Strona główna | ZarządzanieNarzędzie wspomagające sprzedaż mieszkań

Narzędzie wspomagające sprzedaż mieszkań

Deweloper System to wielofunkcyjne i bardzo rozbudowane narzędzie wspomagające sprzedaż mieszkań. Od początku 2007 r. system został wdrożony i z powodzeniem działa w kilkudziesięciu firmach deweloperskich.

Okno handlowca. Zawiera wszelkie niezbędne informacje dla handlowca: rezerwacje, umowy, bazy klientów, dłużników oraz listę produktów. Dane można przeglądać i wyszukiwać według różnych parametrów
Rys. MTM Digital


Deweloper System to wydajne narzędzie wspomagające sprzedaż, usprawniające kontakty z klientami i przepływ informacji w firmie. Wdrożenia tego typu rozwiązań owocują zwiększeniem konkurencyjności oraz minimalizacją kosztów. Twórcą programu jest firma MTM Digital. Więcej informacji na temat systemu można znaleźć na stronie www.dewelopersystem.pl.

Program stale się rozwija, każde kolejne wdrożenie owocuje wprowadzeniem dodatkowych opcji. Możliwości Systemu zostały pogrupowane wg następujących działów: Dział przygotowania produkcji, Dział handlowy, Baza klientów, Rezerwacje, Podpisanie umowy, Rejestrowanie wpłat klientów, Kontrola finansowa, Raporty i analizy.

Dział przygotowania produkcji
Służy do wprowadzania oferty produktów do systemu. Oferta zawiera: powierzchnie, ceny, lokalizacje, dodatki, opisy produktów. Oprócz informacji tekstowych, możemy tu umieścić również pliki graficzne. Zaletą bazy produktów jest możliwość jednorazowego wprowadzania danych. Wprowadzone dane są automatycznie prezentowane na stronie internetowej dewelopera.

Dział handlowy
To podstawowe okno pracy handlowca. Pozwala na szybki dostęp do informacji typu: lista rezerwacji, lista umów, baza klientów, dłużników oraz lista produktów. Dane mogą być filtrowane według różnych parametrów.

Baza klientów
Klient może zostać wprowadzony do bazy bezpośrednio przez operatora lub samodzielnie zarejestrować się na stronie WWW dewelopera. W obu przypadkach zostaje stworzone indywidualne konto klienta. Baza klientów zawiera dane osobowe, adresy i kontakty, dane o dokumentach tożsamości. Dodatkowo zapamiętana zostaje cała historia kontaktów z klientem oraz powiązania klienta z umowami, produktami, rezerwacjami i innymi elementami systemu.

Rezerwacje
Rezerwacjami zarządza dział handlowy. Istnieje możliwość kolejkowania rezerwacji. Handlowiec może wpływać na kolejkę rezerwacji przez zmianę kolejności oraz długości terminu każdej z nich. System automatycznie ustawia kolejkę rezerwacji, zwalniając niezrealizowane, zmienia również status produktów – wolny/zarezerwowany.


Harmonogram uwzględnia listę rat, wartość których system generuje automatycznie
na podstawie produktów zawartych w umowie. W harmonogramie możemy umieścić
wartość gruntu lub aneks dołączony do umowy

Rys. MTM Digital


Podpisanie umowy
Proces tworzenia umowy polega na wybraniu udziałowców oraz zakupionych produktów. Udziałowcy mogą być rozliczani wspólnie lub osobno. Stworzony zostaje harmonogram spłat według indywidualnych potrzeb klienta lub w oparciu o wybrany szablon. Umowa może zostać stworzona także na podstawie rezerwacji. Treść umowy generowana jest na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów.

Rejestrowanie wpłat klientów
Wpłaty są wprowadzane do systemu przez dział finansowy. Określa się wysokość wpłaty, datę i rodzaj płatności. Wpłata przypisywana jest do poszczególnych rat harmonogramu. System może dokonać automatycznego przypisania lub pozwolić, aby operator sam zdecydował, jak przypisać wpłatę. Po przypisaniu następuje fakturowanie wpłaty.Każdy widoczny na ekranie raport można wyeksportować do pliku CSV i otworzyć go później w MS Excel
Rys. MTM Digital


Kontrola finansowa
System automatycznie nalicza zadłużenie i odsetki wg harmonogramu spłaty rat. Na żądanie operatora system przedstawia aktualną listę dłużników, z możliwością wygenerowania wezwania do zapłaty. Dostęp do informacji o swoim stanie finansowym klient ma przez stronę WWW dewelopera za pośrednictwem indywidualnego konta.

Raporty i analizy
Program pozwala na sporządzanie raportów: sprzedaży (ilościowy i wartościowy), podpisanych umów, dłużników, dokonanych wpłat, prognozy i innych.
Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 1 (2) 2009
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej