Strona główna | AktualnościRigips: BIM czyli efektywne wsparcie procesu budowlanego

Rigips: BIM czyli efektywne wsparcie procesu budowlanego

BIM (Building Information Modeling) to technologia, metoda i narzędzie do efektywnej współpracy między wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. BIM jest również cyfrową reprezentacją fizycznego obrazu obiektu budowlanego wraz z określeniem jego funkcjonalności i technologii wykonywana. Model BIM służy jako wspólne źródło wiedzy o budynku, zawiera informacje na temat obiektu, tworząc solidną podstawę do podejmowania wszystkich decyzji związanych z inwestycją.

Korzyści wynikające z BIM

Inwestycje budowlane prowadzone w metodyce BIM są efektywniejsze, bardziej funkcjonalne i kończone bez przekraczania budżetów i harmonogramów. Projektowanie przy pomocy narzędzi BIM umożliwia używanie zdefiniowanych komponentów z wieloma parametrami (np. bibliotek) oraz możliwość samodzielnego przypisania parametrów.

Celem BIM jest uczynienie procesu projektowania dokładniejszym i bardziej opłacalnym. Pracując w technologii BIM, można uzyskać wiele korzyści, takich jak: sprawna komunikacja online z innymi branżami, zautomatyzowane sporządzanie zestawienia materiałów, kosztorysowanie, ustawianie automatycznych raportów itp. BIM pozwala podnieść standardy pracy wszystkich uczestników procesu budowlanego. BIM integruje informacje tworzone w procesie inwestycyjnym jako całość, eliminuje konieczność przekształceń, pozwalając nie tylko wychwycić błędy i kolizje, ale też znacznie ograniczyć możliwość ich powstania. Ułatwia koordynację międzybranżową, a także umożliwia optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i instalacyjnych. Jeśli jakaś zmiana została wprowadzona w projekcie, to każdy uczestnik procesu projektowania zostanie o tym poinformowany.

Wśród krajów UE we wdrażaniu technologii BIM najbardziej zaawansowana jest Wielka Brytania. W Polsce technologia BIM sprawnie się rozwija i wkracza do życia zawodowego architektów i projektantów. Dzięki BIM dostawcy oferują efektywne wsparcie na placu budowy.

RIGIPS aktywnie promuje BIM

RIGIPS widzi w BIM okazję do wspierania profesjonalistów z branży budowlanej poprzez całościowe i kompleksowe podejście w całym procesie inwestycyjno-budowlanym. Aktywnie promuje BIM, ponieważ umożliwia wszystkim kluczowym grupom docelowym sprawny i efektywny dobór parametrów i systemów. RIGIPS podąża za nowoczesnymi trendami i wychodzi naprzeciw potrzebom architektów, np. udostępniając bibliotekę RIGIPS w technologii projektowania BIM.

"W 2013 roku jako pierwsi w branży suchej zabudowy sparametryzowaliśmy nasze produkty i systemy w celu udostępnienia informacji dla osób pracujących w BIM. Dzisiaj posiadamy biblioteki obiektów BIM dla programów Revit oraz ArchiCAD. W związku z tym, że dostarczamy naszym klientom najlepsze rozwiązania i najnowocześniejsze narzędzia, w 2016 roku przekazaliśmy licencje Revit dla pracowni projektowych pracujących lub zaczynających przygodę z BIM, co wsparł m.in. SARP oraz Autodesk. Dodatkowo jako jedyni oferujemy nakładkę systemową na program Revit. Aktywnie promujemy BIM, ponieważ umożliwia wszystkim kluczowym grupom docelowym (inwestor, architekt, deweloper, wykonawca) sprawny i efektywny dobór parametrów i systemów podczas procesu projektowania, z uwzględnieniem potrzeb użytkownika końcowego. Naszym klientom zapewniamy najwyższy poziom wsparcia w projektowaniu oraz pomoc techniczną” - podają przedstawiciele marki Rigips.

Źródło: Rigips
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej