Strona główna | ZarządzanieNowości w programie Planista BD 2008

Nowości w programie Planista BD 2008

Planista BD 2008 jest programem adresowanym do firm budowlanych. Służy do planowania realizacji przedsięwzięć budowlanych i kontroli ich wykonania. W obecnie dostępnej wersji znalazły się dwie ważne zmiany.

Planista BD 2008. Moduł do edycji dokumentów
Rys. PMC Piotr Chyliński


Krótko o programie
Producentem programu Planista BD 2008 jest firma Programowanie Maszyn Cyfrowych Piotr Chyliński z Wrocławia. Program wykorzystuje bazy danych do gromadzenia i przetwarzania wszelkich informacji. Systemem zarządzania bazą danych jest Firebird. Baza danych daje możliwość pracy w systemie wielodostępu oraz analizowania danych z wielu budów jednocześnie. Fakt, że do jednej bazy może mieć dostęp wielu użytkowników umożliwia rozdzielenie pracy w firmie na planistyczną, ewidencyjną i kontrolną.

Planista BD 2008 umożliwia m.in. łatwe wykonanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia . Odbywa się to przez rozlokowanie w czasie poszczególnych zadań za pomocą kursora lub użycie modelu sieciowego. Modelowanie to polega na określeniu bezpośrednich zależności występujących pomiędzy poszczególnymi zadaniami, przez co tworzy się sieć, która powoduje automatyczne rozlokowanie w czasie poszczególnych zadań jednocześnie wyznaczając tzw. ścieżkę krytyczną dla przedsięwzięcia.

Na harmonogramie można nanosić informacje o postępie realizacji poszczególnych zadań. Harmonogram zapisany do bazy z tak naniesionymi informacjami stanowi raport z postępu prac na budowie. Na podstawie tego raportu można analizować zagrożenia związane z dotrzymaniem planowych terminów zakończenia zadań. Porównując rzeczywisty postęp prac z postępem planowanym oraz planowane koszty przewidziane na realizację wykonanych prac z kosztami rzeczywiście poniesionymi uzyskujemy analizę przedsięwzięcia za pomocą tzw. metody wartości uzyskanej. Analiza ta wyznacza dla budowy współczynnik kosztów i współczynnik harmonogramu oraz odchylenie od kosztów i odchylenie od harmonogramu. Taką analizę w programie Planista BD 2008 można uzyskać dla każdej realizowanej budowy.

Na etapie modelowania przedsięwzięcia można przypisać do poszczególnych zadań odpowiednich pracowników oraz potrzebne maszyny. Zarówno pracownicy, jak i maszyny są wcześniej zapisani do bazy, którą zakłada program Planista. Przypisania te pozwalają uzyskać wykresy zapotrzebowania, z których można wyodrębnić np. okresy, gdzie występuje zapotrzebowanie przekraczające dostępność danego zasobu (określonych pracowników lub maszyn).

Planista BD 2008 umożliwia także importowanie danych np. z programów do kosztorysowania.

To tyle, krótko o samym programie, więcej informacji można znaleźć w poprzednich wydaniach „Informatyki w Budownictwie”.

A oto jakie zmiany zaszły w najnowszej wersji.

Ostatnie zmiany
Najważniejsza zmiana dotyczy bazy programu. Założone zostały struktury umożliwiające rejestrowanie i zarządzanie dokumentami występującymi w całym procesie realizacji inwestycji budowlanej. Dokumenty można przypisywać m.in. do określonej budowy oraz do określonego zadania zawartego w specyfikacji robót danej budowy oraz nadawać im odpowiednią kategorię i status. Takie przypisanie dokumentów pozwala na planowanie terminów ich sporządzania wynikające z ogólnego harmonogramu realizacji inwestycji oraz kontrolowanie przebiegu tego procesu. Do zarejestrowanego dokumentu można przypisać plik o dowolnym rozszerzeniu zawierający treści dotyczące danego dokumentu. Po kliknięciu na przycisku „Pokaż plik” system sam rozpozna rodzaj pliku i automatycznie wyszuka program ujawniający zawartości tego pliku lub wywoła właściwe zadziałanie np. połączenie ze stroną WWW jeżeli zawartością pliku jest adres danej strony. Kolejna zamiana dotyczy procedur składania zamówień. W programie rozwijane są procedury umożliwiające składanie przez właściwe osoby np. kierowników budów zamówień kierowanych do działów zaopatrzenia na potrzebne na budowie materiały. Składanie zamówień poprzez bazę Planisty ma dwie zasadnicze zalety. Po pierwsze odnosi się do limitów materiałów przewidzianych na daną budowę w fazie jej planowania co dyscyplinuje wykonawcę w zakresie ilości i asortymentu zużywanych materiałów. Po drugie umożliwia składanie zamówień w odpowiednim czasie dzięki wskazaniom czasowym wynikającym z przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji. Dotyczy to szczególnie materiałów wymagających odpowiedniego wyprzedzenia czasowego niezbędnego dla wykonania zapytań ofertowych oraz złożenia zamówienia z wymaganym wyprzedzeniem czasowym określanym przez dostawcę.

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 1 (6) 2010
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej