Strona główna | ZarządzanieProgram Planista

Program Planista

Program Planista powstał w 1994 r. i od momentu pojawienia się na rynku podlega ciągłemu rozwojowi. Do chwili obecnej wykształciły się cztery wersje. Opisujemy je krótko w poniższym artykule. Więcej informacji, w tym filmy ilustrujące różne obszary funkcjonowania programów można znaleźć na stronie internetowej producenta PMC – Piotr Chyliński.
Schemat funkcjonowania programu System Planista 2010 Net
Rys. PMC – Piotr Chyliński

Planista należy do programów typu „project management” (zarządzanie przedsięwzięciami lub projektami). Są to specjalistyczne aplikacje komputerowe, ułatwiające szczegółowe planowanie i kontrolę realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, korygowanie planów w trakcie realizacji, monitorowanie wykorzystania zasobów (ludzi, maszyn, materiałów, środków finansowych), ustalanie terminów wykonywania zadań itp.

Wszystkie dotychczasowe wersje Planisty osadzone są na głównym trzonie programowym, który umożliwia:
 • wyspecyfikowanie zadań w strukturze wielopoziomowej;
 • czytanie kosztorysów wykonanych w prawie wszystkich istniejących na polskim rynku programach do kosztorysowania i wykorzystanie ich w procesie planowania;
 • modyfikowanie danych kosztorysowych – dane kosztorysowe przechowywane są w odrębnych strukturach, dzięki czemu nie zanika ich pierwotna postać w całym procesie planowania;
 • określenie czasu trwania poszczególnych zadań;
 • przypisanie do zadań zasobów stałych (maszyny) i zmiennych (materiały, środki finansowe);
 • rozmieszczenie zadań na skali czasu w postaci harmonogramu belkowego;
 • powiązanie zadań siecią zależności, co pozwala na wyznaczenie ścieżki krytycznej w całym przedsięwzięciu oraz rezerw czasu dla pozostałych czynności,
 • sporządzenie zapotrzebowania zestawień miesięcznych na poszczególne nakłady;
 • rejestrację postępu robót.
W programie dostępna jest ponadto szeroka gama eksportów do MS Excel oraz czynności etapowe dla czynności realizowanych „na raty”.

Planista 6.5
W wersji programu Planista 6.5 dodano procedury rozszerzające możliwości modelowania:
 • kotwice, inaczej daty graniczne, stanowiące ograniczenia czasowe dla poszczególnych czynności;
 • szerokie filtrowanie i sortowanie harmonogramu;
 • czynności hamakowe, służące do odwzorowania kosztów związanych z czasem, np. koszty wyłączeń, ewentualnych kar umownych.
Planista Max
Ta wersja Planisty została rozbudowana o procedury umożliwiające rejestrowanie zużycia materiałów i czasu pracy na budowie. Wzbogacono ją również o procedury do porównywania zużytych materiałów z limitami wynikającymi z kosztorysu, obliczanymi na podstawie deklarowanego postępu poszczególnych zadań.


Planista – Harmonogram

Rys. PMC – Piotr Chyliński


Planista Plus
Wersja Planista Plus przeznaczona jest głównie dla firm budujących drogi i autostrady. Zawiera dodatkowe procedury umożliwiające podzielenie całej trasy kontraktu na sekcje o określonych długościach. Poszczególnym czynnościom lub ich częściom, których realizacja ma charakter liniowy, można przypisać odpowiednie sekcje i określić kierunek prac na tych sekcjach.

Wizualizacja robót liniowych możliwa jest w postaci cyklogramu, widocznego nad tradycyjnym harmonogramem rysowanym w postaci belkowej. Dzięki przypisaniu sekcji do prac liniowych, postęp robót dla tych prac można dodatkowo określić aktualnym położeniem frontu roboczego, wyrażonym w jednostkach opisujących długość sekcji.

W tej wersji programu zawarto ponadto specjalny formularz, przeznaczony do opisu obiektów występujących na trasie, na której prowadzone są prace. Obiekty te mogą stanowić tzw. przeszkody dla prac liniowych, zjazdy czy wjazdy na sekcje, wiadukty, cieki wodne itp. Opis ten nanosi się na siatkę, która w osi poziomej odzwierciedla długość trasy, a w osi pionowej może odzwierciedlać – w zależności od potrzeb – poszczególne nitki autostrady, pobocza, trakcje elektryczne itp.


Okno zestawiające nakłady planowane i zużyte

Rys. PMC – Piotr Chyliński


System Planista 2010 Net
Planista 2010 Net jest najnowszym produktem przeznaczonym do planowania, zarządzania i kontroli realizacji przedsięwzięć w branży budowlanej oraz w innych, w których można wyodrębnić zadania posiadające cechy przedsięwzięć (zlecenia).

Dla firm, których odziały rozproszone są na terenie kraju, szczególnie istotną funkcją jest możliwość nawiązania bezpośredniego połączenia z bazą danych za pomocą Internetu. Program napisany jest z użyciem technologii DataSnap. Rozwiązania zawarte w wersji Net nie wymagają użycia zdalnego pulpitu. Optymalizacją przesyłu danych pomiędzy użytkownikiem a bazą steruje serwer systemu. System Planista 2010 Net korzysta z serwera bazy Firebird. Z jedną bazą danych może pracować wielu użytkowników przebywających w różnych miejscach. Poszczególnym użytkownikom można nadawać indywidualne uprawnienia dostępu do danych zawartych w bazie.

Podstawową strukturą bazy danych jest podział na budowy lub dla firm usługowych podział na zlecenia. Lista budów (lub zleceń) stanowi portfel projektów danej firmy. W ramach poszczególnych budów (zleceń) wyodrębnić można zadania, dla których ułożyć można harmonogramy za pomocą własnych procedur. Do dyspozycji układającego jest dostępna metoda PERT umożliwiająca wpisywanie zależności pomiędzy czynnościami i wyznaczanie ścieżki krytycznej.

Rejestracja czasu pracy pracowników
Każdemu pracownikowi można założyć w programie System Planista kartę pracy na dany miesiąc. Karta ta wędruje wraz z pracownikiem po kolejnych budowach. Na karcie można zarejestrować roboty, przy których pracował oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia każdego zadania.


Dzienny rejestr pracy pracownika
Rys. PMC – Piotr Chyliński


Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 4 (16) 2012

CZYTAJ WIĘCEJ

Cztery wersje Planisty
Planowanie i kontrola z Planistą
Pomaga nam PlanistaDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej