowadzić analizę centrów kosztów.


                       
Foto: Athenasoft


Wyróżniającymi cechami Capitala z punktu widzenia jego przydatności dla branży budowlanej są: objęcie w ramach jednego systemu wszystkich etapów budowy oraz możliwość stworzenia i rozliczenia szczegółowego budżetu inwestycji, z rozbiciem na etapy budowy, zadania i zasoby. Warto także zwrócić uwagę, iż system zapewnia wysoki stopień integracji i bezpieczeństwa danych, ich wymianę i przesyłanie w standardzie xml oraz umożliwia pracę w środowisku sieciowym w Windows XP i Windows 7.

Korzyści dla użytkowników Capitala obejmują łatwiejsze zarządzanie procesami firmie, wsparcie wdrożenia i utrzymania systemu jakości oraz przyśpieszenie i zapewnienie niezawodności obiegu informacji. Dla przedsiębiorstw budowlanych szczególne znaczenie będzie też miała możliwość dokładnego zaplanowania czasu i kosztów robót oraz usług, śledzenia aktualnie ponoszonych kosztów i zużycia zasobów, szybkiego wykrywania odstęp od planu; wprowadzenia lepszej organizacji pracy, a w efekcie uzyskanie oszczędności związanych z zakupem i dostawą materiałów oraz uniknięcie kar za opóźnienia.


Foto: Athenasoft

Uwzględniając z jednej strony zakres oferowanych funkcjonalności i techniczne parametry systemu, z drugiej zaś - bardzo istotne przy podejmowaniu decyzji o zakupie - koszty wdrożenia, Capital należy zaliczyć do jednego z najbardziej przystępnych rozwiązań, jakie są oferowane na rynku firmom budowlanym.

Producentem systemu Capital jest Athenasoft Sp. z o.o., znana do tej pory głównie jako dostawca oprogramowania do kosztorysowania Norma.
CZYTAJ WIĘCEJ

Pełna kontrola nad projektamiDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej