Strona główna | ZarządzanieSkuteczne zarządzanie w firmie budowlanej

Skuteczne zarządzanie w firmie budowlanej

Realizacja inwestycji w sektorze budowlanym, wymaga od kadry zarządzającej, tej średniego i najwyższego szczebla maksymalnej skuteczności. W dzisiejszych realiach bez pomocy specjalistycznych narzędzi informatycznych nie jest to możliwe.
Rozwiązanie dedykowane dla branży budowlanej powinno umożliwiać planowanie i kontrolę produkcji budowlanej w ścisłym powiązaniu z pozostałymi elementami systemu ERP, a także umożliwiać łatwą integrację z zewnętrznymi narzędziami stosowanymi na wszystkich etapach realizacji kontraktu.

Oprogramowanie Simple S.A. spełnia te wymogi. Simple.Bud umożliwia pracę wszystkich wymaganych w produkcji budowlanej działów firmy w jednym miejscu, dzięki czemu w każdej chwili można ocenić stan realizacji inwestycji, poniesionych kosztów, zaangażowanie zasobów i porównać je z wartościami planowanymi. Aplikacja udostępnia kilka kanałów informowania o postępach prac w postaci raportów z postępu budów, dedykowanego dla managerów portalu internetowego Business Intelligence – Simple.Bi, a także przez pełną dwukierunkową integrację z MS Project. Takie rozwiązanie daje możliwość pracy z budżetem on-line, jak i off-line, co ma zastosowanie w trudno dostępnych miejscach – w rzeczywistości budowlanej nie jest to rzadkością.

Specjalne narzędzia wspomagające w ewidencji zużycia zasobów R+M+S oraz rozliczeniach z podwykonawcami automatyzują powtarzające się na budowach czynności; oszczędzając czas i zasoby pomagają wyeliminować błędy wynikające z nieaktualnej, bądź pozostającej poza systemem informacji.

Sukces całej inwestycji to rozliczenie z inwestorem, zakończone uzyskaniem optymalnej marży. Simple.Bud umożliwia szczegółowe planowanie, a następnie kontrolę kosztów w powiązaniu ze sprzedażą na dowolnym poziomie szczegółowości. Pozwala to bezpiecznie finansować poszczególne prace i minimalizować ryzyko strat wynikające z niedoszacowania kosztów.

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 1 (6) 2010
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej