Strona główna | ZarządzaniePomaga nam Planista

Pomaga nam Planista

Wielokrotnie na łamach naszego kwartalnika gościły opisy systemu Planista autorstwa firmy PMC Piotr Chyliński. Jak i do czego wykorzystywany jest Planista 2010 Net? W poniższym opracowaniu przedstawiamy dwóch wybranych użytkowników oraz opinie dotyczące programu.

Wśród najważniejszych zleceń, jakie zrealizowała firma FMB znajduje się budynek wielorodzinny w Augustowie przy ul. Ziołowej
Fot. FMB


FMB – kompleksowe realizacje budowlane
Planista 2010 Net wykorzystywany jest firmę FMB Sp. z o.o. do harmonogramowania i budżetowania projektów budowlanych, a w kolejnej fazie do kontroli przepływu środków (finansowe, zużycie materiałów) i postępu prac. FMB korzysta z Planisty 2010 Net w wersji 1.0.0.0. Został on kupiony w 2010 roku i zastąpił posiadanego przez firmę Planistę 2008 BD. Z programu korzysta pięciu pracowników (trzech kierowników kontraktu, specjalista ds. controllingu, kierownik zaopatrzenia). Docelowo w kolejnej fazie wdrażania, program będzie użytkowany również przez kierowników budów i inżynierów.

Spółka FMB powstała w kwietniu 2004 roku z przekształcenia Firmy Montażowo-Budowlanej Wiesław Omeljaniuk, która została założona we wrześniu 1995 roku, a następnie wniesiona aportem do FMB. Zarządzana jest przez Wiesława Omeljaniuka – prezesa zarządu i Michała Podurgiela – dyrektora naczelnego. Obecnie firma zatrudnia ponad 30 osób kadry inżynierskiej i kierowniczej oraz 70 pracowników budowlanych.

Firma FMB ma za sobą szereg inwestycji zrealizowanych na potrzeby zarówno inwestorów lokalnych, jak i według standardów koncernów międzynarodowych na terenach województw podlaskiego i mazowieckiego, a także Rosji, Ukrainy i Białorusi. Spółka specjalizuje się głównie w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i użyteczności publicznej, a także kompleksowym wykańczaniu wnętrz. Od 2004 roku wykonuje zadania w szkolnictwie, służbie zdrowia, przemyśle, administracji publicznej, turystyce, budownictwie mieszkalnym, a także handlowo-usługowym.

Z najważniejszych zleceń należy wymienić: budowę Hotelu Żubrówka w Białowieży wraz z kompleksowym wykończeniem i wyposażeniem wnętrz, dobudowę kompleksu basenowego i części SPA; osiedle Ostoja Wilanów w Warszawie – roboty żelbetowe i murowe; budynek wielorodzinny w Augustowie przy ul. Ziołowej; halę sportową przy gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku; budowę przedszkola w Józefowie dla fundacji Sternik.

Obecnie do inwestycji obsługiwanych przez FMB należą: osiedle Księżopole w Brwinowie, budynek wielorodzinny z częścią usługowo-handlową przy ul. Gagarina w Warszawie, hala hurtowni farmaceutycznej przy ul. Sejneńskiej w Białymstoku.


Katarzyna Siegień-Iwaniuk Specjalista ds. Controllingu FMB Sp. z o.o.
Fot. FMB


Z firmą PMC Piotr Chyliński, współ-pracujemy od początku 2009 roku, zaczynaliśmy od wdrożenia programu Planista 2008 BD. Jako, że obsługiwane przez nas budowy są położone na terenie woj. podlaskiego i mazowieckiego, potrzebowaliśmy oprogramowania, w przystępnej cenie, które umożliwiłoby szybką komunikację przez Internet w zakresie wymiany danych finansowych i rejestracji postępu robót. Jest to chyba najważniejszy czynnik warunkujący szybką reakcję w momencie wystąpienia problemu, czy identyfikacji tzw. „wąskiego gardła”. Jednak wersja Planista 2008 BD nie była w zamyśle projektowana do pracy „na odległość”, co powodowało występowanie problemów przy łączeniu się z bazą. Na początku ubiegłego roku otrzymaliśmy informację o nowej wersji Planista 2010 Net, która z zamysłu stworzona została do pracy zdalnej.

Dzięki zastosowaniu całkowicie innego podejścia, duża ilość funkcji, z których zrezygnowaliśmy w trakcie pracy z Planistą BD została usunięta, co skutkowało dużo przyjemniejszym i prostszym w odbiorze interfejsem. Interfejs jest bardzo przyjazny – „windowsowski”, część tabel wykorzystywanych przez kierowników kontraktu ma formę tabel przestawnych i łatwo jest przejść z pracy w środowisku MS Excel, czy MS Project. Ogromnym plusem jest możliwość ewolucji programu w zakresie funkcji w największym stopniu wykorzystywanych przez klienta. Programiści są bardzo przyjaźnie nastawieni, często to oni na podstawie rozmów telefonicznych i mailowych podsuwają pomysły, w jakim kierunku powinny iść zmiany, co może okazać się przydatne i zdać egzamin, a co z całą pewnością zawiedzie. Faktem jest, że dwa przedsiębiorstwa nawet o tym samym profilu działalności mogą mieć różne priorytety, przyzwyczajenia i oczekiwania, stąd w naszym mniemaniu program powinien dostosowywać się do firmy, a nie odwrotnie. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia, nie ma zbyt dużej ilości niepotrzebnych okienek, funkcji, program jest do pewnego stopnia „szyty na miarę” i prosty w obsłudze. Ten właśnie argument na równi z czynnikiem cenowym przemawiał za rozpoczęciem wdrażania Planisty 2010 Net, dzięki czemu cały proces jest dużo krótszy i wywołuje mniej kontrowersji wśród pracowników.

Zastosowanie programu pomogło naszej firmie skutecznie zarządzać projektami, reagować szybko na problemy i skuteczniej premiować pracowników, którzy bazując na bieżących, prosto zobrazowanych informacjach, są w stanie wygenerować większy zysk i na czas ograniczać straty. Bardzo dużym plusem, akurat w przypadku naszej firmy jest moduł kosztorysowy i jego połączenie z modułem ewidencyjnym, co pozwala na kontrolę ilościową użytych materiałów i postępu prac w połączeniu z harmonogramem.

Z naszych doświadczeń w relacjach z producentem: wszelkie problemy, proponowane zmiany w programie, nadprogramowe szkolenia (internetowe) załatwiane były praktycznie na bieżąco, tego samego dnia lub w przeciągu 2-3 następnych. Wystarczyło zgłoszenie telefoniczne, bądź mailowe.

Rotomat – oznakowanie dróg i robót drogowych
Drugi użytkownik Planisty – firma Rotomat Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowo bezpieczeństwem ruchu drogowego, w którego zakres wchodzi: wykonywanie projektów organizacji ruchu drogowego, montaż oznakowania pionowego i poziomego, organizacja ruchu zastępczego, montaż inżynierii miejskiej, budowa sygnalizacji świetlnej, budowa ekranów akustycznych, bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg. Powstała w 1992 roku. Zatrudnia blisko 100 pracowników.


Jedna z wielu realizacji firmy Rotomat – oznakowanie docelowe drogi i ekrany akustyczne na Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia
Fot. Rotomat


Na bieżąco Rotomat obsługuje ok. 100 kontraktów. W ostatnim roku największe to m.in. realizowane dla firmy Skanska: budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia w zakresie organizacji ruchu zastępczego, oznakowania drogi, budowy sygnalizacji świetlnej i ekranów akustycznych; przebudowa drogi krajowej nr 5 na odcinku Trzebnica – Wrocław w zakresie organizacji ruchu zastępczego, oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Rotomat jest użytkownikiem programu Planista w wersji 2010 Net, który zastąpił w firmie wcześniejszą wersję programu Planista 2008 BD. Korzysta z niego 15 pracowników.

Program w połączeniu z istniejącą wcześniej w firmie aplikacją śledzi bieżąco przyjmowane do realizacji kontrakty. Do każdej budowy przygotowywany jest aktualny harmonogram prac, a za pomocą znaczników budowom przypisane są charakterystyczne dla nich cechy, które później ułatwiają filtrowanie i segregowanie budów. Dzięki zestawieniu „Odbiory robót” użytkownik może przeglądać daty i kwoty finansowych odbiorów częściowych i końcowych prac na poszczególnych budowach, co szczególnie przydatne jest w dziale rozliczeniowym firmy. Moduł ten pozwala również na szybkie generowanie protokołów odbioru, na których automatycznie obliczane są kwoty rozliczone i pozostałe do rozliczenia. Kontrola przychodów pozwala również na śledzenie finansowego zaawansowania prac na budowach, przedstawianego także w formie graficznej. Tworzenie harmonogramów finansowych generuje automatycznie tabelę „Zestawienie rozkładu wartości całkowitych”, który pozwala na bieżąco śledzić długoterminowy plan przychodów mający znaczący wpływ na działania strategiczne zarządu firmy. Program pozwala też na porównanie zakładanego budżetu kosztów z budżetem planowanym a co za tym idzie porównania wskaźników metody wartości wypracowanej. W przypadku angażowania na budowach podwykonawców, w programie prowadzona jest baza firm współpracujących, z numerami zawartych z nimi umów oraz możliwością podejrzenia, na jakim zadaniu i pozycji pracują dani podwykonawcy.


Agnieszka Świercz Kierownik Biura Zarządzania Projektami Rotomat Sp. z o.o.
Fot. Rotomat


Planista 2010 Net przydatny jest zarówno do kontroli portfela wielu projektów, jak i jednego wybranego. Intuicyjna obsługa i jasność przedstawianych danych pozwala użytkownikowi szybko zapoznać się ze stanem danego projektu/budowy. Zarządzanie budowami może odbywać się zarówno z poziomu kierownika projektu, kierownika robót jak i biura, a wyniki dają obraz kontroli dla zarządu firmy. Planista zawiera wszystkie podstawowe funkcje, które powinna posiadać aplikacja służąca do zarządzania projektami. Możliwość harmonogramowania rzeczowego i finansowego, kontrola budżetu kosztów i przychodów, porównanie planu budżetu z jego rzeczywistym wykorzystaniem, ewidencja czasu pracy to podstawowe zalety. Program w najnowszej wersji oferuje więcej, a mianowicie możliwość połączenia się z nim za pomocą sieci internetowej np. bezpośrednio z placu budowy.

Mimo, że producent programu oferuje gotowy produkt, jest na tyle elastyczny, że można z nim podjąć współpracę w zakresie dopasowania programu do specyfiki firmy. Producent na bieżąco reaguje na wszelkie zgłoszone uwagi i stara dostosować aplikację do indywidualnych potrzeb. Program jest wciąż rozbudowywany i ulepszany, a każde nowe rozwiązane dołączane jest do aktualizacji. Takie podejście sprawia, że można wyrazić się o Planiście tylko w samych superlatywach.


Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 2 (11) 2011

CZYTAJ WIĘCEJ

Program PlanistaDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej